අමන්දා කාරියවසම්

The 8th Night (2021) Sinhala Subtitles | ” අටවන රාත්‍රිය…!” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The 8th Night (2021) Sinhala Subtitles

( The 8th Night (2021) Sinhala Subtitles ) ” වසර 2500කට පෙර අමනුෂ්‍යයින් විසින් පාතාලා ලෝකය හා මනුෂ්‍ය ලෝකයට ඇතුල් වන දොරටු විවෘත කලා. නමුත් බුදුරදුන් පහල උනේ අමනුෂ්‍යයින් මේ ලෝකයේ පහල වීමට පෙරයි. උන් වහන්සේ විසින් අමනුෂ්‍යයින් සතු වූ රක්ත අක්ෂිය හා අදුරු අක්ෂිය එකතු කොට තබා ගත්තා. නමුත් …

Read More »

Love Alarm 2 (2021) Complete Season 2 Sinhala Subtitles |” ආදර එලාමය 2.0 “| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

“Love Alarm S02 (2021)” [Completed] – “ආදර එලාමය සීසන් 2” Chon Kye Young නිර්මාණය කළ Love Alarm නම් වෙබ්ටූනයෙන් සම්පාදිතය 💓Overview💓 • IMDb – 7.4/10 • No. Episodes  –     Season 1 – 8 Episodes                                      Season 2 – 6 Episodes • Genre – Romance • Directed By – Lee …

Read More »

Mr.Queen (2020) Bamboo Forest 01 -02 Sinhala Subtitles | මිස්ටර් ක්වීන් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Mr.Queen කතා මාලාව දකුණු කොරියානු කතාමාලා රසිකයින් ආදරයෙන් ඇද බැදගෙන තබා ගත් තවත් එක් කතාවක්.කොටස් 20කින් සමන්විත වෙච්ච කතා මාලාවේ සියළුම සිංහල සබ් අපේ වෙබ් අඩවිය මගින් ලබා දුන්නා. ඉතින් කතාවට ඇති වෙච්ච විශාල ප්‍රේක්ෂක ඉල්ලුම නිසාම මාලිගාවේ අපි නොදැක්ක රහස් විනාඩි දහයේ කොටස් 6 ක් විදිහට දවස් දෙකක් ඇතුලට …

Read More »

Mr.Queen (2020) E19 Sinhala Subtitles | මිස්ටර් ක්වීන් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Mr.Queen 2020 E19 Sinhala Sub

නම: Mr. Queen/ No Touch Princess/ Queen Cheorin Hangul: 철인왕후 අධ්‍යක්ෂක : Yun Seong-Sik පිටපත: Park Kye-Ok, Choi A-Il විකාශය වන නාලිකාව: tvN කොටස් ගණන:20 විකාශනය ආරම්භය:2020 දෙසැම්බර් 12 කතාව………. වර්තමානයේ, ජන්ග් බොන්ග් හ්වාන් කියන්නේ, President’s Blue House හී සේවය කරන සූපවේදියෙක්.. ඔහුගේ ආත්මය එක් දවසක ජෝසන් රජ සමයේ සිටින …

Read More »

Mr.Queen (2020) E17 Sinhala Subtitles | මිස්ටර් ක්වීන් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

නම: Mr. Queen/ No Touch Princess/ Queen Cheorin Hangul: 철인왕후 අධ්‍යක්ෂක : Yun Seong-Sik පිටපත: Park Kye-Ok, Choi A-Il විකාශය වන නාලිකාව: tvN කොටස් ගණන:20 විකාශනය ආරම්භය:2020 දෙසැම්බර් 12 කතාව………. වර්තමානයේ, ජන්ග් බොන්ග් හ්වාන් කියන්නේ, President’s Blue House හී සේවය කරන සූපවේදියෙක්.. ඔහුගේ ආත්මය එක් දවසක ජෝසන් රජ සමයේ සිටින …

Read More »

Mr.Queen (2020) E16 Sinhala Subtitles | මිස්ටර් ක්වීන් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

නම: Mr. Queen/ No Touch Princess/ Queen Cheorin Hangul: 철인왕후 අධ්‍යක්ෂක : Yun Seong-Sik පිටපත: Park Kye-Ok, Choi A-Il විකාශය වන නාලිකාව: tvN කොටස් ගණන:20 විකාශනය ආරම්භය:2020 දෙසැම්බර් 12 කතාව………. වර්තමානයේ, ජන්ග් බොන්ග් හ්වාන් කියන්නේ, President’s Blue House හී සේවය කරන සූපවේදියෙක්.. ඔහුගේ ආත්මය එක් දවසක ජෝසන් රජ සමයේ සිටින …

Read More »

Mr.Queen (2020) E13 Sinhala Subtitles | මිස්ටර් ක්වීන් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

නම: Mr. Queen/ No Touch Princess/ Queen Cheorin Hangul: 철인왕후 අධ්‍යක්ෂක : Yun Seong-Sik පිටපත: Park Kye-Ok, Choi A-Il විකාශය වන නාලිකාව: tvN කොටස් ගණන:20 විකාශනය ආරම්භය:2020 දෙසැම්බර් 12 කතාව………. වර්තමානයේ, ජන්ග් බොන්ග් හ්වාන් කියන්නේ, President’s Blue House හී සේවය කරන සූපවේදියෙක්.. ඔහුගේ ආත්මය එක් දවසක ජෝසන් රජ සමයේ සිටින …

Read More »

Mr.Queen (2020) E11 Sinhala Subtitles | මිස්ටර් ක්වීන් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Mr.Queen (2020) E11 Sinhala Sub

නම: Mr. Queen/ No Touch Princess/ Queen Cheorin Hangul: 철인왕후 අධ්‍යක්ෂක : Yun Seong-Sik පිටපත: Park Kye-Ok, Choi A-Il විකාශය වන නාලිකාව: tvN කොටස් ගණන:20 විකාශනය ආරම්භය:2020 දෙසැම්බර් 12 කතාව………. වර්තමානයේ, ජන්ග් බොන්ග් හ්වාන් කියන්නේ, President’s Blue House හී සේවය කරන සූපවේදියෙක්.. ඔහුගේ ආත්මය එක් දවසක ජෝසන් රජ සමයේ සිටින …

Read More »

Mr.Queen (2020) E09 Sinhala Subtitle | අදුර හා ආලෝකය | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Mr.Queen (2020) E10 Sinhala Subtitles

නම: Mr. Queen/ No Touch Princess/ Queen Cheorin Hangul: 철인왕후 අධ්‍යක්ෂක : Yun Seong-Sik පිටපත: Park Kye-Ok, Choi A-Il විකාශය වන නාලිකාව: tvN කොටස් ගණන:20 විකාශනය ආරම්භය:2020 දෙසැම්බර් 12 කතාව………. වර්තමානයේ, ජන්ග් බොන්ග් හ්වාන් කියන්නේ, President’s Blue House හී සේවය කරන සූපවේදියෙක්.. ඔහුගේ ආත්මය එක් දවසක ජෝසන් රජ සමයේ සිටින …

Read More »

Mr. Queen (2020) E07 Sinhala Subtitle | මිස්ටර් ක්වින් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

නම : Mr. Queen/ No Touch Princess/ Queen Cheorin  Hangul: 철인왕후 අධ්‍යක්ෂක : Yun Seong-Sik පිටපත: Park Kye-Ok, Choi A-Il විකාශය වන නාලිකාව: tvN කොටස් ගණන:20 විකාශනය ආරම්භය:2020 දෙසැම්බර් 12 කතාව………. වර්තමානයේ, ජන්ග් බොන්ග් හ්වාන් කියන්නේ, President’s Blue House හී සේවය කරන සූපවේදියෙක්.. ඔහුගේ ආත්මය එක් දවසක ජෝසන් රජ සමයේ සිටින …

Read More »