ලංකන් weebs

Horimiya:Piece (2023) S01 E08 Sinhala Subtitles | “යනාගිගේ ගැටළුව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Horimiya:Piece (2023) S01 E08 Sinhala Subtitles

2023 අවුරුද්දෙ Summer Season එකේ නිකුත් වුනු පළවෙනි ඇනිමෙ සිරීස් එක වගේම පළවෙනි RomCom ඇනිමෙ සීරීස් එක වෙන Horimiya:Piece ඇනිමෙ කතා මාලාවේ 8 වන කොටසේ සිංහල උපසිරැසියයි මේ අරන් එන්නේ. මේ කොටසට යන්න කලින් පෙර කොටසේ සිද්ධ වුනු දේ කෙටියෙන් මතක් කර ගනිමු. නැති බැරි අමාරු වෙලාවක යාළුවෙක් හිටියා නම් මොන …

Read More »

Horimiya:Piece (2023) S01 E07 Sinhala Subtitles | “මිතුරන්ගේ උදව්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Horimiya:Piece (2023) S01 E07 Sinhala Subtitles

සුපුරුදු විදිහටම ඇනිමෙ රසිකයො හැමෝවම කොන්නිචිවා කියල පිළිගන්නවා. මේ 2023 අවුරුද්දෙ Summer Season එකේ නිකුත් වුනු පළවෙනි ඇනිමෙ සිරීස් එකේ සිංහල උපසිරැසියයි මේ අරන් එන්නේ. Horimiya කියන නම අහපුවම හැමෝටම ඉක්මනට මතක් වෙන්නෙ Horimiya (2021) ඇනිමෙ සීරීස් එක. අපි ඒ සීරීස් එකටත් සම්පූර්ණයෙන්ම සිංහල උපසිරැසි අරන් ආවා ඔයාලට මතක ඇති. ඉතින් මේ අරන් …

Read More »

Horimiya:Piece (2023) S01 E06 Sinhala Subtitles | “මිතුරන් සමඟ රැයක්…” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

HorimiyaPiece (2023) S01 E06 Sinhala Subtitles

2023 අවුරුද්දෙ Summer Season එකේ නිකුත් වුනු පළවෙනි ඇනිමෙ සිරීස් එක වගේම පළවෙනි RomCom ඇනිමෙ සීරීස් එක වෙන Horimiya:Piece ඇනිමෙ කතා මාලාවේ 6 වන කොටසේ සිංහල උපසිරැසියයි මේ අරන් එන්නේ. මේ කොටසට යන්න කලින් කලින් කොටසේ සිද්ධ වුනු දේ කෙටියෙන් මතක් කර ගනිමු. කලින් කොටසෙදි දකින්න ලැබුනෙ ඉයුරාගේ කතාවක්. ඉයුරා කියල කියන්නෙ තවත් …

Read More »

Horimiya:Piece (2023) S01 E05 Sinhala Subtitles | “ඉයුරා සෙන්පායි” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Horimiya:Piece (2023) S01 E05 Sinhala Subtitles

2023 අවුරුද්දෙ Summer Season එකේ නිකුත් වුනු පළවෙනි ඇනිමෙ සිරීස් එක වගේම පළවෙනි RomCom ඇනිමෙ සීරීස් එක වෙන Horimiya:Piece ඇනිමෙ කතා මාලාවේ 5 වන කොටසේ සිංහල උපසිරැසියයි මේ අරන් එන්නේ. මේ කොටසට යන්න කලින් කලින් කොටසේ සිද්ධ වුනු දේ කෙටියෙන් මතක් කර ගනිමු. කලින් කොටසෙදි දකින්න ලැබුනු විදිහට, මියමුරා හොරි එක්ක විභාගයකට සූදානම් …

Read More »

Record of Ragnarok (2023) Complete S02 Part 2 Sinhala Subtitles | “”ද්වේෂය පැරද වූ බුද්ධත්වය”” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Record of Ragnarok (2023) Complete S02 Part 2 Sinhala Subtitles

ශ්‍රී ලාංකික ඇනිමෙ රසික රසිකාවියො හැමෝටම කොන්නිචිවා කියල පිළිගන්න අතරෙ anime community එකේ විශාල hype එකක් නිර්මාණය වුනු අතිශය උද්වේගකර ඇනිමෙ කතා මාලාවක මීළඟ කොටසයි මේ අරන් එන්නෙ. මේ වෙනකොට මේ hype එක තියෙන්නෙ මොකක් නිසාද කියන දේ ඇනිමෙ ෆෑන්ස්ලා හැමෝම දන්න දෙයක්. ඔව්… ඒ තමයි මේ කතාවේ බුදුන් නියෝජනය කරන …

Read More »

Horimiya:Piece (2023) S01 E04 Sinhala Subtitles | “හිතයි පොතයි ආදරයයි” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Horimiya:Piece (2023) S01 E04 Sinhala Subtitles

2023 අවුරුද්දෙ Summer Season එකේ නිකුත් වුනු පළවෙනි ඇනිමෙ සිරීස් එක වගේම පළවෙනි RomCom ඇනිමෙ සීරීස් එක වෙන Horimiya:Piece ඇනිමෙ කතා මාලාවේ 4 වන කොටසේ සිංහල උපසිරැසියයි මේ අරන් එන්නේ. මේ කතාවෙත් ඉන්නෙ අපි දන්න හොරි සහ මියමුරා කියන දෙපළම තමයි කියන දේ අපි දැන් හොඳින්ම දන්න දෙයක්. කලින් කොටසෙදි දකින්න …

Read More »

Horimiya:Piece (2023) S01 E03 Sinhala Subtitles | හොරි-මියා ප්‍රේම වෘතාන්තය නැවතත්… | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Horimiya:Piece (2023) S01 E03 Sinhala Subtitles

2023 අවුරුද්දෙ Summer Season එකේ නිකුත් වුනු පළවෙනි ඇනිමෙ සිරීස් එක වගේම පළවෙනි RomCom ඇනිමෙ සීරීස් එක වෙන Horimiya:Piece ඇනිමෙ කතා මාලාවේ 3 වන කොටසේ සිංහල උපසිරැසියයි මේ අරන් එන්නේ. හැබැයි මේක කලින් ආපු Horimiya (2021) සීරීස් එකේ season 2 එකම නෙමෙයි. එහෙම කියන්නෙ මොකද, මේකට ඇතුළත් වෙන්නෙ කලින් ඇනිමෙ එකට ඇතුළත් නොවෙච්ච …

Read More »

Horimiya:Piece (2023) S01 E02 Sinhala SubtitlesSinhala Subtitles | ඊර්ෂ්‍යාව මුසු ප්‍රේමියෝ | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Horimiya:Piece (2023) S01 E02 Sinhala SubtitlesSinhala Subtitles

2023 අවුරුද්දෙ Summer Season එකේ නිකුත් වුනු පළවෙනි ඇනිමෙ සිරීස් එක වගේම පළවෙනි RomCom ඇනිමෙ සීරීස් එක වෙන Horimiya:Piece ඇනිමෙ කතා මාලාවේ 2 වන කොටසේ සිංහල උපසිරැසියයි මේ අරන් එන්නේ. හැබැයි මේක කලින් ආපු Horimiya (2021) සීරීස් එකේ season 2 එකම නෙමෙයි. එහෙම කියන්නෙ මොකද, මේකට ඇතුළත් වෙන්නෙ කලින් ඇනිමෙ එකට ඇතුළත් නොවෙච්ච …

Read More »

Horimiya:Piece (2023) S01 E01 Sinhala Subtitles | හොරි-මියා ප්‍රේම වෘතාන්තය නැවතත්… | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Horimiya:Piece (2023) S01 E01 Sinhala SubtitlesSinhala Subtitles

සුපුරුදු විදිහටම ඇනිමෙ රසිකයො හැමෝවම කොන්නිචිවා කියල පිළිගන්නවා. මේ 2023 අවුරුද්දෙ Summer Season එකේ නිකුත් වුනු පළවෙනි ඇනිමෙ සිරීස් එකේ සිංහල උපසිරැසියයි මේ අරන් එන්නේ. Horimiya කියන නම අහපුවම හැමෝටම ඉක්මනට මතක් වෙන්නෙ Horimiya (2021) ඇනිමෙ සීරීස් එක. අපි ඒ සීරීස් එකටත් සම්පූර්ණයෙන්ම සිංහල උපසිරැසි අරන් ආවා ඔයාලට මතක ඇති. ඉතින් මේ අරන් …

Read More »

Record of Ragnarok (2022) Complete S02 Part 1 Sinhala Subtitles | “මනුෂ්‍යත්වයේ බලාපොරොත්තු…” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Record of Ragnarok (2022) Complete S02 Part 1 Sinhala Subtitles

ශ්‍රී ලාංකික ඇනිමෙ රසික රසිකාවියො හැමෝටම කොන්නිචිවා කියල පිළිගන්න අතරෙ  මගේ 19 වෙනි උපසිරැසිය විදිහට anime community එකේ විශාල hype එකක් නිර්මාණය වුනු අතිශය උද්වේගකර ඇනිමෙ කතා මාලාවක මීළඟ කොටසයි මේ අරන් එන්නෙ. 2021 වසරේ Spring season එකේදි 𝖭𝖾𝗍𝖿𝗅𝗂𝗑 ඔස්සේ නිකුත් කෙරුනු 𝗦𝗵𝘂𝘂𝗺𝗮𝘁𝘀𝘂 𝗻𝗼 𝗩𝗮𝗹𝗸𝘆𝗿𝗶𝗲 AKA 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗼𝗳 𝗥𝗮𝗴𝗻𝗮𝗿𝗼𝗸 ඇනිමෙ කතා …

Read More »