නිපුණ රමේෂ්

The Wheel of Time (2021) S01E05 Sinhala Subtitle | “රුධිරය කැඳවන රුධිරය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Wheel of Time (2021) S01E05 Sinhala Subtitle) (The Wheel of Time 2021 S01 Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනං ඔයාලට තවත් අලුත් කතා මාළාවකට මම උපසිරැසි අරගෙන එන්නයි මේ සූදානම මුල් කොටස් දෙකට නං උපසිරැසි ගේන්න නොහැකි උනා.බාරගත්ත වෙනත් කතා මාළාවක් නිසා.එහෙනං තුන්වෙනි කොටසේ ඉඳන් උපසිරැසි අරගෙන එන්නයි මම හදන්නෙ.මේක ගොඩාක් …

Read More »

Fear the Walking Dead (2019) S05E08 Sinhala Subtitles |”එළියේ කවුරු හරි ඉන්නවද?”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Fear the Walking Dead (2019) S05E08 Sinhala Subtitles) (Fear the Walking Dead S05 Sinhala Subtitles) Fear The Walking Dead කතා මාළාවේ පස්වෙනි කතා සමය විකාශය වුණේ 2019 ජුනි 2 වෙනිදා ඉඳලා 2019 සැප්තැම්බර් 29 දක්වා තමයි.සුපුරුදු විදිහට කොටස් 16 කින් සමන්විත වෙලා තියෙනවා වගේම එන්න එන්න කතාව රසවත් වෙනවා කියලා …

Read More »

The Wheel of Time (2021) S01E04 Sinhala Subtitle | “යළි උපන් මකරා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Wheel of Time (2021) S01E04 Sinhala Subtitle) (The Wheel of Time 2021 S01 Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනං ඔයාලට තවත් අලුත් කතා මාළාවකට මම උපසිරැසි අරගෙන එන්නයි මේ සූදානම මුල් කොටස් දෙකට නං උපසිරැසි ගේන්න නොහැකි උනා.බාරගත්ත වෙනත් කතා මාළාවක් නිසා.එහෙනං තුන්වෙනි කොටසේ ඉඳන් උපසිරැසි අරගෙන එන්නයි මම හදන්නෙ.මේක ගොඩාක් …

Read More »

The Wheel of Time (2021) S01E03 Sinhala Subtitle | “රැකවරණය ඇති තැනක” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Wheel of Time (2021) S01E03 Sinhala Subtitle) (The Wheel of Time 2021 S01 Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනං ඔයාලට තවත් අලුත් කතා මාළාවකට මම උපසිරැසි අරගෙන එන්නයි මේ සූදානම මුල් කොටස් දෙකට නං උපසිරැසි ගේන්න නොහැකි උනා.බාරගත්ත වෙනත් කතා මාළාවක් නිසා.එහෙනං තුන්වෙනි කොටසේ ඉඳන් උපසිරැසි අරගෙන එන්නයි මම හදන්නෙ.මේක ගොඩාක් …

Read More »

Foundation (2021) S01E10 [END] Sinhala Subtitles | “පිම්ම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Foundation (2021) S01E10 Sinhala Sub) (Foundation 2021 S01 Sinhala Subtitles) Foundation කියන්නෙ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ ග්‍රන්ථ ඉතිහාසය පුරාවට ලියවුණු අති විශිෂ්ට ගණයේ ග්‍රන්ථ මාළාවක්.මෙම ග්‍රන්ථයන් Isaac Asimov යන කතුවරයා අතින් රචනාවෙලා තියෙනවා.මේ ග්‍රන්ථ මුලින්ම කෙටි කතාවන් විදිහට නිකුත් උනා වගේම පසුව Foundation,Foundation and Empire,Second Foundation කියන ග්‍රන්ථ ත්‍රිත්වය බවට පත්වෙනවා.මේ මාළාව …

Read More »

Foundation (2021) S01E09 Sinhala Subtitles | “පළමු අර්බුදය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Foundation (2021) S01E08 Sinhala Sub) (Foundation 2021 S01 Sinhala Subtitles) Foundation කියන්නෙ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ ග්‍රන්ථ ඉතිහාසය පුරාවට ලියවුණු අති විශිෂ්ට ගණයේ ග්‍රන්ථ මාළාවක්.මෙම ග්‍රන්ථයන් Isaac Asimov යන කතුවරයා අතින් රචනාවෙලා තියෙනවා.මේ ග්‍රන්ථ මුලින්ම කෙටි කතාවන් විදිහට නිකුත් උනා වගේම පසුව Foundation,Foundation and Empire,Second Foundation කියන ග්‍රන්ථ ත්‍රිත්වය බවට පත්වෙනවා.මේ මාළාව …

Read More »

Fear the Walking Dead (2019) S05E07 Sinhala Subtitles |”තාමත් ඉන්නවා”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Fear the Walking Dead (2019) S05E06 Sinhala Subtitles) (Fear the Walking Dead S05 Sinhala Subtitles) Fear The Walking Dead කතා මාළාවේ පස්වෙනි කතා සමය විකාශය වුණේ 2019 ජුනි 2 වෙනිදා ඉඳලා 2019 සැප්තැම්බර් 29 දක්වා තමයි.සුපුරුදු විදිහට කොටස් 16 කින් සමන්විත වෙලා තියෙනවා වගේම එන්න එන්න කතාව රසවත් වෙනවා කියලා …

Read More »

Foundation (2021) S01E08 Sinhala Subtitles | “මගහැරුණු කොටස” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Foundation (2021) S01E08 Sinhala Sub) (Foundation 2021 S01 Sinhala Subtitles) Foundation කියන්නෙ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ ග්‍රන්ථ ඉතිහාසය පුරාවට ලියවුණු අති විශිෂ්ට ගණයේ ග්‍රන්ථ මාළාවක්.මෙම ග්‍රන්ථයන් Isaac Asimov යන කතුවරයා අතින් රචනාවෙලා තියෙනවා.මේ ග්‍රන්ථ මුලින්ම කෙටි කතාවන් විදිහට නිකුත් උනා වගේම පසුව Foundation,Foundation and Empire,Second Foundation කියන ග්‍රන්ථ ත්‍රිත්වය බවට පත්වෙනවා.මේ මාළාව …

Read More »

The Harder They Fall (2021) Sinhala Subtitles | “නැට් ලව්ගේ පළිගැනීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Harder They Fall Sinhala Sub

(The Harder They Fall (2021) Sinhala Subtitles) (The Harder They Fall 2021 Sinhala Sub) ඔන්න එහෙනං ඔයාලට තවත් උපසිරැසියක් අරගෙනයි ආවේ.හැබැයි මේක මට වැදගත් උපසිරැසියක් මොකද මේක තමයි මං සිනෙරූ එක්ක එකතුවෙලා දෙන 100 වෙනි උපසිරැසිය.100 කියන්නෙ උපසිරැසිකරුවෙක්ගේ එක ලොකු කඩයිමක්.මට මේකට ළඟා වෙන්න මං පිටිපස්සෙ ඉඳන් උදව් කරපු අය …

Read More »

Foundation (2021) S01E07 Sinhala Subtitles | “අභිරහස් සහ ප්‍රාණත්‍යාගීන්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Foundation (2021) S01E07 Sinhala Sub) (Foundation 2021 S01 Sinhala Subtitles) Foundation කියන්නෙ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ ග්‍රන්ථ ඉතිහාසය පුරාවට ලියවුණු අති විශිෂ්ට ගණයේ ග්‍රන්ථ මාළාවක්.මෙම ග්‍රන්ථයන් Isaac Asimov යන කතුවරයා අතින් රචනාවෙලා තියෙනවා.මේ ග්‍රන්ථ මුලින්ම කෙටි කතාවන් විදිහට නිකුත් උනා වගේම පසුව Foundation,Foundation and Empire,Second Foundation කියන ග්‍රන්ථ ත්‍රිත්වය බවට පත්වෙනවා.මේ මාළාව …

Read More »