නිපුණ රමේෂ්

Halo (2022) S01E01 Sinhala Subtitles | “සම්බන්ධය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Halo Sinhala Subtitle

(Halo (2022) S01E01 Sinhala Subtitles) (Halo (2022) Sinhala Subtitles) (Halo 2022 Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනං ඔයාලට තවත් කතා මාළාවක් අරගෙනයි මේ එන්නෙ.මේක Video Games Play කරන අයටත් නුහුරු නුපුරුදු කතාවක් නෙවෙයි.ගොඩක් ගේමර්ස්ලා අතරේ ජනප්‍රිය උන වීඩියෝ ගේම් එකක් තමයි HALO කියන්නෙ.ඔන්න ඉතින් Paramount+ හරහා ඒකෙ කතා මාළාව නිකුත්වෙලා තියෙනවා,පළමු කතා …

Read More »

Fear the Walking Dead (2019) S05E16 [END] Sinhala Subtitles |”පෙරමුණේ අවසානය”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Fear the Walking Dead (2019) S05E16 Sinhala Subtitles) (Fear the Walking Dead S05 Sinhala Subtitles) Fear The Walking Dead කතා මාළාවේ පස්වෙනි කතා සමය විකාශය වුණේ 2019 ජුනි 2 වෙනිදා ඉඳලා 2019 සැප්තැම්බර් 29 දක්වා තමයි.සුපුරුදු විදිහට කොටස් 16 කින් සමන්විත වෙලා තියෙනවා වගේම එන්න එන්න කතාව රසවත් වෙනවා කියලා …

Read More »

Fear the Walking Dead (2019) S05E15 Sinhala Subtitles |”මාර්ගයේ අවසානය”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Fear the Walking Dead (2019) S05E15 Sinhala Subtitles) (Fear the Walking Dead S05 Sinhala Subtitles) Fear The Walking Dead කතා මාළාවේ පස්වෙනි කතා සමය විකාශය වුණේ 2019 ජුනි 2 වෙනිදා ඉඳලා 2019 සැප්තැම්බර් 29 දක්වා තමයි.සුපුරුදු විදිහට කොටස් 16 කින් සමන්විත වෙලා තියෙනවා වගේම එන්න එන්න කතාව රසවත් වෙනවා කියලා …

Read More »

Fear the Walking Dead (2019) S05E14 Sinhala Subtitles |”අද සහ හෙට..”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Fear the Walking Dead (2019) S05E14 Sinhala Subtitles) (Fear the Walking Dead S05 Sinhala Subtitles) Fear The Walking Dead කතා මාළාවේ පස්වෙනි කතා සමය විකාශය වුණේ 2019 ජුනි 2 වෙනිදා ඉඳලා 2019 සැප්තැම්බර් 29 දක්වා තමයි.සුපුරුදු විදිහට කොටස් 16 කින් සමන්විත වෙලා තියෙනවා වගේම එන්න එන්න කතාව රසවත් වෙනවා කියලා …

Read More »

Fear the Walking Dead (2019) S05E13 Sinhala Subtitles |”ඔයාලට ඕන නැති දේ තියලා යන්න…”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Fear the Walking Dead (2019) S05E12 Sinhala Subtitles) (Fear the Walking Dead S05 Sinhala Subtitles) Fear The Walking Dead කතා මාළාවේ පස්වෙනි කතා සමය විකාශය වුණේ 2019 ජුනි 2 වෙනිදා ඉඳලා 2019 සැප්තැම්බර් 29 දක්වා තමයි.සුපුරුදු විදිහට කොටස් 16 කින් සමන්විත වෙලා තියෙනවා වගේම එන්න එන්න කතාව රසවත් වෙනවා කියලා …

Read More »

The Unforgivable (2021) Sinhala Subtitles | රූත් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Unforgivable (2021) Sinhala Subtitles

(The Unforgivable (2021) Sinhala Subtitles) (The Unforgivable (2021) Sinhala Subtitles) මුලින්ම හැමෝමට,සාමය,සතුට,නිරෝගීකම,සපිරි සුබ නත්තලක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.සිනේරූ වෙබ් අඩවියෙන් නත්තල වෙනුවෙන් අරගෙන එන විශේෂ උපසිරැසියක් විදිහටයි මේක අරගෙන එන්නෙ. එහෙනං ඉතිං චිත්‍රපටය ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම්. ඔයාලට නම ඇහුවහමත් පොඩි අදහසක් එයි ඔළුවට.මේක The Unforgivable කියන කතා මාළාව පාදක කරගෙන …

Read More »

The Wheel of Time (2021) S01E08 [END] Sinhala Subtitle | “ලෝකයේ අක්ෂිය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Wheel of Time (2021) S01E08 Sinhala Subtitle) (The Wheel of Time 2021 S01 Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනං ඔයාලට තවත් අලුත් කතා මාළාවකට මම උපසිරැසි අරගෙන එන්නයි මේ සූදානම මුල් කොටස් දෙකට නං උපසිරැසි ගේන්න නොහැකි උනා.බාරගත්ත වෙනත් කතා මාළාවක් නිසා.එහෙනං තුන්වෙනි කොටසේ ඉඳන් උපසිරැසි අරගෙන එන්නයි මම හදන්නෙ.මේක ගොඩාක් …

Read More »

The Wheel of Time (2021) S01E07 Sinhala Subtitle | “මාර්ගයන් තුලින් පැමිණෙන අන්ධකාරය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Wheel of Time (2021) S01E07 Sinhala Subtitle) (The Wheel of Time 2021 S01 Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනං ඔයාලට තවත් අලුත් කතා මාළාවකට මම උපසිරැසි අරගෙන එන්නයි මේ සූදානම මුල් කොටස් දෙකට නං උපසිරැසි ගේන්න නොහැකි උනා.බාරගත්ත වෙනත් කතා මාළාවක් නිසා.එහෙනං තුන්වෙනි කොටසේ ඉඳන් උපසිරැසි අරගෙන එන්නයි මම හදන්නෙ.මේක ගොඩාක් …

Read More »

The Wheel of Time (2021) S01E06 Sinhala Subtitle | “ටාර් වැලෝන් හී දැල්ල” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Wheel of Time (2021) S01E06 Sinhala Subtitle) (The Wheel of Time 2021 S01 Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනං ඔයාලට තවත් අලුත් කතා මාළාවකට මම උපසිරැසි අරගෙන එන්නයි මේ සූදානම මුල් කොටස් දෙකට නං උපසිරැසි ගේන්න නොහැකි උනා.බාරගත්ත වෙනත් කතා මාළාවක් නිසා.එහෙනං තුන්වෙනි කොටසේ ඉඳන් උපසිරැසි අරගෙන එන්නයි මම හදන්නෙ.මේක ගොඩාක් …

Read More »

Fear the Walking Dead (2019) S05E09 Sinhala Subtitles |”නාළිකා අංක 4″| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Fear the Walking Dead (2019) S05E09 Sinhala Subtitles) (Fear the Walking Dead S05 Sinhala Subtitles) Fear The Walking Dead කතා මාළාවේ පස්වෙනි කතා සමය විකාශය වුණේ 2019 ජුනි 2 වෙනිදා ඉඳලා 2019 සැප්තැම්බර් 29 දක්වා තමයි.සුපුරුදු විදිහට කොටස් 16 කින් සමන්විත වෙලා තියෙනවා වගේම එන්න එන්න කතාව රසවත් වෙනවා කියලා …

Read More »