ස්පාඤ්ඤ

Cute & Dangerous (2015) Sinhala Subtitles | “හුරුබුහුටි භයානකයි” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

අප ඔබ වෙත ගෙන එන දුපතේ කතාවේ කතා නායිකාව වන Ayça Aysin Turanගේ ප්‍රාධාන අති විශිෂ්ඨ රංගනයෙන් සමන්විත හුරුබුහුටී භයානකයි චිත්‍රපටයේ ඇයගේ භූමිකාව තමයි Zelisගේ චරිතය, Sükrü Özyildiz ප්‍රධාන නළුවාගේ චරිතයට රංගන ධායකත්වය ලබා දෙන අතර Zarok නැමති චරිතයටත් නිරූපනය කරනවා. තුර්කියේ ලස්සනම ලස්සන ආදර කතාවක් වෙන Cute & Dangerous …

Read More »

Tad, the Lost Explorer and the Emerald Tablet (2022) Sinhala Subtitles | ”මිනී පෙට්ටියේ ශාපය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Tad, the Lost Explorer and the Emerald Tablet (2022) Sinhala Subtitles

(Tad, the Lost Explorer and the Emerald Tablet (2022) Sinhala Subtitles) (Tad, the Lost Explorer and the Emerald Tablet (2022) Sinhala Sub) Tad The Lost Explorer And The Emerald Tablet යනු වික්‍රමාන්විත ස්පාඤ්ඤ සජීවී කරන චිත්‍රපටයක්. ඉතිං චිත්‍රපටය Animation/Adventure/Comedy ගනයට තමයි වැටෙන්නෙ.IMDB 5.9/10 වගේ අගයක් චිත්‍රපටයට ලැබිලා තියෙනවා.ඉතිං මේහි පළමු …

Read More »

Elite (2022) S6E08 (END) Sinhala Subtitles | වැරදි | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Elite (2022) S6E08 (END)

Elite කතාමාලාව S05 ක් පහුකරලා දැං 6 වෙනි කතා සමයටත් ඇවිල්ලා. ගොඩක් දෙනාගෙ අපවාද මැද තමා මේ කතාමාලාව නිකුත් වෙන්නෙ. ඒකට ගොඩක් බලපාන්නෙ මුල ඉදං හිටපු චරිත නැති වීම සහ හතරවෙනි කතාමාලාවෙ ඉදං මේ කතාමාලාව වෙන පැත්තකට යොමු වීම. කොහොමවෙතත් තාමත් Elite කතාමාලාවට ඇලුම් කරන ගොඩක් අය බලන් හිටියෙ ඊලග …

Read More »

Elite (2022) S6E07 Sinhala Subtitles | වැරදි | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Elite (2022) S6E07 Sinhala Subtitles

Elite කතාමාලාව S05 ක් පහුකරලා දැං 6 වෙනි කතා සමයටත් ඇවිල්ලා. ගොඩක් දෙනාගෙ අපවාද මැද තමා මේ කතාමාලාව නිකුත් වෙන්නෙ. ඒකට ගොඩක් බලපාන්නෙ මුල ඉදං හිටපු චරිත නැති වීම සහ හතරවෙනි කතාමාලාවෙ ඉදං මේ කතාමාලාව වෙන පැත්තකට යොමු වීම. කොහොමවෙතත් තාමත් Elite කතාමාලාවට ඇලුම් කරන ගොඩක් අය බලන් හිටියෙ ඊලග …

Read More »

Elite (2022) S6E06 Sinhala Subtitles | වැරදි | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Elite (2022) S6E06 Sinhala Subtitles

Elite කතාමාලාව S05 ක් පහුකරලා දැං 6 වෙනි කතා සමයටත් ඇවිල්ලා. ගොඩක් දෙනාගෙ අපවාද මැද තමා මේ කතාමාලාව නිකුත් වෙන්නෙ. ඒකට ගොඩක් බලපාන්නෙ මුල ඉදං හිටපු චරිත නැති වීම සහ හතරවෙනි කතාමාලාවෙ ඉදං මේ කතාමාලාව වෙන පැත්තකට යොමු වීම. කොහොමවෙතත් තාමත් Elite කතාමාලාවට ඇලුම් කරන ගොඩක් අය බලන් හිටියෙ ඊලග …

Read More »

Elite (2022) S6E05 Sinhala Subtitles | වැරදි | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Elite (2022) S6E05 Sinhala Subtitles

Elite කතාමාලාව S05 ක් පහුකරලා දැං 6 වෙනි කතා සමයටත් ඇවිල්ලා. ගොඩක් දෙනාගෙ අපවාද මැද තමා මේ කතාමාලාව නිකුත් වෙන්නෙ. ඒකට ගොඩක් බලපාන්නෙ මුල ඉදං හිටපු චරිත නැති වීම සහ හතරවෙනි කතාමාලාවෙ ඉදං මේ කතාමාලාව වෙන පැත්තකට යොමු වීම. කොහොමවෙතත් තාමත් Elite කතාමාලාවට ඇලුම් කරන ගොඩක් අය බලන් හිටියෙ ඊලග …

Read More »

Elite (2022) S6E04 Sinhala Subtitles | වැරදි | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Elite (2022) S6E04 Sinhala Subtitles

Elite කතාමාලාව S05 ක් පහුකරලා දැං 6 වෙනි කතා සමයටත් ඇවිල්ලා. ගොඩක් දෙනාගෙ අපවාද මැද තමා මේ කතාමාලාව නිකුත් වෙන්නෙ. ඒකට ගොඩක් බලපාන්නෙ මුල ඉදං හිටපු චරිත නැති වීම සහ හතරවෙනි කතාමාලාවෙ ඉදං මේ කතාමාලාව වෙන පැත්තකට යොමු වීම. කොහොමවෙතත් තාමත් Elite කතාමාලාවට ඇලුම් කරන ගොඩක් අය බලන් හිටියෙ ඊලග …

Read More »

Elite (2022) S6E03 Sinhala Subtitles | වැරදි | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Elite (2022) S6E03 Sinhala Subtitles

Elite කතාමාලාව S05 ක් පහුකරලා දැං 6 වෙනි කතා සමයටත් ඇවිල්ලා. ගොඩක් දෙනාගෙ අපවාද මැද තමා මේ කතාමාලාව නිකුත් වෙන්නෙ. ඒකට ගොඩක් බලපාන්නෙ මුල ඉදං හිටපු චරිත නැති වීම සහ හතරවෙනි කතාමාලාවෙ ඉදං මේ කතාමාලාව වෙන පැත්තකට යොමු වීම. කොහොමවෙතත් තාමත් Elite කතාමාලාවට ඇලුම් කරන ගොඩක් අය බලන් හිටියෙ ඊලග …

Read More »

Elite (2022) S6E02 Sinhala Subtitles | වැරදි | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Elite (2022) S6E02 Sinhala Subtitles

Elite කතාමාලාව S05 ක් පහුකරලා දැං 6 වෙනි කතා සමයටත් ඇවිල්ලා. ගොඩක් දෙනාගෙ අපවාද මැද තමා මේ කතාමාලාව නිකුත් වෙන්නෙ. ඒකට ගොඩක් බලපාන්නෙ මුල ඉදං හිටපු චරිත නැති වීම සහ හතරවෙනි කතාමාලාවෙ ඉදං මේ කතාමාලාව වෙන පැත්තකට යොමු වීම. කොහොමවෙතත් තාමත් Elite කතාමාලාවට ඇලුම් කරන ගොඩක් අය බලන් හිටියෙ ඊලග …

Read More »

Elite (2022) S6E01 Sinhala Subtitles | වැරදි | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Elite (2022) S6E01 Sinhala Subtitles

Elite කතාමාලාව S05 ක් පහුකරලා දැං 6 වෙනි කතා සමයටත් ඇවිල්ලා. ගොඩක් දෙනාගෙ අපවාද මැද තමා මේ කතාමාලාව නිකුත් වෙන්නෙ. ඒකට ගොඩක් බලපාන්නෙ මුල ඉදං හිටපු චරිත නැති වීම සහ හතරවෙනි කතාමාලාවෙ ඉදං මේ කතාමාලාව වෙන පැත්තකට යොමු වීම. කොහොමවෙතත් තාමත් Elite කතාමාලාවට ඇලුම් කරන ගොඩක් අය බලන් හිටියෙ ඊලග …

Read More »