භායානක

The Worst of Evil (2023) S01E03 Sinhala Subtitles | “ගංනම් ක්‍රිස්ටල්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Worst of Evil (2023) S01E03 Sinhala Subtitles

Disney + ලගෙ MOVING සීරීස් එකේ රස්නෙ යන්නත් කලින් ම ඔන්න ආපහු සුපිරි භාණ්ඩයක් Disney + ලා ගෙනල්ලා තියෙනවා. The Worst of Evil කියන්නෙ MOVING රිලීස් වෙන්න කලින් මේ අවුරුද්දේ වැඩිම Hype එකක් තිබ්බ Disney + Series එක. මොකද Disney + ලා ලොකු Budget එකක් දාලා කරත් කවුරුත් හිතුවෙ නෑ …

Read More »

The Worst of Evil (2023) S01E02 Sinhala Subtitles | “ටේ හෝ වෙනුවෙන් පළිගැනීම..” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Worst of Evil (2023) S01E02 Sinhala Subtitles

Disney + ලගෙ MOVING සීරීස් එකේ රස්නෙ යන්නත් කලින් ම ඔන්න ආපහු සුපිරි භාණ්ඩයක් Disney + ලා ගෙනල්ලා තියෙනවා. The Worst of Evil කියන්නෙ MOVING රිලීස් වෙන්න කලින් මේ අවුරුද්දේ වැඩිම Hype එකක් තිබ්බ Disney + Series එක. මොකද Disney + ලා ලොකු Budget එකක් දාලා කරත් කවුරුත් හිතුවෙ නෑ …

Read More »

The Worst of Evil (2023) S01E01 Sinhala Subtitles | “ගංනම් සංවිධානය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Worst of Evil (2023) S01E01 Sinhala Subtitles

Disney + ලගෙ MOVING සීරීස් එකේ රස්නෙ යන්නත් කලින් ම ඔන්න ආපහු සුපිරි භාණ්ඩයක් Disney + ලා ගෙනල්ලා තියෙනවා. The Worst of Evil කියන්නෙ MOVING රිලීස් වෙන්න කලින් මේ අවුරුද්දේ වැඩිම Hype එකක් තිබ්බ Disney + Series එක. මොකද Disney + ලා ලොකු Budget එකක් දාලා කරත් කවුරුත් හිතුවෙ නෑ …

Read More »

The Killing Vote (2023) S01E07 Sinhala Subtitles | ‘ජාතික මරණ දඬුවම් ඡන්දය’ | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Killing Vote (2023) S01E07 Sinhala Subtitles

ඔන්න එහෙනම් අද මම අරගෙන ආවේ සුපිරිම 2023 වසරේ නිකුත් වුනු Korean Drama Series එකට සිංහල උපසිරැසි අරගෙන… මේ Korean Drama එකේ නම තමයි The Killing Vote.මේ The Killing Vote Korean Drama Series එකේ My Drama List දර්ශකයේ 8.2/10 අගයක්ද IMDB දර්ශකයේ 8.1/10 අගයක්ද Google පරිශීලකයන්ගේ අගය 95% ක අගයක් …

Read More »

The Goblin (2022) Sinhala Subtitles | “ගොබ්ලින්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Goblin 2022 Sinhala Sub

Movie: The Goblin Country: South Korea Release Date: May 25, 2022 Duration: 1 hr. 28 min. Native Title: 피는 물보다 진하다 Also Known As: Blood Is Thicker Than Water , Pineun Mulboda Jinhada Genres: Action, Crime Tags: Ex-Convict Male Lead, Gangster Male Lead, Father-Daughter Relationship, Gang, Revenge යොං මින් නැමැත්තා …

Read More »

The Killing Vote (2023) S01E06 Sinhala Subtitles | ‘ජාතික මරණ දඬුවම් ඡන්දය’ | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

ඔන්න එහෙනම් අද මම අරගෙන ආවේ සුපිරිම 2023 වසරේ නිකුත් වුනු Korean Drama Series එකට සිංහල උපසිරැසි අරගෙන… මේ Korean Drama එකේ නම තමයි The Killing Vote.මේ The Killing Vote Korean Drama Series එකේ My Drama List දර්ශකයේ 8.2/10 අගයක්ද IMDB දර්ශකයේ 8.1/10 අගයක්ද Google පරිශීලකයන්ගේ අගය 95% ක අගයක් …

Read More »

The Mysterious Class (2021) S01 Complete Sinhala Subtitle | අභිරහස් පංතිය | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

ඔන්න එහෙනම් අද මම අරගෙන ආවේ වැඩි දෙනෙක් අතර ප්‍රසිද්ධ නැති ඒත් සුපිරිම 2021 වසරේ නිකුත් වුනු Korean Web Drama Series එකට සිංහල උපසිරැසි අරගෙන… මේ Korean Drama එකේ නම තමයි The Mysterious Class.මේ Drama එකේ රංගනයෙන් දායක වෙන්නෙ South Korean Boy Band එකක් වෙන Treasure කියන Band එකේ සාමාජිකයන් …

Read More »

The Blood Flower (2022) Sinhala Subtitles | ” මලෙන් ගලන්නා වූ රුධිරය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

” මලෙන් ගලන්නා වූ රුධිරය “   ආයුබෝවන් හැමෝටම…. අද මම ගෙනාවෙ කවුරුත් ආස කරන Horror / Fantasy / Mystery කියන කැටගරි වලට අයත් චිත්‍රපටයක් මේක නමින්නම් The Blood Flower  මෙම චිත්‍රපටය ඔයාලා හිතනවා වගේ ඉන්දියන්වත් ඉංග්‍රීසියෙන්වත් නෙවෙයි මේක යන්නෙ මැලේ භාශාවෙනුයි.. මේක Disney ± Hostar හරහා පසුගිය පෙබරවාරි 16 …

Read More »

The Killing Vote (2023) S01E02 Sinhala Subtitles| ‘ජාතික මරණ දඬුවම් ඡන්දය’ | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Killing Vote (2023) S01E02 Sinhala Subtitles

ඔන්න එහෙනම් අද මම අරගෙන ආවේ සුපිරිම 2023 වසරේ නිකුත් වුනු Korean Drama Series එකට සිංහල උපසිරැසි අරගෙන… මේ Korean Drama එකේ නම තමයි The Killing Vote.මේ The Killing Vote Korean Drama Series එකේ My Drama List දර්ශකයේ 8.2/10 අගයක්ද IMDB දර්ශකයේ 8.1/10 අගයක්ද Google පරිශීලකයන්ගේ අගය 95% ක අගයක් …

Read More »

The Killing Vote (2023) S01E01 Sinhala Subtitles| ‘ජාතික මරණ දඬුවම් ඡන්දය’ | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Killing Vote 2023 S01E01 Sinhala Subtitles

ඔන්න එහෙනම් අද මම අරගෙන ආවේ සුපිරිම 2023 වසරේ නිකුත් වුනු Korean Drama Series එකට සිංහල උපසිරැසි අරගෙන… මේ Korean Drama එකේ නම තමයි The Killing Vote.මේ The Killing Vote Korean Drama Series එකේ My Drama List දර්ශකයේ 8.2/10 අගයක්ද IMDB දර්ශකයේ 8.1/10 අගයක්ද Google පරිශීලකයන්ගේ අගය 95% ක අගයක් …

Read More »