භායානක

Garuda Gamana Vrishabha Vahana (2021) Sinhala Subtitles | “ඔබේ මිතුරා ඔබේම සතුරා විය හැකිය..!!” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Garuda Gamana Vrishabha Vahana Sinhala Subtitle

(Garuda Gamana Vrishabha Vahana (2021) Sinhala Subtitles) (Garuda Gamana Vrishabha Vahana 2021 Sinhala Subtitle) ඔන්න එහෙනම් අදත් ඉක්මනින්ම ආවේ අළුත්ම කන්නඩ සිනමාපටයකට සිංහල උපසිරසි අරගෙනයි. 2021 නොවැම්බර් මස 19 වෙනිදා රිලීස් වුන කන්නඩා සිනමාපටයක්.එහෙනම් මුලින්ම මේකට උපසිරසි කරන්න අවස්ථාව සලසා දීපු සිනෙරු උපසිරසි කණ්ඩායමට මුලින් ස්තූතිය පුද කරනවා.  “ඔබේ සතුරා …

Read More »

The Requin (2022) Sinhala Subtitles | “මෝරුන්ට මැදිව..” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Requin (2022) Sinhala Subtitles) (The Requin 2022 Sinhala Subtitle) (The Requin Sinhala Sub) The Requin කියන්නේ 2022 අවුරුද්දේ නිකුත් කරපු අලුත්ම ත්‍රාසජනක චිත්‍රපටයක්.. Le-Van Kiet තමයි අධ්‍යක්ෂණය කරල තියෙන්නෙ.. දැවැන්ත කුණාටුවකට අහු වෙලා මුහුදේ අතරමං වුන අලුත බැඳපු ජොඩුවක් ගැන තමයි කතාව ගලාගෙන යන්නේ…  ඒ විතරක් නෙවෙයි තව හොඳ …

Read More »

All of Us Are Dead (2022) E09 Sinhala Subtitles | “පලායාම”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Drama: All of Us Are Dead Native Title: 지금 우리 학교는 Also Known As: Our School Now , Now at Our School , School Attack , Jigeum Uri Hakgyoneun , Jigeum Uli Haggyoneun Screenwriter: Chun Sung Il Director: Lee Jae Gyoo Country: South Korea Episodes: 12 Airs: Jan 28, 2022 Airs On: Friday Original Network: Netflix Duration: 59 min. Genres: Action, Thriller, Horror, Zombi Main Cast :-  Yoon Chan-young as Chung-san Park Ji-hoo as …

Read More »

All of Us Are Dead (2022) E08 Sinhala Subtitles | “නා-යොන්ගේ පසුතැවීම”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Drama: All of Us Are Dead Native Title: 지금 우리 학교는 Also Known As: Our School Now , Now at Our School , School Attack , Jigeum Uri Hakgyoneun , Jigeum Uli Haggyoneun Screenwriter: Chun Sung Il Director: Lee Jae Gyoo Country: South Korea Episodes: 12 Airs: Jan 28, 2022 Airs On: Friday Original Network: Netflix Duration: 59 min. Genres: Action, Thriller, Horror, Zombi Main Cast :-  Yoon Chan-young as Chung-san Park Ji-hoo as …

Read More »

All of Us Are Dead (2022) E07 Sinhala Subtitles | “ග්ව්-නම්ගේ නැගීසිටීම”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Drama: All of Us Are Dead Native Title: 지금 우리 학교는 Also Known As: Our School Now , Now at Our School , School Attack , Jigeum Uri Hakgyoneun , Jigeum Uli Haggyoneun Screenwriter: Chun Sung Il Director: Lee Jae Gyoo Country: South Korea Episodes: 12 Airs: Jan 28, 2022 Airs On: Friday Original Network: Netflix Duration: 59 min. Genres: Action, Thriller, Horror, Zombi Main Cast :-  Yoon Chan-young as Chung-san Park Ji-hoo as …

Read More »

All of Us Are Dead (2022) E06 Sinhala Subtitles | “අපිට ඔයාලව මතක් වෙනවා..”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Drama: All of Us Are Dead Native Title: 지금 우리 학교는 Also Known As: Our School Now , Now at Our School , School Attack , Jigeum Uri Hakgyoneun , Jigeum Uli Haggyoneun Screenwriter: Chun Sung Il Director: Lee Jae Gyoo Country: South Korea Episodes: 12 Airs: Jan 28, 2022 Airs On: Friday Original Network: Netflix Duration: 59 min. Genres: Action, Thriller, Horror, Zombi Main Cast :-  Yoon Chan-young as Chung-san Park Ji-hoo as …

Read More »

All of Us Are Dead (2022) E05 Sinhala Subtitles | “මිනීමරුවා”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Drama: All of Us Are Dead Native Title: 지금 우리 학교는 Also Known As: Our School Now , Now at Our School , School Attack , Jigeum Uri Hakgyoneun , Jigeum Uli Haggyoneun Screenwriter: Chun Sung Il Director: Lee Jae Gyoo Country: South Korea Episodes: 12 Airs: Jan 28, 2022 Airs On: Friday Original Network: Netflix Duration: 59 min. Genres: Action, Thriller, Horror, Zombi Main Cast :-  Yoon Chan-young as Chung-san Park Ji-hoo as …

Read More »

All of Us Are Dead (2022) E04 Sinhala Subtitles | “මිනීමරුවා”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Drama: All of Us Are Dead Native Title: 지금 우리 학교는 Also Known As: Our School Now , Now at Our School , School Attack , Jigeum Uri Hakgyoneun , Jigeum Uli Haggyoneun Screenwriter: Chun Sung Il Director: Lee Jae Gyoo Country: South Korea Episodes: 12 Airs: Jan 28, 2022 Airs On: Friday Original Network: Netflix Duration: 59 min. Genres: Action, Thriller, Horror, Zombi Main Cast :-  Yoon Chan-young as Chung-san Park Ji-hoo as …

Read More »

Fear the Walking Dead (2019) S05E13 Sinhala Subtitles |”ඔයාලට ඕන නැති දේ තියලා යන්න…”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Fear the Walking Dead (2019) S05E12 Sinhala Subtitles) (Fear the Walking Dead S05 Sinhala Subtitles) Fear The Walking Dead කතා මාළාවේ පස්වෙනි කතා සමය විකාශය වුණේ 2019 ජුනි 2 වෙනිදා ඉඳලා 2019 සැප්තැම්බර් 29 දක්වා තමයි.සුපුරුදු විදිහට කොටස් 16 කින් සමන්විත වෙලා තියෙනවා වගේම එන්න එන්න කතාව රසවත් වෙනවා කියලා …

Read More »

All of Us Are Dead (2022) E03 Sinhala Subtitles | “ආත්මාර්ථකාමී නා-යොන්”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Drama: All of Us Are Dead Native Title: 지금 우리 학교는 Also Known As: Our School Now , Now at Our School , School Attack , Jigeum Uri Hakgyoneun , Jigeum Uli Haggyoneun Screenwriter: Chun Sung Il Director: Lee Jae Gyoo Country: South Korea Episodes: 12 Airs: Jan 28, 2022 Airs On: Friday Original Network: Netflix Duration: 59 min. Genres: Action, Thriller, Horror, Zombi Main Cast :-  Yoon Chan-young as Chung-san Park Ji-hoo as …

Read More »