භායානක

Reborn Rich (2022) S01E03 Sinhala Subtitles | “හන්දෝ වානේ සමාගම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Reborn Rich 2022 S01E03 Sinhala Sub

The Youngest Son of a Conglomerate කියන්නෙ Vincenzo එකට Song Joong Ki රංඟනයෙන් දායක වෙන අලුත්ම කතා මාලාව. Native Title: 재벌집 막내아들 Also Known As: The Youngest Son of Sunyang , The Youngest Son of the Chaebol House , Chaebol Family’s Youngest Son , The Chaebol’s Youngest Son , The …

Read More »

1899 (2022) S01E08 [END] Sinhala Subtitles | “ගැළවීමේ යතුර” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

1988 Sinhala Subtitles

(1988 Sinhala Subtitles) (1988 S01 Sinhala Subtitles) ආයුබෝවන් හැමෝටම,හැමෝම ඇඟිලි ගැන ගැන හිටපු අලුත්ම සීරිස් එකේ උපසිරැසි අද ඉදන් ඔයාලට අපි ලබාදෙන්න බලාපොරොත්තුවෙනවා… ඉතිං සබ් එක ඉක්මනින්ම දෙන්න ඕන නිසා දුලාන් රන්දික සහෝදරයට අපි වෙනුවෙන් සවිස්තරාත්මක  ලිපියක් ලියන්න ආරාධනා කළා… ඒක තමා පහළ තියෙන්නෙ.. දුලාන් රන්දික සහෝදරයගෙ ලිපිය. 1899 Action/History/Horror  …

Read More »

1899 (2022) S01E07 Sinhala Subtitles | “කුණාටුව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

1899 Sinhala Subtitles

ආයුබෝවන් හැමෝටම,හැමෝම ඇඟිලි ගැන ගැන හිටපු අලුත්ම සීරිස් එකේ උපසිරැසි අද ඉදන් ඔයාලට අපි ලබාදෙන්න බලාපොරොත්තුවෙනවා… ඉතිං සබ් එක ඉක්මනින්ම දෙන්න ඕන නිසා දුලාන් රන්දික සහෝදරයට අපි වෙනුවෙන් සවිස්තරාත්මක  ලිපියක් ලියන්න ආරාධනා කළා… ඒක තමා පහළ තියෙන්නෙ.. දුලාන් රන්දික සහෝදරයගෙ ලිපිය. 1899 Action/History/Horror  Imdb 9.1/10 මේ කතාමාලාව ලියල තියෙන්නෙ සුප්‍රසිද්ධ …

Read More »

1899 (2022) S01E06 Sinhala Subtitles | “පිරමීඩය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

1988 Sinhala Subtitles

ආයුබෝවන් හැමෝටම,හැමෝම ඇඟිලි ගැන ගැන හිටපු අලුත්ම සීරිස් එකේ උපසිරැසි අද ඉදන් ඔයාලට අපි ලබාදෙන්න බලාපොරොත්තුවෙනවා… ඉතිං සබ් එක ඉක්මනින්ම දෙන්න ඕන නිසා දුලාන් රන්දික සහෝදරයට අපි වෙනුවෙන් සවිස්තරාත්මක  ලිපියක් ලියන්න ආරාධනා කළා… ඒක තමා පහළ තියෙන්නෙ.. දුලාන් රන්දික සහෝදරයගෙ ලිපිය. 1899 Action/History/Horror  Imdb 9.1/10 මේ කතාමාලාව ලියල තියෙන්නෙ සුප්‍රසිද්ධ …

Read More »

Reborn Rich (2022) S01E02 Sinhala Subtitles | “ජින් යං චොල්ගෙ මුණුපුරා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Reborn Rich 2022 S01E02 Sinhala Sub

The Youngest Son of a Conglomerate කියන්නෙ Vincenzo එකට Song Joong Ki රංඟනයෙන් දායක වෙන අලුත්ම කතා මාලාව. Native Title: 재벌집 막내아들 Also Known As: The Youngest Son of Sunyang , The Youngest Son of the Chaebol House , Chaebol Family’s Youngest Son , The Chaebol’s Youngest Son , The …

Read More »

1899 (2022) S01E04 Sinhala Subtitles | “සටන” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

ආයුබෝවන් හැමෝටම,හැමෝම ඇඟිලි ගැන ගැන හිටපු අලුත්ම සීරිස් එකේ උපසිරැසි අද ඉදන් ඔයාලට අපි ලබාදෙන්න බලාපොරොත්තුවෙනවා… ඉතිං සබ් එක ඉක්මනින්ම දෙන්න ඕන නිසා දුලාන් රන්දික සහෝදරයට අපි වෙනුවෙන් සවිස්තරාත්මක  ලිපියක් ලියන්න ආරාධනා කළා… ඒක තමා පහළ තියෙන්නෙ.. දුලාන් රන්දික සහෝදරයගෙ ලිපිය. 1899 Action/History/Horror  Imdb 9.1/10 මේ කතාමාලාව ලියල තියෙන්නෙ සුප්‍රසිද්ධ …

Read More »

1899 (2022) S01E03 Sinhala Subtitles | “මීදුම අතරින්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

ආයුබෝවන් හැමෝටම,හැමෝම ඇඟිලි ගැන ගැන හිටපු අලුත්ම සීරිස් එකේ උපසිරැසි අද ඉදන් ඔයාලට අපි ලබාදෙන්න බලාපොරොත්තුවෙනවා… ඉතිං සබ් එක ඉක්මනින්ම දෙන්න ඕන නිසා දුලාන් රන්දික සහෝදරයට අපි වෙනුවෙන් සවිස්තරාත්මක  ලිපියක් ලියන්න ආරාධනා කළා… ඒක තමා පහළ තියෙන්නෙ.. දුලාන් රන්දික සහෝදරයගෙ ලිපිය. 1899 Action/History/Horror  Imdb 9.1/10 මේ කතාමාලාව ලියල තියෙන්නෙ සුප්‍රසිද්ධ …

Read More »

Reborn Rich (2022) S01E01 Sinhala Subtitles | “නැවත ඉපදීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Reborn Rich 2022 S01E01 Sinhala Sub

The Youngest Son of a Conglomerate කියන්නෙ Vincenzo එකට Song Joong Ki රංඟනයෙන් දායක වෙන අලුත්ම කතා මාලාව. Native Title: 재벌집 막내아들 Also Known As: The Youngest Son of Sunyang , The Youngest Son of the Chaebol House , Chaebol Family’s Youngest Son , The Chaebol’s Youngest Son , The …

Read More »

The Killer: A Girl Who Deserves to Die (2022) Sinhala Subtitles | “ඝාතකයා ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Killer: A Girl Who Deserves to Die Sinhala sub

“⚒ The Killer : ඝාතකයා (2022) ⚒ “ “The Killer : A Girl Who Deserves To Die”     Information – විස්තර Native Title: 더 킬러: 죽어도 되는 아이 Also Known As: The Killer: A Child Who Can Die , The Killer: The Child Who Can Die , The Killer: …

Read More »

Chucky (2022) S02E06 Sinhala Subtitles | “කර්නල් චකී” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Chucky Sinhala Subtitles

(Chucky (2022) S02E05 Sinhala Subtitles) (Chucky S02 Sinhala Subtitles) ආයුබෝවන් හැමෝටම… මිනීමරු බෝනික්කාගෙ ත්‍රාසය පිරුණු තවත් කතාංගයකට උපසිරැසි අරගෙන මම ආවා ඔයාලව හමුවෙන්න..ඉතිං මේ කතා සමයෙත් අවසානය ළං වෙමිනුයි තියෙන්නෙ.කොහොම අවසානයක් මේ සමයේ ලැබෙයිද කියල අපි බලමුකෝ.. ඉතිං අපිට ගිය කතාංගෙන් දකින්න පුලුවන් වුනා,චකීලගෙ ලොක්කෙක්ව ඒ කර්නල් චකී…ඒ වගේම ඩෙවනුයි …

Read More »