නාරා

Emoji (2022) E05 Sinhala Subtitles | “හැම කතාවක්ම සතුටින් අවසන් වෙන්නේ නැහැ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

Emoji (2022) E05 Sinhala Subtitles

ඔයාලට මතකයිද මම අරගෙන ආවා “AKASH – VAANI” කියලා කතාවක් “Aha Tamil” හරහා එළිදක්වපු.. ඔන්න ඉතින් මේ අරගෙන එන්නේ  “Aha Tamil” විසින් එළිදක්වපු අලුත්ම අලුත් වෙබ් සීරියස් එක “EMOJI” ඉතින් මේකත්  “AKASH – VAANI” එක වගේම සුපිරියක් තමයි.. මේකේ කොටස් 7ක් තියෙනවා.. එතකොට මේකේ රඟපාන නළු නිලියෝ ගැන කියනවා නම්.. …

Read More »

Emoji (2022) E04 Sinhala Subtitles | “හැම කතාවක්ම සතුටින් අවසන් වෙන්නේ නැහැ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

Emoji (2022) E04 Sinhala Subtitles

ඔයාලට මතකයිද මම අරගෙන ආවා “AKASH – VAANI” කියලා කතාවක් “Aha Tamil” හරහා එළිදක්වපු.. ඔන්න ඉතින් මේ අරගෙන එන්නේ  “Aha Tamil” විසින් එළිදක්වපු අලුත්ම අලුත් වෙබ් සීරියස් එක “EMOJI” ඉතින් මේකත්  “AKASH – VAANI” එක වගේම සුපිරියක් තමයි.. මේකේ කොටස් 7ක් තියෙනවා.. එතකොට මේකේ රඟපාන නළු නිලියෝ ගැන කියනවා නම්.. …

Read More »

Emoji (2022) E03 Sinhala Subtitles | “හැම කතාවක්ම සතුටින් අවසන් වෙන්නේ නැහැ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

Emoji (2022) E03 Sinhala Subtitles

ඔයාලට මතකයිද මම අරගෙන ආවා “AKASH – VAANI” කියලා කතාවක් “Aha Tamil” හරහා එළිදක්වපු.. ඔන්න ඉතින් මේ අරගෙන එන්නේ  “Aha Tamil” විසින් එළිදක්වපු අලුත්ම අලුත් වෙබ් සීරියස් එක “EMOJI” ඉතින් මේකත්  “AKASH – VAANI” එක වගේම සුපිරියක් තමයි.. මේකේ කොටස් 7ක් තියෙනවා.. එතකොට මේකේ රඟපාන නළු නිලියෝ ගැන කියනවා නම්.. …

Read More »

Emoji (2022) E02 Sinhala Subtitles | “හැම කතාවක්ම සතුටින් අවසන් වෙන්නේ නැහැ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

Emoji (2022) E02 Sinhala Subtitles

ඔයාලට මතකයිද මම අරගෙන ආවා “AKASH – VAANI” කියලා කතාවක් “Aha Tamil” හරහා එළිදක්වපු.. ඔන්න ඉතින් මේ අරගෙන එන්නේ  “Aha Tamil” විසින් එළිදක්වපු අලුත්ම අලුත් වෙබ් සීරියස් එක “EMOJI” ඉතින් මේකත්  “AKASH – VAANI” එක වගේම සුපිරියක් තමයි.. මේකේ කොටස් 7ක් තියෙනවා.. එතකොට මේකේ රඟපාන නළු නිලියෝ ගැන කියනවා නම්.. …

Read More »

Emoji (2022) E01 Sinhala Subtitles | “හැම කතාවක්ම සතුටින් අවසන් වෙන්නේ නැහැ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

Emoji (2022) E01 Sinhala Subtitles

මයි හැපි බර්ත්ඩේ ස්පෙෂල්  ඔයාලට මතකයිද මම අරගෙන ආවා “AKASH – VAANI” කියලා කතාවක් “Aha Tamil” හරහා එළිදක්වපු.. ඔන්න ඉතින් මේ අරගෙන එන්නේ  “Aha Tamil” විසින් එළිදක්වපු අලුත්ම අලුත් වෙබ් සීරියස් එක “EMOJI” ඉතින් මේකත්  “AKASH – VAANI” එක වගේම සුපිරියක් තමයි.. මේකේ කොටස් 7ක් තියෙනවා.. එතකොට මේකේ රඟපාන නළු …

Read More »

Urvasi (2022) Sinhala Subtitles | “අසම්මත ආදරය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

Urvasi (2022) Sinhala Subtitles

ඔන්න ඉතින් ආයෙත් ආව සබක් අරගෙන.. මේක කෙටි චිත්‍රපටියක්.. හැබැයි ඉතින් කෙටිත් නැහැ පැයක් තියෙනවා කතාව.. ඉතින් මේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිතේ කරන්නේ මේ වෙද්දී අන්තර්ජාලය තුල ලොකු කතා බහකට ලක්වෙලා ඉන්න “රේඛා නයර්” ඇත්තටම එයා මුලින්ම කතා බහකට ලක් උනේ ඇයි කියනවා නම් ඒකට ලොකුම හේතුව මේ වෙද්දි සිනමාශාලා වල …

Read More »

Victim (2022) E04 (END) Sinhala Subtitles | “පාපොච්චාරණය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Victim (2022) E04 (END) Sinhala Subtitles

ඔන්න ඉතින් අලුතින්ම අන්තර්ජාලයට නිකුත් වෙච්ච වෙබ් සීරියස් එකක් තමයි මම අද ඔයාලට බලන්න අරගෙන ආවේ.. මේකේ කොටස් 4යි තියෙන්නේ.. මේ වෙබ් සීරියස් එක කරලා තියෙන්නේ.. ප්‍රසිද්ධ දෙමළ චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂකවරු හතර දෙනෙක් වන Pa. Ranjith , Chimbudevan , Rajesh. M සහ Venkat Prabhu කියන සුපිරි අධ්‍යක්ෂකවරු විසින් තමයි.. මේක වෙබ් …

Read More »

Victim (2022) E03 Sinhala Subtitles | “භිනෝන්මාදය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Victim (2022) E03 Sinhala Subtitles

ඔන්න ඉතින් අලුතින්ම අන්තර්ජාලයට නිකුත් වෙච්ච වෙබ් සීරියස් එකක් තමයි මම අද ඔයාලට බලන්න අරගෙන ආවේ.. මේකේ කොටස් 4යි තියෙන්නේ.. මේ වෙබ් සීරියස් එක කරලා තියෙන්නේ.. ප්‍රසිද්ධ දෙමළ චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂකවරු හතර දෙනෙක් වන Pa. Ranjith , Chimbudevan , Rajesh. M සහ Venkat Prabhu කියන සුපිරි අධ්‍යක්ෂකවරු විසින් තමයි.. මේක වෙබ් …

Read More »

Victim (2022) E02 Sinhala Subtitles | “උඩුමහලේ ස්වාමිතුමා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Victim (2022) E02 Sinhala Subtitles

ඔන්න ඉතින් අලුතින්ම අන්තර්ජාලයට නිකුත් වෙච්ච වෙබ් සීරියස් එකක් තමයි මම අද ඔයාලට බලන්න අරගෙන ආවේ.. මේකේ කොටස් 4යි තියෙන්නේ.. මේ වෙබ් සීරියස් එක කරලා තියෙන්නේ.. ප්‍රසිද්ධ දෙමළ චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂකවරු හතර දෙනෙක් වන Pa. Ranjith , Chimbudevan , Rajesh. M සහ Venkat Prabhu කියන සුපිරි අධ්‍යක්ෂකවරු විසින් තමයි.. මේක වෙබ් …

Read More »

Victim (2022) E01 Sinhala Subtitles | “ජාති වියරුව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Victim (2022) E01 Sinhala Subtitles

ඔන්න ඉතින් අලුතින්ම අන්තර්ජාලයට නිකුත් වෙච්ච වෙබ් සීරියස් එකක් තමයි මම අද ඔයාලට බලන්න අරගෙන ආවේ.. මේකේ කොටස් 4යි තියෙන්නේ.. මේ වෙබ් සීරියස් එක කරලා තියෙන්නේ.. ප්‍රසිද්ධ දෙමළ චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂකවරු හතර දෙනෙක් වන Pa. Ranjith , Chimbudevan , Rajesh. M සහ Venkat Prabhu කියන සුපිරි අධ්‍යක්ෂකවරු විසින් තමයි.. මේක වෙබ් …

Read More »