ඉනෝකා සංජීවනි කුමාරි

In From the Cold (2022) E05 Sinhala Subtitles | “විස්පර්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

In From the Cold (2022) E05 Sinhala Subtitles

ජෙනිෆර් එයාගෙ දුවත් එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නෙ. දුව රෙබෙකා (බෙකා) දුව තාත්තා ගැන හරියට දන්නෙ නෑ. එයා හිමමත ලිස්සන තරඟ වලට සූදානම් වෙනවා. ඉතිං දුවට ඕන බඩු ගේන්න කඩේට යන අම්මා ජෙනිෆර්ව කට්ටියක් පැහැර ගන්නවා. ඒක දුව දන්නෙ නෑ. ජෙනිෆර් දිගටම කියනවා එයා ජෙනිෆර් මම වෙනෙ කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා. කොහොම …

Read More »

In From the Cold (2022) E04 Sinhala Subtitles | “විස්පර්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

ජෙනිෆර් එයාගෙ දුවත් එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නෙ. දුව රෙබෙකා (බෙකා) දුව තාත්තා ගැන හරියට දන්නෙ නෑ. එයා හිමමත ලිස්සන තරඟ වලට සූදානම් වෙනවා. ඉතිං දුවට ඕන බඩු ගේන්න කඩේට යන අම්මා ජෙනිෆර්ව කට්ටියක් පැහැර ගන්නවා. ඒක දුව දන්නෙ නෑ. ජෙනිෆර් දිගටම කියනවා එයා ජෙනිෆර් මම වෙනෙ කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා. කොහොම …

Read More »

In From the Cold (2022) E03 Sinhala Subtitles | “විස්පර්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

In From the Cold (2022) E03 Sinhala Subtitles

ජෙනිෆර් එයාගෙ දුවත් එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නෙ. දුව රෙබෙකා (බෙකා) දුව තාත්තා ගැන හරියට දන්නෙ නෑ. එයා හිමමත ලිස්සන තරඟ වලට සූදානම් වෙනවා. ඉතිං දුවට ඕන බඩු ගේන්න කඩේට යන අම්මා ජෙනිෆර්ව කට්ටියක් පැහැර ගන්නවා. ඒක දුව දන්නෙ නෑ. ජෙනිෆර් දිගටම කියනවා එයා ජෙනිෆර් මම වෙනෙ කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා. කොහොම …

Read More »

In From the Cold (2022) E02 Sinhala Subtitles | “විස්පර්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

In From the Cold (2022) E02 Sinhala Subtitles

ජෙනිෆර් එයාගෙ දුවත් එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නෙ. දුව රෙබෙකා (බෙකා) දුව තාත්තා ගැන හරියට දන්නෙ නෑ. එයා හිමමත ලිස්සන තරඟ වලට සූදානම් වෙනවා. ඉතිං දුවට ඕන බඩු ගේන්න කඩේට යන අම්මා ජෙනිෆර්ව කට්ටියක් පැහැර ගන්නවා. ඒක දුව දන්නෙ නෑ. ජෙනිෆර් දිගටම කියනවා එයා ජෙනිෆර් මම වෙනෙ කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා. කොහොම …

Read More »

In From the Cold (2022) E01 Sinhala Subtitles | “විස්පර්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

ජෙනිෆර් එයාගෙ දුවත් එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නෙ. දුව රෙබෙකා (බෙකා) දුව තාත්තා ගැන හරියට දන්නෙ නෑ. එයා හිමමත ලිස්සන තරඟ වලට සූදානම් වෙනවා. ඉතිං දුවට ඕන බඩු ගේන්න කඩේට යන අම්මා ජෙනිෆර්ව කට්ටියක් පැහැර ගන්නවා. ඒක දුව දන්නෙ නෑ. ජෙනිෆර් දිගටම කියනවා එයා ජෙනිෆර් මම වෙනෙ කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා. කොහොම …

Read More »

Artificial City (2022) Complete Season Sinhala Subtitles | ඇයගේ ජිවිතේ | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Artificial City (2022) Complete Season Sinhala Subtitles

Drama: Artificial City කෘතිම නගරය Country: South Korea Episodes: 20 Aired: Dec 8, 2021 – Feb 10, 2022 Aired On: Wednesday, Thursday Original Network: jTBC Duration: 1 hr. 10 min. Content Rating: 15+ – Teens 15 or older Statistics Score: 7.2 (scored by 200 users) Ranked: #66785 Popularity: #3512 Watchers: …

Read More »

Vengeance (2022) Sinhala Subtitles | ”පලිගැනිම“ | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Vengeance (2022) Sinhala Subtitles

B. J. Manaly Novak කියන්නෙ මැසචුසෙට්ස් වල නිව්ටන් වල යුදෙව්-ඇමරිකානු නළුවෙක්, ලේඛකයෙක් සහ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් වනඅතර එය ද ඔෆිස් හි රයන් හොවාර්ඩ් හැටියට ප්‍රසිද්ධියට වුනා. එයා ශෝ එකකට කතා කීපයක් ලිව්වා. එයා Saving Mr. Banks, Knocked Up,Reign Over Me,The Internship, Inglorious Basterds, The Amazing Spider-Man 2, The Founderසහ The Smurfs duology …

Read More »

The Quiet (2005) Sinhala Subtitles | “ නිහඬව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Quiet (2005) Sinhala Subtitles

(The Quiet (2005) Sinhala Subtitles) (The Quiet (2005) Sinhala Subtitles) රඟපෑමෙන් එකතු වෙන ප්‍රධාන අය Camilla Belle Dot Elisha Cuthbert Nina Deer Edie Falco Olivia Deer Martin Donovan Paul Deer Camilla Belle තමයි ඩොට්. එයාගෙ අම්මා නැති වෙන්නෙ මෙයාට අවුරුදු හතේදි. මෙයාගෙ තාත්තා බිහිරී. ඉතිං අම්මා නැති වුනාටපස්සෙ මෙයත් නිකන්ම …

Read More »

Watcher (2022) Sinhala Subtitles | “මිනිමරුවෙක්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Watcher (2022) Sinhala Subtitles

(Watcher (2022) Sinhala Sub) (Watcher (2022) Sinhala Subtitles) Director Chloe Okuno Writers Zack Ford(based on the screenplay by) Chloe Okuno(written for the screen by) Stars Maika Monroe Karl Glusman Burn Gorman IMDb RATING vote of 6.7 / 10 ඉතිං මේ ෆිල්ම් එකේ රොමේනියන් භාෂාව ගොඩාක් දුරට භාවිතා කරනවා. මේ ෆිල්ම් …

Read More »

From Prada to Nada (2011) Sinhala Subtitles | “වියරු වූ ඇය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From Prada to Nada (2011) Sinhala Subtitles

(From Prada to Nada (2011) Sinhala Subtitles) (From Prada to Nada (2011) Sinhala Sub) Released: 2011-01-28 Genre: Comedy, Drama, Romance Casts: Camilla Belle, Alexa PenaVega, April Bowlby, Wilmer Valderrama, Nicholas D’Agosto Duration: 107 min Country: United States of America Production: Lewis Gilbert Productions, OddLot Entertainment, le Lionsgate, Televisa, Hyperion Camilla …

Read More »