ලහිරු සහා තුෂාර

You (2023) S04E08 Sinhala Subtitles | “ඔබ යන්නේ කොහේද?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

You S04 Sinhala Subtitles

(You (2023) S04E08 Sinhala Subtitles) (You S04 Sinhala Subtitles) (You Sinhala Subtitles) සුභ දවසක් වේවා හැමෝටම!! ඔන්න ඉතිං අද ඔයාත් එක්ක එකතු වෙන්නෙ 2018 වසරේ සැප්තැම්බර් විකාශය ආරම්භ කරන ලද “you” කතාමාලාවේ අලුත්ම දිග හැරුම නැත්නම් season 4 කතා මාලාවත් අරගෙනයි. ඉතිං season 4 නිකුත් උනේ 2023 පෙබරවාරි 09 ඒක, …

Read More »

Run Baby Run (2023) Sinhala Subtitles | “දුවන්න බබෝ!” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Run Baby Run (2023) Sinhala Subtitles

(Run Baby Run (2023) Sinhala Subtitles) (Run Baby Run (2023) Sinhala Sub) සුභ දවසක් වේවා හැමෝටම!!! අද ඔයාලත් එක්ක 2023 පෙබරවාරි මාසයේ නිකුත් උන Run Baby Run 2023 දමිල සිනමා පටයත් අරගෙන. ඉතිං චිත්‍රපටය නිර්මාණය Jiyen krishnakumar විසින්. සිනමා පටය සදහා රංගනයෙන් Rj Balaji,Suruthi Venkat,Hareesh Peradi,Vivek Prasanna යන ජනප්‍රිය නලු …

Read More »

You (2023) S04E07 Sinhala Subtitles | “හොඳ මිනිසා සහ කුරිරු ලෝකය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

You S04 Sinhala Subtitles

(You (2023) S04E07 Sinhala Subtitles) (You S04 Sinhala Subtitles) (You Sinhala Subtitles) සුභ දවසක් වේවා හැමෝටම!! ඔන්න ඉතිං අද ඔයාත් එක්ක එකතු වෙන්නෙ 2018 වසරේ සැප්තැම්බර් විකාශය ආරම්භ කරන ලද “you” කතාමාලාවේ අලුත්ම දිග හැරුම නැත්නම් season 4 කතා මාලාවත් අරගෙනයි. ඉතිං season 4 නිකුත් උනේ 2023 පෙබරවාරි 09 ඒක, …

Read More »

You (2023) S04E06 Sinhala Subtitles | “ගජ මිතුරෝ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

You S04 Sinhala Subtitles

(You (2023) S04E06 Sinhala Subtitles) (You S04 Sinhala Subtitles) (You Sinhala Subtitles) සුභ දවසක් වේවා හැමෝටම!! ඔන්න ඉතිං අද ඔයාත් එක්ක එකතු වෙන්නෙ 2018 වසරේ සැප්තැම්බර් විකාශය ආරම්භ කරන ලද “you” කතාමාලාවේ අලුත්ම දිග හැරුම නැත්නම් season 4 කතා මාලාවත් අරගෙනයි. ඉතිං season 4 නිකුත් උනේ 2023 පෙබරවාරි 09 ඒක, …

Read More »

Butta Bomma (2023) Sinhala Subtitles | “ආදරය වෙනුවෙන්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Butta Bomma Sinhala Subtitle

(Butta Bomma (2023) Sinhala Subtitles) (Butta Bomma (2023) Sinhala Subtitle) (Butta Bomma (2023) Sinhala Sub) (Butta Bomma Sinhala Subtitle) (Butta Bomma Sinhala Sub) සුභ දවසක් වේවා හැමෝටම! අද ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නෙ 2023 පෙබරවාරි මාසේ නිකුත් උන තෙලිඟු චිත්‍රපටියක් අරගෙන..සිනමාපටය නිර්මාණය Chandrasekhar T.Ramesh විසින්,චිත්‍රපටය සදහා රංගනයෙන් Anikha Surendran,Arjun Das,Surya Vasishta …

Read More »

We Have a Ghost (2023) Sinhala Subtitles | “අපිට ඉන්නවා හොල්මනක්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

We Have a Ghost (2023) Sinhala Subtitle

(We Have a Ghost (2023) Sinhala Subtitles) (We Have a Ghost (2023) Sinhala Subtitle) (We Have a Ghost Sinhala Subtitle) සුභ දවසක් වේවා හැමෝටම! ඉතිං අද ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නෙ 2023 වසරේ නිකුත් උන We Have a Ghost චිත්‍රපටයත් අරගෙනයි. චිත්‍රපටය 2023 පෙබරවාරි 24 Netflix හරහා නිකුත් උනා.චිත්‍රපටය Christopher Landon …

Read More »

You (2023) S04E05 Sinhala Subtitles | “ජෝගේ අවාසනාව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

You Sinhala Subtitles

(You (2023) S04E05 Sinhala Subtitles) (You S04 Sinhala Subtitles) (You Sinhala Subtitles) සුභ දවසක් වේවා හැමෝටම!! ඔන්න ඉතිං අද ඔයාත් එක්ක එකතු වෙන්නෙ 2018 වසරේ සැප්තැම්බර් විකාශය ආරම්භ කරන ලද “you” කතාමාලාවේ අලුත්ම දිග හැරුම නැත්නම් season 4 කතා මාලාවත් අරගෙනයි. ඉතිං season 4 නිකුත් උනේ 2023 පෙබරවාරි 09 ඒක, …

Read More »

You (2023) S04E04 Sinhala Subtitles | “දඩයම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

You Sinhala Subtitles

(You (2023) S04E04 Sinhala Subtitles) (You S04 Sinhala Subtitles) (You Sinhala Subtitles) සුභ දවසක් වේවා හැමෝටම!! ඔන්න ඉතිං අද ඔයාත් එක්ක එකතු වෙන්නෙ 2018 වසරේ සැප්තැම්බර් විකාශය ආරම්භ කරන ලද “you” කතාමාලාවේ අලුත්ම දිග හැරුම නැත්නම් season 4 කතා මාලාවත් අරගෙනයි. ඉතිං season 4 නිකුත් උනේ 2023 පෙබරවාරි 09 ඒක, …

Read More »

You (2023) S04E03 Sinhala Subtitles | “සාර්ථකත්වය භුක්ති විඳින්න” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

You S04 Sinhala Subtitles

(You (2023) S04E03 Sinhala Subtitles) (You S04 Sinhala Subtitles) (You Sinhala Subtitles) සුභ දවසක් වේවා හැමෝටම!! ඔන්න ඉතිං අද ඔයාත් එක්ක එකතු වෙන්නෙ 2018 වසරේ සැප්තැම්බර් විකාශය ආරම්භ කරන ලද “you” කතාමාලාවේ අලුත්ම දිග හැරුම නැත්නම් season 4 කතා මාලාවත් අරගෙනයි. ඉතිං season 4 නිකුත් උනේ 2023 පෙබරවාරි 09 ඒක, …

Read More »

No Escapes AKA Fire (2020) Sinhala Subtitles | “ගින්න” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

No Escapes AKA Fire (2020) Sinhala Subtitles

(No Escapes AKA Fire (2020) Sinhala Subtitles) (Fire 2020 Sinhala Subtitle) (No Escapes Sinhala Subtitle) සුභ දවසක් වේවා හැමෝටම! අද ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නෙ Fire එහෙමත් නැත්තම් ‘ගින්න’ 2020 දෙසැම්බර් මාසයේ නිකුත් උන චිත්‍රපටයෙන්. මේක රුසියානූ චිත්‍රපටයක් වන අතර අධ්‍යක්ෂණය සිදු කරලා තියෙන්නේ Alexey Nuzhnyy විසිනි.චිත්‍රපටය සදහා 6.5/10 IMDB වගේ …

Read More »