ලහිරු සහා තුෂාර

Purusha Pretham (2023) Sinhala Subtitles | “මිනියක් කළ හරියක්!” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Purusha Pretham Sinhala Subtitle

(Purusha Pretham (2023) Sinhala Subtitles) (Purusha Pretham (2023) Sinhala Subtitle) (Purusha Pretham Sinhala Subtitle) (Purusha Pretham Sinhala Sub) සුභ අලුත් අවුරුදක් වේවා!!! ඉතිං හැමෝටම සුභ පතන ගාමන්ම ටික දවසකට පස්සෙ ඔන්න ඔයාලට අලුත්ම මලයාලම් චිත්‍රපටයකුත් අරගෙන තමයි මේ පැත්තට ආවේ. සිනමාපටය Purusha Pretham නිර්මාණය Krishand විසින් සිදු කර ඇත. සිනමාපටය …

Read More »

You (2023) S04E10 [END] Sinhala Subtitles | “ජොනතන් මුවර්ගේ මරණය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

You S04 Sinhala Subtitles

(You (2023) S04E10 Sinhala Subtitles) (You S04 Sinhala Subtitles) (You Sinhala Subtitles) සුභ දවසක් වේවා හැමෝටම!! ඔන්න ඉතිං අද ඔයාත් එක්ක එකතු වෙන්නෙ 2018 වසරේ සැප්තැම්බර් විකාශය ආරම්භ කරන ලද “you” කතාමාලාවේ අලුත්ම දිග හැරුම නැත්නම් season 4 කතා මාලාවත් අරගෙනයි. ඉතිං season 4 නිකුත් උනේ 2023 පෙබරවාරි 09 ඒක, …

Read More »

You (2023) S04E09 Sinhala Subtitles | “ඇය එහි නොමැත..” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

You S04 Sinhala Subtitles

(You (2023) S04E09 Sinhala Subtitles) (You S04 Sinhala Subtitles) (You Sinhala Subtitles) සුභ දවසක් වේවා හැමෝටම!! ඔන්න ඉතිං අද ඔයාත් එක්ක එකතු වෙන්නෙ 2018 වසරේ සැප්තැම්බර් විකාශය ආරම්භ කරන ලද “you” කතාමාලාවේ අලුත්ම දිග හැරුම නැත්නම් season 4 කතා මාලාවත් අරගෙනයි. ඉතිං season 4 නිකුත් උනේ 2023 පෙබරවාරි 09 ඒක, …

Read More »

Luther: The Fallen Sun (2023) Sinhala Subtitles | ජෝන් ලූතර් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Luther: The Fallen Sun (2023) Sinhala Subtitles) (Luther: The Fallen Sun (2023) Sinhala Sub) සුභ දවසක් වේවා හැමෝටම! ඔන්න ආයෙත් අලුත් නිර්මාණයක් ඔයාලට අරගෙන ආවා. සිනමා පටය Luthe The Fallen Sun 2023 ඉතිං චිත්‍රපටය නිර්මාණය Jamie Payne විසිනි. චිත්‍රපට සදහා රංගනයෙන් Idris Elba,Cynthia Erivo,Andy Serkis වැනි ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පීන් දායකත්වය …

Read More »

You (2023) S04E08 Sinhala Subtitles | “ඔබ යන්නේ කොහේද?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

You S04 Sinhala Subtitles

(You (2023) S04E08 Sinhala Subtitles) (You S04 Sinhala Subtitles) (You Sinhala Subtitles) සුභ දවසක් වේවා හැමෝටම!! ඔන්න ඉතිං අද ඔයාත් එක්ක එකතු වෙන්නෙ 2018 වසරේ සැප්තැම්බර් විකාශය ආරම්භ කරන ලද “you” කතාමාලාවේ අලුත්ම දිග හැරුම නැත්නම් season 4 කතා මාලාවත් අරගෙනයි. ඉතිං season 4 නිකුත් උනේ 2023 පෙබරවාරි 09 ඒක, …

Read More »

You (2023) S04E07 Sinhala Subtitles | “හොඳ මිනිසා සහ කුරිරු ලෝකය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

You S04 Sinhala Subtitles

(You (2023) S04E07 Sinhala Subtitles) (You S04 Sinhala Subtitles) (You Sinhala Subtitles) සුභ දවසක් වේවා හැමෝටම!! ඔන්න ඉතිං අද ඔයාත් එක්ක එකතු වෙන්නෙ 2018 වසරේ සැප්තැම්බර් විකාශය ආරම්භ කරන ලද “you” කතාමාලාවේ අලුත්ම දිග හැරුම නැත්නම් season 4 කතා මාලාවත් අරගෙනයි. ඉතිං season 4 නිකුත් උනේ 2023 පෙබරවාරි 09 ඒක, …

Read More »

You (2023) S04E06 Sinhala Subtitles | “ගජ මිතුරෝ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

You S04 Sinhala Subtitles

(You (2023) S04E06 Sinhala Subtitles) (You S04 Sinhala Subtitles) (You Sinhala Subtitles) සුභ දවසක් වේවා හැමෝටම!! ඔන්න ඉතිං අද ඔයාත් එක්ක එකතු වෙන්නෙ 2018 වසරේ සැප්තැම්බර් විකාශය ආරම්භ කරන ලද “you” කතාමාලාවේ අලුත්ම දිග හැරුම නැත්නම් season 4 කතා මාලාවත් අරගෙනයි. ඉතිං season 4 නිකුත් උනේ 2023 පෙබරවාරි 09 ඒක, …

Read More »

Butta Bomma (2023) Sinhala Subtitles | “ආදරය වෙනුවෙන්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Butta Bomma Sinhala Subtitle

(Butta Bomma (2023) Sinhala Subtitles) (Butta Bomma (2023) Sinhala Subtitle) (Butta Bomma (2023) Sinhala Sub) (Butta Bomma Sinhala Subtitle) (Butta Bomma Sinhala Sub) සුභ දවසක් වේවා හැමෝටම! අද ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නෙ 2023 පෙබරවාරි මාසේ නිකුත් උන තෙලිඟු චිත්‍රපටියක් අරගෙන..සිනමාපටය නිර්මාණය Chandrasekhar T.Ramesh විසින්,චිත්‍රපටය සදහා රංගනයෙන් Anikha Surendran,Arjun Das,Surya Vasishta …

Read More »

We Have a Ghost (2023) Sinhala Subtitles | “අපිට ඉන්නවා හොල්මනක්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

We Have a Ghost (2023) Sinhala Subtitle

(We Have a Ghost (2023) Sinhala Subtitles) (We Have a Ghost (2023) Sinhala Subtitle) (We Have a Ghost Sinhala Subtitle) සුභ දවසක් වේවා හැමෝටම! ඉතිං අද ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නෙ 2023 වසරේ නිකුත් උන We Have a Ghost චිත්‍රපටයත් අරගෙනයි. චිත්‍රපටය 2023 පෙබරවාරි 24 Netflix හරහා නිකුත් උනා.චිත්‍රපටය Christopher Landon …

Read More »

You (2023) S04E05 Sinhala Subtitles | “ජෝගේ අවාසනාව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

You Sinhala Subtitles

(You (2023) S04E05 Sinhala Subtitles) (You S04 Sinhala Subtitles) (You Sinhala Subtitles) සුභ දවසක් වේවා හැමෝටම!! ඔන්න ඉතිං අද ඔයාත් එක්ක එකතු වෙන්නෙ 2018 වසරේ සැප්තැම්බර් විකාශය ආරම්භ කරන ලද “you” කතාමාලාවේ අලුත්ම දිග හැරුම නැත්නම් season 4 කතා මාලාවත් අරගෙනයි. ඉතිං season 4 නිකුත් උනේ 2023 පෙබරවාරි 09 ඒක, …

Read More »