ලහිරු උදයංග

Resident Evil (2022) S01E04 Sinhala Subtitles | “ආපසු හැරීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Resident Evil (2022) S01E04 Sinhala Subtitles) (Resident Evil S01 Sinhala Subtitles) (Resident Evil Sinhala Subtitles) (Resident Evil 2022 Sinhala Subtitles) (Resident Evil Tv Series Sinhala Subtitles) හැමෝටම සුබ දවසක්.. ඔන්න අදත් අලුතින්ම තවත් කතාමාලාවක සිංහල උපසිරැසි අරගෙන එන්න තමයි සූදානම..මේකනම් නම අහපු ගමන් හැමෝටම මතක් වෙන චිත්‍රපට මාලාවකට සම්බන්ධ කතා …

Read More »

Resident Evil (2022) S01E03 Sinhala Subtitles | “ආලෝකය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Resident Evil (2022) S01E03 Sinhala Subtitles) (Resident Evil S01 Sinhala Subtitles) (Resident Evil Sinhala Subtitles) (Resident Evil 2022 Sinhala Subtitles) (Resident Evil Tv Series Sinhala Subtitles) හැමෝටම සුබ දවසක්.. ඔන්න අදත් අලුතින්ම තවත් කතාමාලාවක සිංහල උපසිරැසි අරගෙන එන්න තමයි සූදානම..මේකනම් නම අහපු ගමන් හැමෝටම මතක් වෙන චිත්‍රපට මාලාවකට සම්බන්ධ කතා …

Read More »

Resident Evil (2022) S01E02 Sinhala Subtitles | “ඔබ හඳුනන යක්ෂයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Resident Evil (2022) S01E02 Sinhala Subtitles) (Resident Evil S01 Sinhala Subtitles) (Resident Evil Sinhala Subtitles) (Resident Evil 2022 Sinhala Subtitles) (Resident Evil Tv Series Sinhala Subtitles) හැමෝටම සුබ දවසක්.. ඔන්න අදත් අලුතින්ම තවත් කතාමාලාවක සිංහල උපසිරැසි අරගෙන එන්න තමයි සූදානම..මේකනම් නම අහපු ගමන් හැමෝටම මතක් වෙන චිත්‍රපට මාලාවකට සම්බන්ධ කතා …

Read More »

Resident Evil (2022) S01E01 Sinhala Subtitles | “රැකූන් නගරයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Resident Evil Sinhala Subtitles

(Resident Evil (2022) S01E01 Sinhala Subtitles) (Resident Evil S01 Sinhala Subtitles) (Resident Evil Sinhala Subtitles) (Resident Evil 2022 Sinhala Subtitles) (Resident Evil Tv Series Sinhala Subtitles) හැමෝටම සුබ දවසක්.. ඔන්න අදත් අලුතින්ම තවත් කතාමාලාවක සිංහල උපසිරැසි අරගෙන එන්න තමයි සූදානම..මේකනම් නම අහපු ගමන් හැමෝටම මතක් වෙන චිත්‍රපට මාලාවකට සම්බන්ධ කතා …

Read More »

The Terminal List (2022) S01E05 Sinhala Subtitles | “බාධාව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Terminal List (2022) S01E05 Sinhala Subtitles) (The Terminal List (2022) S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනම් From (2022) සීරිස් එකෙන් පස්සේ සිනෙරූ උපසිරැසි කණ්ඩායමේ අපි එකතු වෙලා තවත් අලුත් සීරිස් එකක් පටන් ගන්න තමයි මේ විදියට සූදානම් වෙන්නේ…මේක නමින් …

Read More »

The Terminal List (2022) S01E04 Sinhala Subtitles | “වෙන්වීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Terminal List (2022) S01E04 Sinhala Subtitles) (The Terminal List (2022) S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනම් From (2022) සීරිස් එකෙන් පස්සේ සිනෙරූ උපසිරැසි කණ්ඩායමේ අපි එකතු වෙලා තවත් අලුත් සීරිස් එකක් පටන් ගන්න තමයි මේ විදියට සූදානම් වෙන්නේ…මේක නමින් …

Read More »

From (2022) S01E06 Sinhala Subtitles | “74 වෙනි පොත” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(From (2022) S01E06 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) (From S01 Sinhala Subtitles) (From Tv Series Sinhala Subtitles) “ඇමෙරිකාවේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ එක් නගරයකි. ඇතුළුවෙන කිසිවෙකුටත් ඉන් පිටවීමට නොහැක. දිනපතා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කිරීමට වෙර දරන නගරවාසීන් නගරයෙන් පිටවීමට මගක් සොයමින් අරගල කරමින් සිටී. මේ අතර නගරය ආසන්නයේ කැලයක සිට පැමිණෙන අද්භූත …

Read More »

From (2022) S01E05 Sinhala Subtitles | “බිහිසුණු නගරය මැද” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(From (2022) S01E05 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) (From S01 Sinhala Subtitles) (From Tv Series Sinhala Subtitles) “ඇමෙරිකාවේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ එක් නගරයකි. ඇතුළුවෙන කිසිවෙකුටත් ඉන් පිටවීමට නොහැක. දිනපතා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කිරීමට වෙර දරන නගරවාසීන් නගරයෙන් පිටවීමට මගක් සොයමින් අරගල කරමින් සිටී. මේ අතර නගරය ආසන්නයේ කැලයක සිට පැමිණෙන අද්භූත …

Read More »

From (2022) S01E04 Sinhala Subtitles | “ගෙවා ආ දුර” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(From (2022) S01E04 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) (From S01 Sinhala Subtitles) (From Tv Series Sinhala Subtitles) “ඇමෙරිකාවේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ එක් නගරයකි. ඇතුළුවෙන කිසිවෙකුටත් ඉන් පිටවීමට නොහැක. දිනපතා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කිරීමට වෙර දරන නගරවාසීන් නගරයෙන් පිටවීමට මගක් සොයමින් අරගල කරමින් සිටී. මේ අතර නගරය ආසන්නයේ කැලයක සිට පැමිණෙන අද්භූත …

Read More »

Halo (2022) S01E07 Sinhala Subtitles | “ක්වාන්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Halo (2022) S01E07 Sinhala Subtitles) (Halo Sinhala Subtitles) ආයුබෝවන් මගෙ යාලුවො හැමෝටම. ඔයාලා හුගක් ආසාවෙන් බලාගෙන හිටපු Halo කතා මාලාවේ හත්වෙනි කොටස තමා මන් ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නෙ.මේ කොටසෙන් කතාවෙ ඉන්න ක්වාන් හා ගැන තමා විස්තර වෙන්නෙ. එයාගෙ තාත්තාව වෙනස් කරපු තැනට යන්න පුලුවන් වෙනවා ක්වාන්ට.එතනින් එයාට පුලුවන් වෙනවා …

Read More »