විසූ රාජපක්ෂ (ක්ලෙමන්ටයින්)

The Treacherous (2015) Sinhala Subtitles | ද්‍රෝහී වූවෝ | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

The Treacherous (2015) Sinhala Sub

(The Treacherous 2015 Sinhala Sub) IMDb – 6.1/10 Rotten Tomatoes – 53% Age restricted – 18+ Genre – History/Drama Language – Korean Director – Min Kyu Dong Starring – Kim Kang Woo, Ju Ji Hoon, Cha Ji Yeon, Lim Ji Yeon, Lee Yoo Young, Cheon Ho Jin,..   අතිශයින්ම වැඩිහිටියන්ට …

Read More »

Mouse (2021) E06 Sinhala Subtitles | මූසිකයා : ඝාතකයා හෙළි වේ | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Mouse (2021) E04 Sinhala Subtitles

• Language – Korean • Drama Type – Ongoing • Ratings (My drama list) – 8.2/10 • Network – tvN • Genre – Action/Thriller/Crime/Mystery • Number Of Episodes – 20 පළමු කොටස් දෙක 19 ලෙස සදහන් වීම නිසා බොහෝ කතා බහකට ලක්‌ වුණු Mouse කොරියානු කතා මාලාව, දාම ඝාතකයන් හා …

Read More »

Mouse (2021) E04 Sinhala Subtitles | මූසිකයා : දාම ඝාතකයාගේ වැඩසටහන | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Mouse (2021) E04 Sinhala Subtitles

• Language – Korean • Drama Type – Ongoing • Ratings (My drama list) – 8.2/10 • Network – tvN • Genre – Action/Thriller/Crime/Mystery • Number Of Episodes – 20 පළමු කොටස් දෙක 19 ලෙස සදහන් වීම නිසා බොහෝ කතා බහකට ලක්‌ වුණු Mouse කොරියානු කතා මාලාව, දාම ඝාතකයන් හා …

Read More »

To All The Boys I’ve Loved Before: Always & Forever (2021) Sinhala Subtitle | මා පෙම් කළ පිරිමි ළමුන් හට ලියමි;හැම විටම..සදහටම | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

To All The Boys I’ve Loved Before: Always & Forever 2021 Sinhala Sub

(To All The Boys I’ve Loved Before: Always & Forever 2021 Sinhala Sub) Overview IMDb – 6.3/10 Rotten Tomatoes – 78% Empire – 4/5 Language – English Duration – 1h 55m Directed by – Michael Fimognari Jenny Han ගේ නිව් යෝර්ක් වැඩිම විකුණුමක් සහිත නවකතාව ඇසුරෙන්  Cast & Crew Lana …

Read More »

Mouse (2021) E02 Sinhala Subtitles | රාක්ෂ ජානයක්‌ ඇති පිරිමි ළමයා | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Mouse (2021) E02 Sinhala Subtitles

• Drama Type – Ongoing • Ratings (My drama list) – 8.2/10 • Network – tvN • Genre – Action/Thriller/Crime/Mystery • Number Of Episodes – 20 පළමු කොටස් දෙක 19 ලෙස සදහන් වීම නිසා බොහෝ කතා බහකට ලක්‌ වුණු Mouse කොරියානු කතා මාලාව, දාම ඝාතකයන් හා මනෝව්‍යාධිකයන් පිළිබද පෙන්වා දෙන …

Read More »