විසූ රාජපක්ෂ (ක්ලෙමන්ටයින්)

Seoul Vibe (2022) Sinhala Subtitles | “සෝල් වයිබ්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Seoul Vibe (2022) Sinhala Subtitles

(Seoul Vibe (2022) Sinhala Subtitles) (Seoul Vibe (2022) Sinhala Sub) Decision To Leave උපසිරැසියෙන් අනතුරුව අද උපසිරැසි අරන් ආවේ ඉකුත් සැප්තැම්බර් මාසයේ Netflix හරහා නිකුත් වුණු Seoul Vibe වෙබ් චිත්‍රපටයට. Yoo Ah In සහ Park Ju Hyun රංගනයෙන් දායක වූ නිසාත් Action සහ Car Racing කන්සෙප්ට් එක නිසාත් මේ චිත්‍රපටය …

Read More »

Decision To Leave (2022) Sinhala Subtitles | “නික්ම යාමේ තීරණය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Decision To Leave (2022) Sinhala Subtitles

(Decision To Leave (2022) Sinhala Subtitles) (Decision To Leave (2022) Sinhala Sub) කොරියානු සිනමා ප්‍රේක්ෂකයන් වැඩිම පිරිසක් නරඹන්නට බලාගෙනම සිටි,නිකුත් වූ සැනින්ම 2022 පසුගිය මැයි මාසයේ පැවැත්වුණු Cannes Film Festival උළෙලේදී Best Director සම්මානයෙන් පවා පිදුම් ලද, දකුණු කොරියාවේ විශිෂ්ටතම අධ්‍යක්ෂක වරයෙක් වුණු Park Chan Wook, අවුරුදු 6ක විවේකයෙන් පසුව …

Read More »

Hope Or Dope (2022) S01E10 (END) Sinhala Subtitles | “අපේ අවාසනාවන්ත හමුවීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (16+)

OVERVIEW My Drama List Rating : 7.9/10 Native Title: 소년비행 Episodes: 10 Also Known As: Juvenile Delinquency , Boys Flight , Sonyeonbihaeng Screenwriter: Jung Soo Yoon Director: Jo Yong Ik Genres: Romance, Youth, Drama Tags: Teenager, Countryside, Miniseries, Drugs, Web Series, Noir, Friendship Won Ji An – Kyung Da Jung …

Read More »

Hope Or Dope (2022) S01E09 Sinhala Subtitles | “අවාසනාව, සතුටට පසු පැමිණියහොත්?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (16+)

Hope Or Dope (2022) S01E09 Sinhala Subtitles

OVERVIEW My Drama List Rating : 7.9/10 Native Title: 소년비행 Episodes: 10 Also Known As: Juvenile Delinquency , Boys Flight , Sonyeonbihaeng Screenwriter: Jung Soo Yoon Director: Jo Yong Ik Genres: Romance, Youth, Drama Tags: Teenager, Countryside, Miniseries, Drugs, Web Series, Noir, Friendship Won Ji An – Kyung Da Jung …

Read More »

Hope Or Dope (2022) S01E08 Sinhala Subtitles | “මාත් එක්ක තරු බලන්න යමුද?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (16+)

Hope Or Dope (2022) S01E08 Sinhala Subtitles

OVERVIEW My Drama List Rating : 7.9/10 Native Title: 소년비행 Episodes: 10 Also Known As: Juvenile Delinquency , Boys Flight , Sonyeonbihaeng Screenwriter: Jung Soo Yoon Director: Jo Yong Ik Genres: Romance, Youth, Drama Tags: Teenager, Countryside, Miniseries, Drugs, Web Series, Noir, Friendship Won Ji An – Kyung Da Jung …

Read More »

Hope Or Dope (2022) S01E07 Sinhala Subtitles | “කැලිෆෝනියා, ආයෙත්!” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (16+)

Hope Or Dope (2022) S01E07 Sinhala Subtitles

OVERVIEW My Drama List Rating : 7.9/10 Native Title: 소년비행 Episodes: 10 Also Known As: Juvenile Delinquency , Boys Flight , Sonyeonbihaeng Screenwriter: Jung Soo Yoon Director: Jo Yong Ik Genres: Romance, Youth, Drama Tags: Teenager, Countryside, Miniseries, Drugs, Web Series, Noir, Friendship Won Ji An – Kyung Da Jung …

Read More »

Money Heist (2022) E03 Sinhala Subtitles | බර්ලින්ගේ මූලධර්ම | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Money Heist (2022) E03 Sinhala Subtitles

OVERVIEW IMDb:5.1/10 Title: Money Heist: Korea – Joint Economic Area Adapted from: La casa de papel | Money Heist [Spanish TV series] Revised romanization: Jongiui Jib: Gongdongkyungjeguyeok Hangul: 종이의 집: 공동경제구역 Director: Kim Hong-Sun Writer: Ryoo Yong-Jae Network: Netflix Episodes: 6 Release Date: June 24, 2022 Language: Korean Country: South …

Read More »

Hope Or Dope (2022) S01E06 Sinhala Subtitles | “ගංජා යායේ මිනිසා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (16+)

Hope Or Dope (2022) S01E06 Sinhala Subtitles

OVERVIEW My Drama List Rating : 7.9/10 Native Title: 소년비행 Episodes: 10 Also Known As: Juvenile Delinquency , Boys Flight , Sonyeonbihaeng Screenwriter: Jung Soo Yoon Director: Jo Yong Ik Genres: Romance, Youth, Drama Tags: Teenager, Countryside, Miniseries, Drugs, Web Series, Noir, Friendship Won Ji An – Kyung Da Jung …

Read More »

Hope Or Dope (2022) S01E05 Sinhala Subtitles | “තාත්තට කියන්න එපා..!!” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (16+)

OVERVIEW My Drama List Rating : 7.9/10 Native Title: 소년비행 Episodes: 10 Also Known As: Juvenile Delinquency , Boys Flight , Sonyeonbihaeng Screenwriter: Jung Soo Yoon Director: Jo Yong Ik Genres: Romance, Youth, Drama Tags: Teenager, Countryside, Miniseries, Drugs, Web Series, Noir, Friendship Won Ji An – Kyung Da Jung …

Read More »

Hope Or Dope (2022) S01E04 Sinhala Subtitles | “අපේ අවාසනාවන්ත හමුවීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (16+)

Hope Or Dope (2022) S01E04 Sinhala Subtitles

OVERVIEW My Drama List Rating : 7.9/10 Native Title: 소년비행 Episodes: 10 Also Known As: Juvenile Delinquency , Boys Flight , Sonyeonbihaeng Screenwriter: Jung Soo Yoon Director: Jo Yong Ik Genres: Romance, Youth, Drama Tags: Teenager, Countryside, Miniseries, Drugs, Web Series, Noir, Friendship Won Ji An – Kyung Da Jung …

Read More »