ප්‍රමිල් හර්ෂණ

Badava Rascal (2021) Sinhala Subtitles | “දුප්පත් රස්තියාදුකාරයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Badava Rascal (2021) Sinhala Subtitles) (Badava Rascal (2021) Sinhala Subtitle) (Badava Rascal 2021 Sinhala Subtitle) Badava Rascal | 2021 Kannada | Telugu Action | Comedy | Romance | Drama IMDb 8.3/10 “ආදරේ කරන්න දුප්පත් පෝසත් භේදය, තත්ත්වය තරාතිරම ඕවා අදාලම නෑ. කෙසේ හෝ සියල්ලම නොසලකා හරිමින් ආදරේ කරන්න පටන් ගන්න …

Read More »

Dasvi (2022) Sinhala Subtitles | “අධ්‍යපනය යනු තමා සතු ප්‍රබලම අවියයි” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Dasvi (2022) Sinhala Subtitles) (Dasvi (2022) Sinhala Subtitle) (Dasvi Sinhala Subtitle) (Dasvi Sinhala Sub) Dasvi | Hindi | 2022 IMDb 8.4/10 Social Comedy 126 mins “අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම කොච්චර ද කියලා දැනෙන්නේ සමාජයේ පිළිගැනීමක් නොලැබුණ විටයි…තමන්ගේ අනන්‍යතාවය පෙන්න ගන්න අත්සනවත් දා ගන්න බැරි වුණාම මිනිස්සු කොච්චර නම් අසරණ වෙනවද….?” “Dasvi” කියන්නෙ …

Read More »