තිසල් ද සිල්වා

Troll (2022) Sinhala Subtitles | “යෝධයෙක්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Troll (2022) Sinhala Subtitles

(Troll (2022) Sinhala Subtitles) (Troll (2022) Sinhala Sub) ඔන්න ඉතින් අද ආවේ මේ අවුරුද්දේ ආපු සුපිරි ෆිල්ම් එකකට සබ් එක අරගෙන ෆිල්ම් එක නම Troll මේ ෆිල්ම් එක නෝර්වේ වල තමයි හැදෙන්නේ මේක Action, Adventure, Fantasy, Mystery & Thriller කියන කැටගරි වලට තමයි වැටෙන්නේ මේ ෆිල්ම් එක Direct කරන්නේ Roar …

Read More »

All Quiet on the Western Front (2022) Sinhala Subtitles | “පෝල්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

All Quiet on the Western Front (2022) Sinhala Subtitles

(All Quiet on the Western Front (2022) Sinhala Subtitles)(All Quiet on the Western Front (2022) Sinhala Subtitles) ඔන්න ඉතින් අද ආවේ මේ අවුරුද්දේ දැනට ආපු සුපිරිම ෆිල්ම් එකක්ට සබ් අරගෙන ෆිල්ම් එකේ නම තමා All Quiet on the Western Front මේ ෆිල්ම් එක නිෂ්පාදනය කලේ Malte Grunert, Daniel Dreifuss කියන …

Read More »

Barbarian (2022) Sinhala Subtitles | “උමග ඇතුලේ සැගවුනු අබිරහස්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Barbarian (2022) Sinhala Subtitles

(Barbarian (2022) Sinhala Subtitles) (Barbarian (2022) Sinhala Sub) ඔන්න ඉතින් හැලොවින් එකට සුපිරියට සෙට්වෙන මේ අවුරුද්දේ ආපු සුපිරිම සුපිරි හොරෝර් ෆිල්ම් එකකට තමයි සබ් අරගෙන ආවෙෆිල්ම් එක නම Barbarian මේ ෆිල්ම් එකේ නිශ්පාදන කටයුතු කරේ IT (2017),THE RING(2005),THE BOY(2016) වෙගේ සුපිරිපරි හොරෝර් ෆිල්ම් නිශ්පාදනය කරපු Arnon Milchan, Roy Lee, Raphael …

Read More »

Login