විද්‍යා ප්‍රබන්ද

The Flash (2023) Sinhala Subtitles | “අතීතයට වෙනසක්?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Flash Sinhala Subtitle

(The Flash (2023) Sinhala Subtitles) (The Flash (2023) Sinhala Subtitle) (The Flash Sinhala Subtitle) (Flash Sinhala Subtitle) (The Flash 2023 Sinhala Subtitle) (The Flash Sinhala Sub) කොහොමද යාලුවනේ ඔන්න අද මං ඔයාලට අරන් ආවේ ඊයේ දවසේ රිලීස් වුණ අලුත්ම ෆිල්ම් එක වෙන The Flash (2023) මූවි එකට සබ් එක.සමහර අය …

Read More »

Transformers: Rise of the Beasts (2023) Sinhala Subtitles | “මෘගයන්ගේ නැගීසිටීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Transformers: Rise of the Beasts Sinhala Subtitle

(Transformers: Rise of the Beasts (2023) Sinhala Subtitles) (Transformers: Rise of the Beasts (2023) Sinhala Subtitle) (Transformers: Rise of the Beasts Sinhala Subtitle) (Transformers Rise of the Beasts Sinhala Subtitle) (Transformers Sinhala Subtitle) (Transformers (2023) Sinhala Subtitle) (Rise of the Beasts Sinhala Subtitle) සුබ දවසක් හැමෝටම.. මට කාලෙක ඉඳන් තිබ්බ …

Read More »

From (2023) S02E10 (END) Sinhala Subtitles | “එකමත් එක කාලෙක” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From (2023) S02E10 (END) Sinhala Subtitles

“ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද කියලා..?? එහෙනම් ඔයත් From කතා මාලාවට ඇබ්බැහි වුණ කෙනෙක් වෙන්න ඕන..ඔන්න ඉතින් අද අරගෙන ආවේ ඒ විදියට …

Read More »

From (2023) S02E09 Sinhala Subtitles | අන්තරාදායක රැයවල් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From (2023) S02E09 Sinhala Subtitles

“ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද කියලා..?? එහෙනම් ඔයත් From කතා මාලාවට ඇබ්බැහි වුණ කෙනෙක් වෙන්න ඕන..ඔන්න ඉතින් අද අරගෙන ආවේ ඒ විදියට …

Read More »

From (2023) S02E08 Sinhala Subtitles | “ගස් වලින් පිරුණු වනාන්තරය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala Subtitles

(From (2023) S02E08 Sinhala Subtitles) (From (2023) S02E08 Sinhala Subtitle) (From S02 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) “ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද …

Read More »

From (2023) S02E07 Sinhala Subtitles | “මෘගයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala Subtitles

(From (2023) S02E07 Sinhala Subtitles) (From (2023) S02E07 Sinhala Subtitle) (From S02 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) “ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද …

Read More »

Crater (2023) Sinhala Subtitles | “චන්ද්‍ර ගවේශකයෝ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Crater (2023) Sinhala Subtitle

(Crater (2023) Sinhala Subtitles) (Crater (2023) Sinhala Subtitle) (Crater (2023) Sinhala Sub) (Crater Sinhala Subtitle) (Crater Sinhala Sub) ආයුබෝවන් සිනෙරුවාසී යාළුවනේ,😍✌️✍️ ඔන්න ඉතින් කාලෙකින් ෆිල්ම් එකකට උපසිරැසියක් අරගෙන අවා මේකෙ නම Crater (2023)..නමෙන්ම පේනවනෙ ආවාටයක් ගැන හඳ ගැන කියන්නෙ කියලා..ඔව් ඉතින් මේක අභ්‍යාවකාශය සම්බන්ද ෆිල්ම් එකක්. අධ්යක්ෂණය කරේ Kyle Patrick …

Read More »

From (2023) S02E06 Sinhala Subtitles | “භයානක රාත්‍රිය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala Subtitles

(From (2023) S02E06 Sinhala Subtitles) (From (2023) S02E06 Sinhala Subtitle) (From S02 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) “ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද …

Read More »

From (2023) S02E05 Sinhala Subtitles | “ගායනාව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala Subtitles

(From (2023) S02E05 Sinhala Subtitles) (From (2023) S02E05 Sinhala Subtitle) (From S02 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) “ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද …

Read More »

From (2023) S02E04 Sinhala Subtitles | “ඉවත්වීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala Subtitles

(From (2023) S02E04 Sinhala Subtitles) (From (2023) S02E04 Sinhala Subtitle) (From S02 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) “ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද …

Read More »