අපගේ සිංහල උපසිරැසිකරුවන්


Warning: Undefined variable $catalink in /home/cineru/public_html/wp-content/plugins/cineru-system-manager/inc/frontend/frontend.php on line 110

ඉදුවර ශෂිමාල්

1

සඳුන් තිලින

1

විදුශ්ක අංජුල

1

ආදිත්‍ය ලක්ෂාන්

1

ගමිත්‍ර සුලක්ෂණ

1

ලසිත් වීරසිංහ ( Lucifer47 )

1

දේවාදිත්‍ය

1

අංජන හේරත්

1

කේ.දිනේෂ් ප්‍රියංකර

1

ඉමේෂ් ප්‍රනාන්දු

1

මෙම වෙබ් අඩවියේ පැවැත්ම රදාපවතින්නේ තමන්ගේ කාලය වැයකරමින් සිංහල උපසිරැසිකරණයේ යෙදෙන සියලු දෙනා මතයි.

ඔවුන්ට අපගේ ස්තූතිය.
– සිනෙරූ ඇඩ්මින් මඩුල්ල