සිංහල උපසිරැසි

Extraordinary You (2019) S01 E01-E04 Sinhala Subtitles | “අති-විශේෂ ඔබ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Extraordinary You (2019) Sinhala Subtitles

(Extraordinary You (2019) S01E01-04 Sinhala Subtitles) (Extraordinary You (2019) Sinhala Subtitles) ෴ 📝 Extraordinary You 📝෴ “අති-විශේෂ ඔබ” Information – විස්තර Drama: Extraordinary You Native Title: 어쩌다 발견한 하루 Country: South Korea Episodes: 32 Aired: Oct 2, 2019 – Nov 21, 2019 Aired On: Wednesday, Thursday Original Network: MBC Duration: …

Read More »

Iru Dhuruvam (2023) S02E05 Sinhala Subtitles | “තර්ජනය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Iru Dhuruvam (2023) S02E05 Sinhala Subtitles) (Iru Dhuruvam S02 Sinhala Subtitles) දමිළ වෙබ් සීරීස් වලින් ඉහලින්ම බලන්න කියල කියන්න පුලුවන් එකක් තමයි මේ ඉරු දුරුවම් වෙබ් සීරීස් එක. තනිකරම ත්‍රිලර් එකක්. පලවෙනි සීසන් එක සිනෙරු එකේ මේ ලින්ක් එකෙන් ගන්න පුලුවන්. ඒක බලල ඉන්නවනම් ගොඩාක් හොදයි. නැත්නම් තේරුම් ගන්න අමාරු …

Read More »

Unlocked (2023) Sinhala Subtitles | දුරකථන ලුහුබඳින මාරයා | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Unlocked (2023) Sinhala Subtitles

(Unlocked (2023) Sinhala Subtitles) (Unlocked (2023) Sinhala Sub) ❈ විස්තර – Information ❈ <b> Name – Unlocked Korean name – 스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데 Literal meaning – I just dropped my smartphone Directed by – Kim Tae-joon Written by – Kim Tae-joon Cinematography – Kim Yong-seong Edited by – Sin Min-gyeong …

Read More »

Iru Dhuruvam (2023) S02E04 Sinhala Subtitles | ” නොදැනුවත්කම ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Iru Dhuruvam (2023) S02E04 Sinhala Subtitles) (Iru Dhuruvam S02 Sinhala Subtitles) දමිළ වෙබ් සීරීස් වලින් ඉහලින්ම බලන්න කියල කියන්න පුලුවන් එකක් තමයි මේ ඉරු දුරුවම් වෙබ් සීරීස් එක. තනිකරම ත්‍රිලර් එකක්. පලවෙනි සීසන් එක සිනෙරු එකේ මේ ලින්ක් එකෙන් ගන්න පුලුවන්. ඒක බලල ඉන්නවනම් ගොඩාක් හොදයි. නැත්නම් තේරුම් ගන්න අමාරු …

Read More »

The Last of Us (2022) S01E07 Sinhala Subtitles | රෑ තාම ඉවර නැහැ | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Last of Us (2022) S01E07 Sinhala Subtitles

#TheLastOfUs #TheLastOfUsHBO #HBO සටහන : Dulanga Dissanayake මට මතක විදිහට Hbo එකෙන් The last of us ගැන පලවෙනිම අනෞන්ස්මන්ට් එක කරේ 2020 මාර්තුවල වගේ HBO එක ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නෑනේ. The last of us game එක ගැන දන්නෙ නැති කෙනෙක් නැති තරම් නිසා ඒක ගැන කියන්න යන්නෙ නෑ. ආය …

Read More »

Iru Dhuruvam (2023) S02E03 Sinhala Subtitles | ” කළ පව් පසුපස ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Iru Dhuruvam (2023) S02E03 Sinhala Subtitles) (Iru Dhuruvam S02 Sinhala Subtitles) දමිළ වෙබ් සීරීස් වලින් ඉහලින්ම බලන්න කියල කියන්න පුලුවන් එකක් තමයි මේ ඉරු දුරුවම් වෙබ් සීරීස් එක. තනිකරම ත්‍රිලර් එකක්. පලවෙනි සීසන් එක සිනෙරු එකේ මේ ලින්ක් එකෙන් ගන්න පුලුවන්. ඒක බලල ඉන්නවනම් ගොඩාක් හොදයි. නැත්නම් තේරුම් ගන්න අමාරු …

Read More »

Taxi Driver (2023) S2 E04 Sinhala Subtitles | “සං ගි ගේ හිරගෙදර” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Taxi Driver (2023) S2 E04 Sinhala Subtitles

Taxi Driver (Korean prequel) Native Title: 모범택시2 Also Known As: Taxi Driver S2 , Mobeomtaeksi 2 , 모범택시시즌2 , Model Taxi 2 Screenwriter: Oh Sang Ho Director: Lee Dan Genres: Action, Thriller, Mystery, Crime Tags: Taxi Setting, Taxi Driver Male Lead, Revenge, Adapted From A Webtoon, Investigation, Drama, Suspense Drama: …

Read More »

Iru Dhuruvam (2023) S02E02 Sinhala Subtitles | ” වික්ටර් ආගමනය ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Iru Dhuruvam (2023) S02E02 Sinhala Subtitles) (Iru Dhuruvam S02 Sinhala Subtitles) දමිළ වෙබ් සීරීස් වලින් ඉහලින්ම බලන්න කියල කියන්න පුලුවන් එකක් තමයි මේ ඉරු දුරුවම් වෙබ් සීරීස් එක. තනිකරම ත්‍රිලර් එකක්. පලවෙනි සීසන් එක සිනෙරු එකේ මේ ලින්ක් එකෙන් ගන්න පුලුවන්. ඒක බලල ඉන්නවනම් ගොඩාක් හොදයි. නැත්නම් තේරුම් ගන්න අමාරු …

Read More »

Thevar Magan (1992) Sinhala Subtitles | ” දේවර් පුතු ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Thevar Magan (1992) Sinhala Subtitles ඕං එහෙනම් 149ක් කොටල 150ට දමිළ සිනමාවේ නොමැකෙන සිනමා සිත්තමක් වන දේවර්මගන් චිත්‍රපටයට සිංහල උපසිරැසි අරගෙන ආවා. එතෙක් මෙතෙක් සිංහල උපසිරැසි කරද්දි හරි වැරදි පෙන්වා මාව දිරිමත් කල හැමෝටම ස්තූතියි. ඒවගේම මගේ ආදරණීය සිනෙරු දරුවන්ටත් ස්තූතියි. මොන බාදක ආවත් අපි එකට එකා වගේ ඇලී ගැලී …

Read More »

Iru Dhuruvam (2023) S02E01 Sinhala Subtitles | “නැවතත් තිරුක්කුරලය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Iru Dhuruvam S02 Sinhala Subtitles

(Iru Dhuruvam (2023) S02E01 Sinhala Subtitles) (Iru Dhuruvam S02 Sinhala Subtitles) දමිළ වෙබ් සීරීස් වලින් ඉහලින්ම බලන්න කියල කියන්න පුලුවන් එකක් තමයි මේ ඉරු දුරුවම් වෙබ් සීරීස් එක. තනිකරම ත්‍රිලර් එකක්. පලවෙනි සීසන් එක සිනෙරු එකේ මේ ලින්ක් එකෙන් ගන්න පුලුවන්. ඒක බලල ඉන්නවනම් ගොඩාක් හොදයි. නැත්නම් තේරුම් ගන්න අමාරු …

Read More »