හෂිනි දිසානායක

Why Her (2022) E07 Sinhala Subtitles | ”ඇයි ඕ සූ ජේ?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Why Her (2022) E07 Sinhala Subtitles

Why her? පාර්ක් සූ-ජින් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද දකුණු කොරියානු රූපවාහිනී කතා මාලාවක්..  ඒ වගේම මේ කතා මාලාවේ පළමු කොටස 2022 ජූනි 3 වන දින SBS TV හි මංගල දර්ශනය වුණා.. ඒ වගේම කොටස් 16 කින් යුත් මේ කතා මාලාව ජූලි 23 වනතුරු තිරගත වීමට නියමිතයි මේ කතා මාලාවට ප්‍රධාන …

Read More »

The Black Phone (2022) Sinhala Subtitles | “නාඳුනන අය එක්ක කතා කරන්න එපා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Black Phone (2022) Sinhala Subtitles

(The Black Phone (2022) Sinhala Subtitles) (The Black Phone (2022) Sinhala Sub) The Black Phone කියන්නේ 2021 ඇමරිකානු අද්භූත ත්‍රාසජනක චිත්‍රපටයක් වන අතර එය Scott Derrickson විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරලා තියෙනවා.. මේ චිත්‍රපටිය Joe Hill විසින් රචිත 20th Century Ghosts නම් කෙටිකතා සංග්‍රහයේ 2004 දී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ඒ නමින්ම …

Read More »

The Cleaning Lady (2022) E07 Sinhala Subtitles | ”ගනුදෙනුව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Cleaning Lady (2022) E07 Sinhala Subtitles

Original network: Fox Producers : Stewart Lyons; Joe Lotito Distributor : Warner Bros Genre : Crime drama Running time : 43–45 minutes   The Cleaning Lady කියන්නේ ඇමරිකානු Crime/Drama/Thriller රූපවාහිනී කතා මාලාවක්.මෙ කතා මාලාව 2022 ජනවාරි 3 වෙනිදා ෆොක්ස් හි මංගල දර්ශනය වුණා..ඒ වගේම ජනවාරි 3 සිට මාර්තු 14 වෙනක්නම …

Read More »

Why Her (2022) E06 Sinhala Subtitles | ”බලාපොරොත්තු නොවූ ඇමතුමක්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Why Her (2022) E06 Sinhala Subtitles

Why her? පාර්ක් සූ-ජින් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද දකුණු කොරියානු රූපවාහිනී කතා මාලාවක්..  ඒ වගේම මේ කතා මාලාවේ පළමු කොටස 2022 ජූනි 3 වන දින SBS TV හි මංගල දර්ශනය වුණා.. ඒ වගේම කොටස් 16 කින් යුත් මේ කතා මාලාව ජූලි 23 වනතුරු තිරගත වීමට නියමිතයි මේ කතා මාලාවට ප්‍රධාන …

Read More »

Why Her (2022) E05 Sinhala Subtitles | ”විශ්වාසවන්ත කෙනා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Why Her (2022) E05 Sinhala Subtitles

Why her? පාර්ක් සූ-ජින් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද දකුණු කොරියානු රූපවාහිනී කතා මාලාවක්..  ඒ වගේම මේ කතා මාලාවේ පළමු කොටස 2022 ජූනි 3 වන දින SBS TV හි මංගල දර්ශනය වුණා.. ඒ වගේම කොටස් 16 කින් යුත් මේ කතා මාලාව ජූලි 23 වනතුරු තිරගත වීමට නියමිතයි මේ කතා මාලාවට ප්‍රධාන …

Read More »

Major (2022) Sinhala Subtitles | “මේජර් සංදීප්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Major (2022) Sinhala Subtitles

(Major (2022) Sinhala Subtitles) (Major (2022) Sinhala Sub) මේජර් කියන්නේ 2022 ඉන්දියානු චරිතාපදාන ක්‍රියාදාම නාට්‍ය චිත්‍රපටයක් වන අතර එය Sashi Kiran Tikka විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද අතර Sony Pictures International Productions, GMB Entertainment, සහ A+S Movies විසින් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා.. තෙළිඟු සහ හින්දි භාෂාවලින් එකවර රූගත කරන ලද මෙ චිත්‍රපටය …

Read More »

The Cleaning Lady (2022) E06 Sinhala Subtitles | ”තාත්තා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Cleaning Lady (2022) E06 Sinhala Subtitles

Original network: Fox Producers : Stewart Lyons; Joe Lotito Distributor : Warner Bros Genre : Crime drama Running time : 43–45 minutes   The Cleaning Lady කියන්නේ ඇමරිකානු Crime/Drama/Thriller රූපවාහිනී කතා මාලාවක්.මෙ කතා මාලාව 2022 ජනවාරි 3 වෙනිදා ෆොක්ස් හි මංගල දර්ශනය වුණා..ඒ වගේම ජනවාරි 3 සිට මාර්තු 14 වෙනක්නම …

Read More »

Why Her (2022) E04 Sinhala Subtitles | ”පාක් ජි යං නඩුව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Why Her (2022) E04 Sinhala Subtitles

Why her? පාර්ක් සූ-ජින් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද දකුණු කොරියානු රූපවාහිනී කතා මාලාවක්..  ඒ වගේම මේ කතා මාලාවේ පළමු කොටස 2022 ජූනි 3 වන දින SBS TV හි මංගල දර්ශනය වුණා.. ඒ වගේම කොටස් 16 කින් යුත් මේ කතා මාලාව ජූලි 23 වනතුරු තිරගත වීමට නියමිතයි මේ කතා මාලාවට ප්‍රධාන …

Read More »

Why Her (2022) E03 Sinhala Subtitles | ”සියදිවි නසාගැනීමක්ද? මිනී මැරුමක්ද?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Why Her (2022) E03 Sinhala Subtitles

Why her? පාර්ක් සූ-ජින් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද දකුණු කොරියානු රූපවාහිනී කතා මාලාවක්..  ඒ වගේම මේ කතා මාලාවේ පළමු කොටස 2022 ජූනි 3 වන දින SBS TV හි මංගල දර්ශනය වුණා.. ඒ වගේම කොටස් 16 කින් යුත් මේ කතා මාලාව ජූලි 23 වනතුරු තිරගත වීමට නියමිතයි මේ කතා මාලාවට ප්‍රධාන …

Read More »

Why Her (2022) E02 Sinhala Subtitles | ”ප්‍රොෆෙසර් ඔහ් සූ ජේ ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Why Her (2022) E02 Sinhala Subtitles

Why her? පාර්ක් සූ-ජින් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද දකුණු කොරියානු රූපවාහිනී කතා මාලාවක්..  ඒ වගේම මේ කතා මාලාවේ පළමු කොටස 2022 ජූනි 3 වන දින SBS TV හි මංගල දර්ශනය වුණා.. ඒ වගේම කොටස් 16 කින් යුත් මේ කතා මාලාව ජූලි 23 වනතුරු තිරගත වීමට නියමිතයි මේ කතා මාලාවට ප්‍රධාන …

Read More »