සුදිෂ්නි ජාසිංහ

Confession (2019) E08 Sinhala Subtitle | පාපොච්චාරණය | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Confession (2019) (පාපෝච්චාරණය) ජබෙක් Details Drama: Confession Country: South Korea Episodes: 16 Aired: Mar 23, 2019 – May 12, 2019 Aired On: Saturday, Sunday Original Network: tvN Duration: 60 min. Content Rating: 15+ – Teens 15 or older දකුණු කොරියාවේ 2019 වර්ශයේ TVN හි මාර්තු මසයේ එලිදක්වා ඇත. Kim Cheol …

Read More »

Vincenzo (2021) E04 Sinhala Subtitles | වින්සෙන්සෝ | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

“Vincenzo වින්සෙන්සෝ [2021]” Vincenzo (2021) E04 Sinhala Sub ෴ Evil Will Sweep With Evil ෴ Information – විස්තර  Drama Title: Vincenzo – Binsenjo [වින්සෙන්සෝ – බින්සෙන්ජෝ] 빈센조 Screenwriter: Park Jae Bum [පාර්ක් ජේ බුම්] Director: Kim Hee Won [කිම් හී වොන්] Network: tvN [ටී.වී.එන්] Netflix Country: South Korea [දකුණු කොරියාව] …

Read More »

Vincenzo (2021) E03 Sinhala Subtitles | වින්සෙන්සෝ | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Vincenzo (2021) E03 Sinhala Sub

“Vincenzo වින්සෙන්සෝ [2021]” Vincenzo (2021) E03 Sinhala Sub ෴ Evil Will Sweep With Evil ෴ Information – විස්තර  Drama Title: Vincenzo – Binsenjo [වින්සෙන්සෝ – බින්සෙන්ජෝ] 빈센조 Screenwriter: Park Jae Bum [පාර්ක් ජේ බුම්] Director: Kim Hee Won [කිම් හී වොන්] Network: tvN [ටී.වී.එන්] Netflix Country: South Korea [දකුණු කොරියාව] …

Read More »

Confession (2019) E07 Sinhala Subtitle | පාපොච්චාරණය | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Confession (2019) (පාපෝච්චාරණය) ජබෙක් Details Drama: Confession Country: South Korea Episodes: 16 Aired: Mar 23, 2019 – May 12, 2019 Aired On: Saturday, Sunday Original Network: tvN Duration: 60 min. Content Rating: 15+ – Teens 15 or older දකුණු කොරියාවේ 2019 වර්ශයේ TVN හි මාර්තු මසයේ එලිදක්වා ඇත.  Kim Cheol …

Read More »

Vincenzo (2021) E02 Sinhala Subtitles | වින්සෙන්සෝ | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

“Vincenzo වින්සෙන්සෝ [2021]” Vincenzo (2021) E01 Sinhala Sub ෴ Evil Will Sweep With Evil ෴ Information – විස්තර  Drama Title: Vincenzo – Binsenjo [වින්සෙන්සෝ – බින්සෙන්ජෝ] 빈센조 Screenwriter: Park Jae Bum [පාර්ක් ජේ බුම්] Director: Kim Hee Won [කිම් හී වොන්] Network: tvN [ටී.වී.එන්] Netflix Country: South Korea [දකුණු කොරියාව] …

Read More »

Vincenzo (2021) E01 Sinhala Subtitles | වින්සෙන්සෝ | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

“Vincenzo වින්සෙන්සෝ [2021]” Vincenzo (2021) E01 Sinhala Sub ෴ Evil Will Sweep With Evil ෴ Information – විස්තර  Drama Title: Vincenzo – Binsenjo [වින්සෙන්සෝ – බින්සෙන්ජෝ] 빈센조 Screenwriter: Park Jae Bum [පාර්ක් ජේ බුම්] Director: Kim Hee Won [කිම් හී වොන්] Network: tvN [ටී.වී.එන්] Netflix Country: South Korea [දකුණු කොරියාව] …

Read More »

Mr.Queen (2020) Bamboo Forest 01 -02 Sinhala Subtitles | මිස්ටර් ක්වීන් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Mr.Queen කතා මාලාව දකුණු කොරියානු කතාමාලා රසිකයින් ආදරයෙන් ඇද බැදගෙන තබා ගත් තවත් එක් කතාවක්.කොටස් 20කින් සමන්විත වෙච්ච කතා මාලාවේ සියළුම සිංහල සබ් අපේ වෙබ් අඩවිය මගින් ලබා දුන්නා. ඉතින් කතාවට ඇති වෙච්ච විශාල ප්‍රේක්ෂක ඉල්ලුම නිසාම මාලිගාවේ අපි නොදැක්ක රහස් විනාඩි දහයේ කොටස් 6 ක් විදිහට දවස් දෙකක් ඇතුලට …

Read More »

Mr.Queen (2020) E20 (END) Sinhala Subtitles | මිස්ටර් ක්වීන් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Mr.Queen (2020) E20 Sinhala Subtitles

නම: Mr. Queen/ No Touch Princess/ Queen Cheorin Hangul: 철인왕후 අධ්‍යක්ෂක : Yun Seong-Sik පිටපත: Park Kye-Ok, Choi A-Il විකාශය වන නාලිකාව: tvN කොටස් ගණන:20 විකාශනය ආරම්භය:2020 දෙසැම්බර් 12 Shin Hye Sun | Kim Jung Hyun Kim So Yong / Jang Bong Hwan | King Cheoljong කතාව ගැන කෙටියෙන් වාර්තමානයේ …

Read More »

Confession (2019) E06 Sinhala Subtitles | පාපොච්චාරණය | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Confession (2019) E05 Sinhala Subtitles

Confession (2019) (පාපෝච්චාරණය) ජබෙක් Details Drama: Confession Country: South Korea Episodes: 16 Aired: Mar 23, 2019 – May 12, 2019 Aired On: Saturday, Sunday Original Network: tvN Duration: 60 min. Content Rating: 15+ – Teens 15 or older දකුණු කොරියාවේ 2019 වර්ශයේ TVN හි මාර්තු මසයේ එලිදක්වා ඇත.  Kim Cheol …

Read More »

Mr.Queen (2020) E18 Sinhala Subtitles | මිස්ටර් ක්වීන් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

නම: Mr. Queen/ No Touch Princess/ Queen Cheorin Hangul: 철인왕후 අධ්‍යක්ෂක : Yun Seong-Sik පිටපත: Park Kye-Ok, Choi A-Il විකාශය වන නාලිකාව: tvN කොටස් ගණන:20 විකාශනය ආරම්භය:2020 දෙසැම්බර් 12 කතාව………. වර්තමානයේ, ජන්ග් බොන්ග් හ්වාන් කියන්නේ, President’s Blue House හී සේවය කරන සූපවේදියෙක්.. ඔහුගේ ආත්මය එක් දවසක ජෝසන් රජ සමයේ සිටින …

Read More »