නිමේෂා මධුවන්ති

Another Parting (2014) Complete S01 Sinhala Subtitles | ” නොසිතූ මොහොතක හමුවූ ආදරයක්..!” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Another Parting 2014 Complete S01 Sinhala Subtitles) Drama: Some Kind of Goodbye (literal title) Another title: Another Parting Revised romanization: Eoddeun Annyeong Hangul: 어떤 안녕 Director: Won Tae-Yeon Writer: Won Tae-Yeon, Choi Eun-Ha Network: Dramacube Episodes: 5 Release Date: February 17 – February 25, 2014 Runtime: Monday & Tuesday 23:00 …

Read More »