ගිහාන් ප්‍රමුදිත

Barbie (2023) Sinhala Subtitles | “බාර්බි” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Barbie (2023) Sinhala Subtitle

(Barbie (2023) Sinhala Subtitles) (Barbie (2023) Sinhala Subtitle) (Barbie (2023) Sinhala Sub) (Barbie Sinhala Subtitle) (Barbie Sinhala Sub) (Barbie 2023 Sinhala Subtitle) Directed by – Greta Gerwig Written by – Greta Gerwig Based on – Barbie by Mattel Produced by – David Heyman Cinematography – Rodrigo Prieto Edited by – …

Read More »

Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023) Sinhala Subtitles | “බහුවිශ්වයන් හරහා ගමනේ…!” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Spider-Man: Across the Spider-Verse Sinhala Subtitle

(Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023) Sinhala Subtitle) (Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023) Sinhala Subtitles) (Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023) Sinhala Sub) (Spider-Man: Across the Spider-Verse Sinhala Subtitle) (Spider Man Across the Spider Verse Sinhala Subtitle) ආයූබෝවන් සිනෙරුවාසී යාළුවො හැමෝටම..🤩️💙 දැක්ක ගමන් දන්නවනෙ මොකද්ද ගෙනාවෙ කියලා, ඔව්! Spider-Man: Across the Spider-Verse …

Read More »

The Heavenly Idol (2023) S01 E09-E12 Sinhala Subtitles | “දිව්‍යමය තාරකාව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Heavenly Idol (2023) S01 E09-E12 Sinhala Subtitles

English Name – Heavenly Idol Korea – 성스러운 아이돌 Literal meaning – Heavenly Idol Genre – Fantasy , Rom-com Based on – Holy Idol by Shin Hwa-jin Developed by – Studio Dragon (planning) Written by – Lee Cheon-geum Directed by – Lee So-yoon , Park So-yeon Music by – Heo …

Read More »

The Secret Kingdom (2023) Sinhala Subtitles | “අභිරහස් රාජධානිය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Secret Kingdom Sinhala Subtitle

(The Secret Kingdom Sinhala Subtitles) (The Secret Kingdom Sinhala Subtitle) (The Secret Kingdom Sinhala Sub) (The Secret Kingdom (2023) Sinhala Subtitle) ආයුබෝවන් සිනෙරුවාසී හැමෝටම 💙✌️ ඔන්න අදත් සුපුරුදු විදිහටම උපසිරැසියක් අරගෙන ආවා.. ෆිල්ම් එකේ නම Secret kingdom මේ වසරේ 2023 නිකුත් වුන මේ ෆිල්ම් එක වැඩි කතා බහකට ලක් වුනේ …

Read More »

Secret Invasion (2023) S01E06 (END) Sinhala Subtitles | “ආරම්භයද? අවසානයද?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Secret Invasion Sinhala Subtitles

(Secret Invasion (2023) S01E06 Sinhala Subtitles) (Secret Invasion Sinhala Subtitles) (Secret Invasion E06 Sinhala Subtitle) (Secret Invasion S01 Sinhala Subtitles) කොහොමද යාළුවෝ හැමෝටම.හැමෝම සැපසනීපෙන් ඉන්නවා කියලා හිතනවා.එහෙනම් ඔන්න අදත් මම අරගෙන ආවා ගොඩදෙනෙක් කතාවුණ Secret Invasion කතාමාලාවට උපසිරැසි අරගෙන… ඔන්න එහෙනම් මාවල් සිනමා විශ්වයේ Phase 5 හි කොටසක් විදිහට Secret …

Read More »

Numbers (2023) E07 Sinhala Subtitles | “AN?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Numbers (2023) E07 Sinhala Subtitles

NUMBERS (2023) ජං හෝ වු කියන්නෙ ගිණුම්කරණ ආයතනයක රැකියා කටයුතු කරගෙන යන විශිෂ්ට මතකයක් වගේම තියුණු නිරීක්ෂණ කුසලතා තියෙන බුද්ධිමත් තරුණයෙක්.. ඒ හරහා ඔහුට දූෂණ හා අසාධාරණ කටයුතු ගැන තොරතුරු රැසක් අනාවරණය කරගැනිමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔහු එම අසාධාරණ ක්‍රියාවන් වලට එරෙහිව සටන් කිරීමට පෙළබෙනවා, කතාව ගැන සඳහන් වෙන්නෙ ඒවගේ විස්තරයක්…  …

Read More »

Secret Invasion (2023) S01E05 Sinhala Subtitles | “පරණ නික් ෆියුරි නැවතත්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Secret Invasion (2023) S01E05 Sinhala Subtitle

(Secret Invasion (2023) S01E05 Sinhala Subtitles) (Secret Invasion Sinhala Subtitles) (Secret Invasion E05 Sinhala Subtitle) (Secret Invasion S01 Sinhala Subtitles) කොහොමද යාළුවෝ හැමෝටම.හැමෝම සැපසනීපෙන් ඉන්නවා කියලා හිතනවා.එහෙනම් ඔන්න අදත් මම අරගෙන ආවා ගොඩදෙනෙක් කතාවුණ Secret Invasion කතාමාලාවට උපසිරැසි අරගෙන… ඔන්න එහෙනම් මාවල් සිනමා විශ්වයේ Phase 5 හි කොටසක් විදිහට Secret …

Read More »

Secret Invasion (2023) S01E04 Sinhala Subtitles | “අපි ආදරේ කරන අය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Secret Invasion (2023) S01E04 Sinhala Subtitles

(Secret Invasion (2023) S01E01 Sinhala Subtitles) (Secret Invasion Sinhala Subtitles) (Secret Invasion E01 Sinhala Subtitle) (Secret Invasion S01 Sinhala Subtitles) කොහොමද යාළුවෝ හැමෝටම.හැමෝම සැපසනීපෙන් ඉන්නවා කියලා හිතනවා.එහෙනම් ඔන්න අදත් මම අරගෙන ආවා ගොඩදෙනෙක් කතාවුණ Secret Invasion කතාමාලාවට උපසිරැසි අරගෙන… ඔන්න එහෙනම් මාවල් සිනමා විශ්වයේ Phase 5 හි කොටසක් විදිහට Secret …

Read More »

Secret Invasion (2023) S01E03 Sinhala Subtitles | “ප්‍රහාරය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Secret Invasion Sinhala Subtitles

(Secret Invasion (2023) S01E03 Sinhala Subtitles) (Secret Invasion Sinhala Subtitles) (Secret Invasion E03 Sinhala Subtitle) (Secret Invasion S01 Sinhala Subtitles) කොහොමද යාළුවෝ හැමෝටම.හැමෝම සැපසනීපෙන් ඉන්නවා කියලා හිතනවා.එහෙනම් ඔන්න අදත් මම අරගෙන ආවා ගොඩදෙනෙක් කතාවුණ Secret Invasion කතාමාලාවට උපසිරැසි අරගෙන… ඔන්න එහෙනම් මාවල් සිනමා විශ්වයේ Phase 5 හි කොටසක් විදිහට Secret …

Read More »

Secret Invasion (2023) S01E02 Sinhala Subtitles | “මොස්කව් බෝම්බ ප්‍රහාරය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Secret Invasion Sinhala Subtitles

(Secret Invasion (2023) S01E02 Sinhala Subtitles) (Secret Invasion Sinhala Subtitles) (Secret Invasion E02 Sinhala Subtitle) (Secret Invasion S01 Sinhala Subtitles) කොහොමද යාළුවෝ හැමෝටම.හැමෝම සැපසනීපෙන් ඉන්නවා කියලා හිතනවා.එහෙනම් ඔන්න අදත් මම අරගෙන ආවා ගොඩදෙනෙක් කතාවුණ Secret Invasion කතාමාලාවට උපසිරැසි අරගෙන… ඔන්න එහෙනම් මාවල් සිනමා විශ්වයේ Phase 5 හි කොටසක් විදිහට Secret …

Read More »