හින්දි

Bhool Bhulaiyaa 2 (2022) Sinhala Subtitles | “හොල්මන් වලව්ව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Bhool Bhulaiyaa 2 (2022) Sinhala Subtitles

(Bhool Bhulaiyaa 2 (2022) Sinhala Subtitles) (Bhool Bhulaiyaa 2 (2022) Sinhala Sub) හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා…!!! ඔන්න අදත් මං ඉන්දියාවේ Box office වාර්තා අතරට ගිය හින්දි ෆිල්ම් එකක සිංහල උපසිරැස අරගෙන ආවා. නමින් Bhool Bhulaiyaa 2. ඉතින් මේ ෆිල්ම් එක ගැන කියනවා නම්, Release Date – May 20,2022 IMDb – …

Read More »

She (2022) S02E07 (END) Sinhala Subtitles | “ මත්ද්‍රව්‍ය ජාලයේ සුලමුල සොයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

She (2022) S02E07 (END) Sinhala Subtitles

අවවාදයයි! මේ වෙබ් සීරියස් එක වැඩිහිටියන්ට වඩාත් සුදුසුයි.. ඇයි කියනවා නම් මේකේ ඇතුලත් දර්ශන ඒ වගේම මේකේ භාෂාව නිසා.. මම මේක අමුවෙන්ම සබ් එක කරලා තියෙන්නේ ඒ නිසා තනියෙන් බලන එක වඩාත් හොඳයි!! හරි එහෙම නම් මේ තමයි “She Season 2” එකේ අවසාන කොටස.. එහෙනම් එකදිගට අරගෙන බලපු අයට අද …

Read More »

She (2022) S02E06 Sinhala Subtitles | “ මත්ද්‍රව්‍ය ජාලයේ සුලමුල සොයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

She (2022) S02E06 Sinhala Subtitles

අවවාදයයි! මේ වෙබ් සීරියස් එක වැඩිහිටියන්ට වඩාත් සුදුසුයි.. ඇයි කියනවා නම් මේකේ ඇතුලත් දර්ශන ඒ වගේම මේකේ භාෂාව නිසා.. මම මේක අමුවෙන්ම සබ් එක කරලා තියෙන්නේ ඒ නිසා තනියෙන් බලන එක වඩාත් හොඳයි!! හරි ඔන්න ඉතින් මේ ඔයාලට අරගෙන ආවේ “She Season  2” ඔයාලා “Season 1” බලලා ඇති කියලා මම …

Read More »

She (2022) S02E05 Sinhala Subtitles | “ මත්ද්‍රව්‍ය ජාලයේ සුලමුල සොයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

She (2022) S02E05 Sinhala Subtitles

අවවාදයයි! මේ වෙබ් සීරියස් එක වැඩිහිටියන්ට වඩාත් සුදුසුයි.. ඇයි කියනවා නම් මේකේ ඇතුලත් දර්ශන ඒ වගේම මේකේ භාෂාව නිසා.. මම මේක අමුවෙන්ම සබ් එක කරලා තියෙන්නේ ඒ නිසා තනියෙන් බලන එක වඩාත් හොඳයි!! හරි ඔන්න ඉතින් මේ ඔයාලට අරගෙන ආවේ “She Season  2” ඔයාලා “Season 1” බලලා ඇති කියලා මම …

Read More »

She (2022) S02E04 Sinhala Subtitles | “ මත්ද්‍රව්‍ය ජාලයේ සුලමුල සොයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

She (2022) S02E04 Sinhala Subtitles

අවවාදයයි! මේ වෙබ් සීරියස් එක වැඩිහිටියන්ට වඩාත් සුදුසුයි.. ඇයි කියනවා නම් මේකේ ඇතුලත් දර්ශන ඒ වගේම මේකේ භාෂාව නිසා.. මම මේක අමුවෙන්ම සබ් එක කරලා තියෙන්නේ ඒ නිසා තනියෙන් බලන එක වඩාත් හොඳයි!! හරි ඔන්න ඉතින් මේ ඔයාලට අරගෙන ආවේ “She Season  2” ඔයාලා “Season 1” බලලා ඇති කියලා මම …

Read More »

She (2022) S02E03 Sinhala Subtitles | “ මත්ද්‍රව්‍ය ජාලයේ සුලමුල සොයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

She (2022) S02E03 Sinhala Subtitles

අවවාදයයි! මේ වෙබ් සීරියස් එක වැඩිහිටියන්ට වඩාත් සුදුසුයි.. ඇයි කියනවා නම් මේකේ ඇතුලත් දර්ශන ඒ වගේම මේකේ භාෂාව නිසා.. මම මේක අමුවෙන්ම සබ් එක කරලා තියෙන්නේ ඒ නිසා තනියෙන් බලන එක වඩාත් හොඳයි!! හරි ඔන්න ඉතින් මේ ඔයාලට අරගෙන ආවේ “She Season  2” ඔයාලා “Season 1” බලලා ඇති කියලා මම …

Read More »

She (2022) S02E02 Sinhala Subtitles | “ මත්ද්‍රව්‍ය ජාලයේ සුලමුල සොයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

She (2022) S02E02 Sinhala Subtitles

අවවාදයයි! මේ වෙබ් සීරියස් එක වැඩිහිටියන්ට වඩාත් සුදුසුයි.. ඇයි කියනවා නම් මේකේ ඇතුලත් දර්ශන ඒ වගේම මේකේ භාෂාව නිසා.. මම මේක අමුවෙන්ම සබ් එක කරලා තියෙන්නේ ඒ නිසා තනියෙන් බලන එක වඩාත් හොඳයි!! හරි ඔන්න ඉතින් මේ ඔයාලට අරගෙන ආවේ “She Season  2” ඔයාලා “Season 1” බලලා ඇති කියලා මම …

Read More »

She (2022) S02E01 Sinhala Subtitles | “ මත්ද්‍රව්‍ය ජාලයේ සුලමුල සොයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

She (2022) S02E01 Sinhala Subtitles

අවවාදයයි! මේ වෙබ් සීරියස් එක වැඩිහිටියන්ට වඩාත් සුදුසුයි.. ඇයි කියනවා නම් මේකේ ඇතුලත් දර්ශන ඒ වගේම මේකේ භාෂාව නිසා.. මම මේක අමුවෙන්ම සබ් එක කරලා තියෙන්නේ ඒ නිසා තනියෙන් බලන එක වඩාත් හොඳයි!! හරි ඔන්න ඉතින් මේ ඔයාලට අරගෙන ආවේ “She Season  2” ඔයාලා “Season 1” බලලා ඇති කියලා මම …

Read More »

Jayeshbhai Jordaar (2022) Sinhala Subtitles | “ජේ මාතාජි ද?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Jayeshbhai Jordaar (2022) Sinhala Subtitles

(Jayeshbhai Jordaar (2022) Sinhala Subtitles) (Jayeshbhai Jordaar (2022) Sinhala Sub) හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්…. ඔන්න ඉතින් අදත් අලුත් හින්දි ෆිල්ම් එකක සිංහල උපසිරස අරගෙන ආවා. ඉතින් comedy බලන්න අසා අයට මේක විශේෂයි. මේ ෆිල්ම් එක, Released by – May 13, 2022 IMDb – 6.9/10 ඉතින් මේ ෆිල්ම් එක, Directed By …

Read More »

Jersey (2022) Sinhala Subtitles | “සිහිනයක් හඹා ගිය ක්‍රිකට් විරුවා..” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Jersey (2022) Sinhala Subtitles) (Jersey 2022 Sinhala Subtitle) (Jersey Sinhala Subtitle) (Jersey (2022) Hindi Movie Sinhala Subtitle) කොහොමද යාළුවනේ ඉතිං… ඔන්න ඉතිං දවස් ගානකට පස්සේ උපසිරැසි නිර්මාණයක් අරගෙන මම ඔබ හමුවට ආවා… මේ චිත්‍රපටයට උපසිරැසි තැනීමට මා පටන් අරං දැන් මාසේකටත් කිට්ටු කාලයක් ගත වුණා…මේ මා උපසිරැසි රැගෙන ඔබ හමුවට …

Read More »