යුධ

The Terminal List (2022) S01E08 [END] Sinhala Subtitles | “පළිගැනීම සම්පූර්ණද?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Terminal List (2022) S01E08 Sinhala Subtitles) (The Terminal List (2022) S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනම් From (2022) සීරිස් එකෙන් පස්සේ සිනෙරූ උපසිරැසි කණ්ඩායමේ අපි එකතු වෙලා තවත් අලුත් සීරිස් එකක් පටන් ගන්න තමයි මේ විදියට සූදානම් වෙන්නේ…මේක නමින් …

Read More »

The Terminal List (2022) S01E07 Sinhala Subtitles | “මාරයාගේ ලුහුබැඳීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Terminal List (2022) S01E07 Sinhala Subtitles) (The Terminal List (2022) S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනම් From (2022) සීරිස් එකෙන් පස්සේ සිනෙරූ උපසිරැසි කණ්ඩායමේ අපි එකතු වෙලා තවත් අලුත් සීරිස් එකක් පටන් ගන්න තමයි මේ විදියට සූදානම් වෙන්නේ…මේක නමින් …

Read More »

The Terminal List (2022) S01E06 Sinhala Subtitles | “අනතුර” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Terminal List (2022) S01E06 Sinhala Subtitles) (The Terminal List (2022) S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනම් From (2022) සීරිස් එකෙන් පස්සේ සිනෙරූ උපසිරැසි කණ්ඩායමේ අපි එකතු වෙලා තවත් අලුත් සීරිස් එකක් පටන් ගන්න තමයි මේ විදියට සූදානම් වෙන්නේ…මේක නමින් …

Read More »

The Terminal List (2022) S01E05 Sinhala Subtitles | “බාධාව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Terminal List (2022) S01E05 Sinhala Subtitles) (The Terminal List (2022) S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනම් From (2022) සීරිස් එකෙන් පස්සේ සිනෙරූ උපසිරැසි කණ්ඩායමේ අපි එකතු වෙලා තවත් අලුත් සීරිස් එකක් පටන් ගන්න තමයි මේ විදියට සූදානම් වෙන්නේ…මේක නමින් …

Read More »

The Terminal List (2022) S01E04 Sinhala Subtitles | “වෙන්වීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Terminal List (2022) S01E04 Sinhala Subtitles) (The Terminal List (2022) S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනම් From (2022) සීරිස් එකෙන් පස්සේ සිනෙරූ උපසිරැසි කණ්ඩායමේ අපි එකතු වෙලා තවත් අලුත් සීරිස් එකක් පටන් ගන්න තමයි මේ විදියට සූදානම් වෙන්නේ…මේක නමින් …

Read More »

Samrat Prithviraj (2022) Sinhala Subtitles | “හින්දු අධිරාජ්‍යයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Samrat Prithviraj (2022) Sinhala Subtitles

(Samrat Prithviraj (2022) Sinhala Subtitles) (Samrat Prithviraj (2022) Sinhala Sub) හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා…!!! ඔන්න මං අද ඉන්දියාවේ අධිරාජ්‍යවාදියෙකුගේ ජීවිත කතාවක් ඇසුරි සෑදූ හින්දි ෆිල්ම් එකක සිංහල උපසිරස අරගෙන ආවා. මේ ෆිල්ම් එක Historical/Action පැත්තට තමයි අයිති වන්නේ, තව මේ ෆිල්ම් එක, Release Date – June 3,2022 IMDb – 7/10 …

Read More »

The Terminal List (2022) S01E03 Sinhala Subtitles | “රුධිරය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Terminal List (2022) S01E03 Sinhala Subtitles) (The Terminal List (2022) S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනම් From (2022) සීරිස් එකෙන් පස්සේ සිනෙරූ උපසිරැසි කණ්ඩායමේ අපි එකතු වෙලා තවත් අලුත් සීරිස් එකක් පටන් ගන්න තමයි මේ විදියට සූදානම් වෙන්නේ…මේක නමින් …

Read More »

The Terminal List (2022) S01E02 Sinhala Subtitles | “මුල්ම දඩයම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Terminal List (2022) S01E02 Sinhala Subtitles) (The Terminal List (2022) S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනම් From (2022) සීරිස් එකෙන් පස්සේ සිනෙරූ උපසිරැසි කණ්ඩායමේ අපි එකතු වෙලා තවත් අලුත් සීරිස් එකක් පටන් ගන්න තමයි මේ විදියට සූදානම් වෙන්නේ…මේක නමින් …

Read More »

The Terminal List (2022) S01E01 Sinhala Subtitles | “පළිගැනීමක ඇරඹුම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Terminal List (2022) S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනම් From (2022) සීරිස් එකෙන් පස්සේ සිනෙරූ උපසිරැසි කණ්ඩායමේ අපි එකතු වෙලා තවත් අලුත් සීරිස් එකක් පටන් ගන්න තමයි මේ විදියට සූදානම් වෙන්නේ…මේක නමින් The Terminal List (2022) පහුගිය ජූලි පලවෙනිදා …

Read More »

Vikram (2022) Sinhala Subtitles | “මොහු හොල්මනක්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Vikram (2022) Sinhala Subtitles

Vikram (2022) Sinhala Subtitles  Vikram (2022) Sinhala Sub 2022 ජුනි මාසේ 03වන දින තිරගත වු පැය 2 යි විනාඩි 54 ක ධාවන කාලයක් හිමි. දමිළ සිනමාවේ මේ මෑත වකවානුවතුල වැඩිම කතා බහට ලක්වු සිනමාපටය “වික්‍රම්” චිත්‍රපටයට සිනෙරු කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සිංහල උපසිරැසිය අරගෙන ඔයාල ලගට ආවා. අපි එහේනම් මේ සිනමාව ගැන …

Read More »