රුපවාහිනී කතාමාලා

Black Knight (2023) E02 Sinhala Subtitles | බ්ලැක් නයිට් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Black Knight Sinhala Subtitles

(Black Knight Sinhala Subtitles) (Black Knight S01 Sinhala Subtitles) (Black Knight Sinhala Subtitle) Information – විස්තර  Native Title: 택배기사 Drama: Black Knight Country: South Korea Episodes: 6 Airs: May 12, 2023 Airs On: Friday Original Network: Netflix Content Rating: 15+ – Teens 15 or older Also Known As: Taegbaegisa , …

Read More »

Black Knight (2023) E01 Sinhala Subtitles | බ්ලැක් නයිට් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Black Knight (2023) E01 Sinhala Subtitles

Information – විස්තර  Native Title: 택배기사 Drama: Black Knight Country: South Korea Episodes: 6 Airs: May 12, 2023 Airs On: Friday Original Network: Netflix Content Rating: 15+ – Teens 15 or older Also Known As: Taegbaegisa , Courier , Delivery Knight , Delivery Driver Screenwriter & Director: Cho Ui Seok …

Read More »

Oasis (2023) S01 E14 Sinhala Subtitles | “පවුකාර පවුල” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Oasis (2023) S01 E14 Sinhala Subtitles

Native Title: 오아시스 Also Known As: Oasiseu Director: Han Hee, Yoon Sung Shik Screenwriter: Jung Hyung Soo Genres: Historical, Romance, Youth, Drama Tags: School Setting, Childhood Friends’ Relationship, Chasing A Dream, Confident Female Lead, Innocent Male Lead, Conflict, 1980s, Rivalry, Love At First Sight, Smart Male Lead Country: South Korea …

Read More »

Oasis (2023) S01 E13 Sinhala Subtitles | “පළිගැනීමට සූදනම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Oasis (2023) S01 E13 Sinhala Subtitles

Native Title: 오아시스 Also Known As: Oasiseu Director: Han Hee, Yoon Sung Shik Screenwriter: Jung Hyung Soo Genres: Historical, Romance, Youth, Drama Tags: School Setting, Childhood Friends’ Relationship, Chasing A Dream, Confident Female Lead, Innocent Male Lead, Conflict, 1980s, Rivalry, Love At First Sight, Smart Male Lead Country: South Korea …

Read More »

All That We Loved (2023) E01-E02 Sinhala Subtitles | පළවෙනි ආදරය | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

All That We Loved (2023) E01-E02 Sinhala Subtitles

කෝ යූ, කෝ ජුන් හී කියන්නෙ එකම හාරා උසස් පාසලේ ඉන්න යාලුවො දෙන්නෙක්.. කෝ යූ බාස්කට්බෝල් ක්‍ර්‍රීඩවට උනන්දුවක් දක්වන දඟකාර තරුණයෙක්. එතකොට ජුන් හි ඉගෙනීමට උනන්දු තරුණයෙක්. 2006 අවුරුද්දෙ දි මේ දෙන්නගෙ වයස අවුරුදු 18යි. ඉන්ද්‍රීය මාරු කිරීමක් නිසා මේ දෙන්නගෙම මතකයන් හුවමාරු වෙනවා.මෙයාලගෙ ඉස්කෝලෙට එනවා ලස්සන ගෑණු ළමයෙක්. මේ දෙන්නා …

Read More »

From (2023) S02E03 Sinhala Subtitles | “සම්බන්ධතා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala subtitles

(From (2023) S02E03 Sinhala Subtitles) (From (2023) S02E01 Sinhala Subtitle) (From S02 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) “ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද …

Read More »

Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023) S02-E02 Sinhala Subtitles | “පුරාවෘත්ත බටනලාව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023) S02-E02 Sinhala Subtitles

“Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023)” (Season Two) (වලිග නවයේ හිවලා – දෙවෙනි සමය) Information – විස්තර  Drama: Tale of the Nine-Tailed 1938 Country: South Korea Native Title: 구미호뎐 1938 Also Known As: Tale of the Nine-Tailed 2 , Tale of the Nine-Tailed Season 2 , Gumihodyeon 1938 , Gumihodyeon …

Read More »

Ada Masali | Island Tale (2021) E06 Sinhala Subtitles | දුපතේ කතාව | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Ada Masali | Island Tale (2021) E06 Sinhala Subtitles

ADA MASALI I(ISLAND TALE) Ayca Aysin Turan – Biography, Facts & Life Story Ayça Ayşin Turan (HAZIRAN) Gender Female Age 30 years old (in 2023) Date of Birth October 25, 1992 Full Name Ayça Ayşin Turan Profession Actress Nationality Turkish, Tunisian Birthplace Sinop, Turkey Religion Islam Zodiac Sign Scorpio ඇල්ප් …

Read More »

Oasis (2023) S01 E12 Sinhala Subtitles | “නැවත නැඟීසිටීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Oasis (2023) S01 E12 Sinhala Subtitles

Native Title: 오아시스 Also Known As: Oasiseu Director: Han Hee, Yoon Sung Shik Screenwriter: Jung Hyung Soo Genres: Historical, Romance, Youth, Drama Tags: School Setting, Childhood Friends’ Relationship, Chasing A Dream, Confident Female Lead, Innocent Male Lead, Conflict, 1980s, Rivalry, Love At First Sight, Smart Male Lead Country: South Korea …

Read More »

Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023) S02-E01 Sinhala Subtitles | “සහෝදරත්වය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023) S02-E01 Sinhala Subtitles

“Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023)” (Season Two) (වලිග නවයේ හිවලා – දෙවෙනි සමය) Information – විස්තර  Drama: Tale of the Nine-Tailed 1938 Country: South Korea Native Title: 구미호뎐 1938 Also Known As: Tale of the Nine-Tailed 2 , Tale of the Nine-Tailed Season 2 , Gumihodyeon 1938 , Gumihodyeon …

Read More »