අපගේ සිංහල උපසිරැසිකරුවන්


Warning: Undefined variable $catalink in /home/cineru/public_html/wp-content/plugins/cineru-system-manager/inc/frontend/frontend.php on line 110

හංසන හෙට්ටිආරච්චි

76

සඳමින් හර්ෂණ (සඳා)

75

චතුර පැතුම් විජේසිංහ

74

සුපුන් සදීප

67

උදය සමන්

67

සුලක්ශන කෝණාර

65

අරුණ දර්ශන (MR_X)

63

ෂෙහාන් සචින්ත

61

අමන්දා කාරියවසම්

58

අමිල පැතුම්

57

මෙම වෙබ් අඩවියේ පැවැත්ම රදාපවතින්නේ තමන්ගේ කාලය වැයකරමින් සිංහල උපසිරැසිකරණයේ යෙදෙන සියලු දෙනා මතයි.

ඔවුන්ට අපගේ ස්තූතිය.
– සිනෙරූ ඇඩ්මින් මඩුල්ල