අපගේ සිංහල උපසිරැසිකරුවන්

මෙම වෙබ් අඩවියේ පැවැත්ම රදාපවතින්නේ තමන්ගේ කාලය වැයකරමින් සිංහල උපසිරැසිකරණයේ යෙදෙන සියලු දෙනා මතයි.

ඔවුන්ට අපගේ ස්තූතිය.
– සිනෙරූ ඇඩ්මින් මඩුල්ල

 

අංජුල උමේෂ්

12

අධිත්‍ය තිලකරත්න

3

අනුජ විජේසිංහ

2

අමන්දා කාරියවසම්

2

අශේන් මදුරංග

12

අසංක වීරසිංහ

19

ඉන්දීවරි හේරත්

3

ඉෂාන් ගිහන්ත

13

ඉසුරු භාග්‍ය

3

උදය අසංක

3

කවිදු වික‍්‍රමසුරිය

1

ජනක වික්‍රමසිංහ

11

ජනිත්

5

ටීවී සිරියස් ඇන්ඩ් මුවි කණ්ඩායම

10

ඩිලාන් ප්‍රසන්න

53

තරුෂ ප්‍රභාෂණ

3

තුෂාන් කවිෂ්ක

16

තුෂාන්ත හර්ෂ

7

දිනිත් කුමුදික

1

දිනේෂ් රුවන්

2

නදුන් මදුරංග

8

නිත්‍යා රූපසිංහ

1

නුවන් තාරක

1

නුවන් වජිර

2

පසිඳු ජයශාන්

23

ප්‍රියශාන් ජයරත්න

33

පීටර් බාත්ලට්

25

මදුශාන් ප්‍රියන්කර

47

මදුසංක බණ්ඩාර

6

මලින්ද සදරුවන්

7

මාර්ෂල් ජෑන්ස්

3

යසිත් ප්‍රබොධ

2

රසල් විරංග

41

රුමේෂ් බස්නායක

6

රුවන් හසිත

7

ලක්ෂිත තිසර

5

වජිර තරංග

3

විදුර දිල්ශන්

6

විනෝද් දිල්ශාන්

1

ශෂික මදුශාන්

17

සංජුක ඩිල්ශාන්

3

සංදීප යසිරු

1

සමිත රමේෂ්

44

සිතුම් ඉෂාර

29

සොනාල් විදුරංග

28