අපගේ සිංහල උපසිරැසිකරුවන්

මෙම වෙබ් අඩවියේ පැවැත්ම රදාපවතින්නේ තමන්ගේ කාලය වැයකරමින් සිංහල උපසිරැසිකරණයේ යෙදෙන සියලු දෙනා මතයි.

ඔවුන්ට අපගේ ස්තූතිය.
– සිනෙරූ ඇඩ්මින් මඩුල්ල

 

අකිල මෙනුක

2

අංජන ඉමේෂ්

8

අංජුල උමේෂ්

33

අධිත්‍ය තිලකරත්න

3

අනුජ විජේසිංහ

2

අමන්දා කාරියවසම්

4

අමිල පැතුම්

9

අශේන් මදුරංග

31

අසංක වීරසිංහ

42

ආකාශ් චමිඳු

6

ඉන්දීවරි හේරත්

5

ඉෂාන් ගිහන්ත

23

ඉසුරු භාග්‍ය

3

උදය අසංක

5

කවිදු වික‍්‍රමසුරිය

1

කවිෂ්ක දිනේෂ්

1

චමෝද් මදුශාන්

6

චානක තිලංක

7

ජනක වික්‍රමසිංහ

11

ජනිත්

5

ඩිලාන් ප්‍රසන්න

66

තරුෂ ප්‍රභාෂණ

3

තරූෂ ඩී අධිකාරී

1

තාරුක නිරොෂාන්

8

තුෂාන් කවිෂ්ක

17

තුෂාන්ත හර්ෂ

7

දර්ශන හෙට්ටිවත්ත

12

දිනිත් කුමුදික

1

දිනේෂ් රුවන්

18

දිල්ෂාන් සඳරුවන්

4

දේවාදිත්‍ය

1

දේශාන්

6

නදුන් මදුරංග

18

නවීන් සංදේශ්

5

නිත්‍යා රූපසිංහ

4

නිපුණ රමේෂ්

5

නුවන් තාරක

1

නුවන් වජිර

2

පසිඳු ජයශාන්

37

පීටර් බාත්ලට්

60

මදුශාන් ප්‍රියන්කර

73

මදුසංක බණ්ඩාර

7

මලින්ද සදරුවන්

12

මාර්ෂල් ජෑන්ස්

3

යසිත් ප්‍රබොධ

2

රජිව් සරඹගේ

9

රසල් විරංග

51

රුමේෂ් බස්නායක

10

රුවන් හසිත

7

ලක්ෂිත තිසර

5

වජිර තරංග

3

විදුර දිල්ශන්

7

විනෝද් දිල්ශාන්

1

ශෂික මදුශාන්

25

සංජුක ඩිල්ශාන්

3

සංදීප යසිරු

1

සන්දීප මල්ශාන්

2

සමිත රමේෂ්

78

සිතුම් ඉෂාර

29

සිතුම් සංජන

30

සිනෙරු කණ්ඩායම

21

සොනාල් විදුරංග

31

සොමේෂ් ජයරත්න

57