අපගේ සිංහල උපසිරැසිකරුවන්

මෙම වෙබ් අඩවියේ පැවැත්ම රදාපවතින්නේ තමන්ගේ කාලය වැයකරමින් සිංහල උපසිරැසිකරණයේ යෙදෙන සියලු දෙනා මතයි.

ඔවුන්ට අපගේ ස්තූතිය.
– සිනෙරූ ඇඩ්මින් මඩුල්ල

 

අංජුල උමේෂ්

15

අධිත්‍ය තිලකරත්න

3

අනුජ විජේසිංහ

2

අමන්දා කාරියවසම්

2

අමිල පැතුම්

අමිල පැතුම්

6

අශේන් මදුරංග

18

අසංක වීරසිංහ

33

ඉන්දීවරි හේරත්

5

ඉෂාන් ගිහන්ත

15

ඉසුරු භාග්‍ය

3

උදය අසංක

3

කවිදු වික‍්‍රමසුරිය

1

ජනක වික්‍රමසිංහ

11

ජනිත්

5

ඩිලාන් ප්‍රසන්න

57

තරුෂ ප්‍රභාෂණ

3

තුෂාන් කවිෂ්ක

16

තුෂාන්ත හර්ෂ

7

දිනිත් කුමුදික

1

දිනේෂ් රුවන්

8

නදුන් මදුරංග

11

නිත්‍යා රූපසිංහ

3

නිපුණ රමේෂ්

3

නුවන් තාරක

1

නුවන් වජිර

2

පසිඳු ජයශාන්

30

පීටර් බාත්ලට්

35

මදුශාන් ප්‍රියන්කර

58

මදුසංක බණ්ඩාර

7

මලින්ද සදරුවන්

10

මාර්ෂල් ජෑන්ස්

3

යසිත් ප්‍රබොධ

2

රජිව් සරඹගේ

1

රසල් විරංග

47

රුමේෂ් බස්නායක

7

රුවන් හසිත

7

ලක්ෂිත තිසර

5

වජිර තරංග

3

විදුර දිල්ශන්

6

විනෝද් දිල්ශාන්

1

ශෂික මදුශාන්

22

සංජුක ඩිල්ශාන්

3

සංදීප යසිරු

1

සමිත රමේෂ්

58

සිතුම් ඉෂාර

29

සිතුම් සංජන

8

සිනෙරු කණ්ඩායම

14

සොනාල් විදුරංග

31

සොමේෂ් ජයරත්න

38