අපගේ සිංහල උපසිරැසිකරුවන්


Warning: Undefined variable $catalink in /home/cineru/public_html/wp-content/plugins/cineru-system-manager/inc/frontend/frontend.php on line 110

උචිනි පෙරේරා

347

සුදිෂ්නි ජාසිංහ

302

දර්ශන හෙට්ටිවත්ත

300

මදුශාන් ප්‍රියන්කර

265

සිනෙරු කණ්ඩායම

204

සමිත රමේෂ්

190

උදිත ඩිල්ෂාන්

183

පීටර් බාත්ලට්

140

ඩිලාන් ප්‍රසන්න

133

නිපුණ රමේෂ්

129

මෙම වෙබ් අඩවියේ පැවැත්ම රදාපවතින්නේ තමන්ගේ කාලය වැයකරමින් සිංහල උපසිරැසිකරණයේ යෙදෙන සියලු දෙනා මතයි.

ඔවුන්ට අපගේ ස්තූතිය.
– සිනෙරූ ඇඩ්මින් මඩුල්ල