අපගේ සිංහල උපසිරැසිකරුවන්

මදුශාන් ප්‍රියන්කර

168

සමිත රමේෂ්

158

දර්ශන හෙට්ටිවත්ත

154

ඩිලාන් ප්‍රසන්න

130

සොමේෂ් ජයරත්න

100

පීටර් බාත්ලට්

91

සිනෙරු කණ්ඩායම

77

පසිඳු ජයශාන්

68

අසංක වීරසිංහ

67

රසල් විරංග

67

අශේන් මදුරංග

62

සුදිෂ්නි ජාසිංහ

58

සිතුම් සංජන

53

අමන්දා කාරියවසම්

51

චතුර පැතුම් විජේසිංහ

51

චානක තිලංක

49

අංජුල උමේෂ්

42

සොනාල් විදුරංග

39

ඉෂාන් ගිහන්ත

36

නිපුණ රමේෂ්

35

මෙම වෙබ් අඩවියේ පැවැත්ම රදාපවතින්නේ තමන්ගේ කාලය වැයකරමින් සිංහල උපසිරැසිකරණයේ යෙදෙන සියලු දෙනා මතයි.

ඔවුන්ට අපගේ ස්තූතිය.
– සිනෙරූ ඇඩ්මින් මඩුල්ල