හාස්‍යජනක

Love All Play (2022) E07 Sinhala Subtitles | “ක්‍රීඩාවයි ආදරයයි..” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Love All Play (2022) E07 Sinhala Subtitles) (Love All Play  Sinhala Subtitles) – Love All Play (2022) – – විස්තර – Native Title: 너에게 가는 속도 493km/ The Speed to You Is 493 km/ Love all play Screenwriter: Heo Sung Hye Director: Jo Woong Genres: Romance, Drama, Sports Country: South Korea Type: Drama Episodes: 16 Aired: Apr 20, 2022 – …

Read More »

Again My Life (2022) S01E10 Sinhala Subtitles | “දූෂණ ලැයිස්තුව…” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Again My Life S01E10 sinhala sub

Also Known As: Eogein Mai Laipeu Director: Han Cheol Soo Screenwriter: Kim Yool, J Genres: Mystery, Law, Drama, Fantasy Country: South Korea Type: Drama Episodes: 16 Airs: Apr 8, 2022 – May 28, 2022 Airs On: Friday, Saturday Original Network: SBS ViuTV Duration: 60 min. මේ අවුරුද්දේ අප්‍රේල් 08 වෙනිදා …

Read More »

Love All Play (2022) E06 Sinhala Subtitles | “ක්‍රීඩාවයි ආදරයයි..” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Love All Play (2022) E06 Sinhala Subtitles) (Love All Play  Sinhala Subtitles) – Love All Play (2022) – – විස්තර – Native Title: 너에게 가는 속도 493km/ The Speed to You Is 493 km/ Love all play Screenwriter: Heo Sung Hye Director: Jo Woong Genres: Romance, Drama, Sports Country: South Korea Type: Drama Episodes: 16 Aired: Apr 20, 2022 – …

Read More »

Love All Play (2022) E05 Sinhala Subtitles | “ක්‍රීඩාවයි ආදරයයි..” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Love All Play (2022) E05 Sinhala Subtitles) (Love All Play  Sinhala Subtitles) – Love All Play (2022) – – විස්තර – Native Title: 너에게 가는 속도 493km/ The Speed to You Is 493 km/ Love all play Screenwriter: Heo Sung Hye Director: Jo Woong Genres: Romance, Drama, Sports Country: South Korea Type: Drama Episodes: 16 Aired: Apr 20, 2022 – …

Read More »

Soundtrack #1 (2022) S01E04 Sinhala Subtitles | “පද රචනය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Soundtrack #1 S01E04 Sinhala Subtitles

Native Title: 사운드트랙#1 Drama: Soundtrack #1 Also Known As: Why Did You Come to My House , Soundtrack No. 1 , Soundtrack Number One , Soundtrack Number 1 , Saundeuteuraek #1 , Urijibe Wae Watni , 우리집에 왜 왔니 Director: Kim Hee Won Screenwriter: Chae Yoon Genres: Music, Romance Country: South Korea Episodes: 4 Aired: Mar 23, 2022 – Apr 13, 2022 Aired On: Wednesday Duration: 30 min. Content Rating: 13+ – Teens 13 or …

Read More »

Woori The Virgin (2022) S01E01 Sinhala Subtitles | “ වූ-රි කන්‍යාවිය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Woori The Virgin (2022) S01E01 Sinhala Sub

“💒 Woori The Virgin (2022) 💒” “වූ-රි කන්‍යාවිය” Information – විස්තර   Native Title: 우리는 오늘부터 Drama: Woori The Virgin Country: South Korea Episodes: 14 Aired: May 9, 2022 – Jun 21, 2022 Aired On: Monday, Tuesday Original Network: SBS Duration: 1 hr. 10 min. Content Rating: 15+ – Teens …

Read More »

The Sound of Magic (2022) S01E06 Sinhala Subtitles | “ අවසාන ඉදිරිපත් කිරීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ [End]

The Sound of Magic E06 Sinhala Subtitles

Native Title: 안나라수마나라 Also Known As: Annalasumanala , Annarasumanara Director: Kim Seong Yoon Screenwriter: Kim Min Jung Genres: Music, Psychological, Drama, Fantasy Country: South Korea Episodes: 6 Netflix ඔස්සේ දිගහැරුණ අලුත කතාමාලාව තමා The Sound Of Magic කියන්නෙ.. කතාවේ ප්‍රධාන චරිත විදිහට… •Ji Chang-wook as Lee Eul •Nam Da-reum as …

Read More »

Sh**ting Stars (2022) E06 Sinhala Subtitles | “ ශුටින් ස්ටාර්ස්..” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

shooting stars S01 sinhala sub

  Information – විස්තර Native Title: 별똥별 Drama: Sh**ting Stars Country: South Korea Episodes: 16 Aired: Apr 22, 2022 – Jun 11, 2022 Aired On: Friday, Saturday Original Network: tvN Duration: 60 min. Content Rating: 15+ – Teens 15 or older Also Known As: Star Fall , Shooting Stars , …

Read More »

Resident Alien (2022) S02E08 [END] Sinhala Subtitles | “පිටසක්වලයින්ගේ සාදය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Resident Alien (2022) S02E08 Sinhala Subtitles) (Resident Alien S02 Sinhala Subtitles) (Resident Alien  Sinhala Subtitles) Resident Alien පලවෙනි කථාංගයත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු සියලුම දෙනාට ස්තූතියි කියනවා. මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ Resident Alien දෙවනි කථාංගය. පලවෙනි සීසන් එකේ වගේම කුතුහලය ඒ කොමඩි ටික ඒ වගේම තියනවා. මේක ගැන කෙටියෙන් කිව්වොත් …

Read More »

Resident Alien (2022) S02E07 Sinhala Subtitles | “නිව්යෝර්ක් වලින් පැනයාම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Resident Alien (2022) S02E07 Sinhala Subtitles) (Resident Alien S02 Sinhala Subtitles) (Resident Alien  Sinhala Subtitles) Resident Alien පලවෙනි කථාංගයත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු සියලුම දෙනාට ස්තූතියි කියනවා. මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ Resident Alien දෙවනි කථාංගය. පලවෙනි සීසන් එකේ වගේම කුතුහලය ඒ කොමඩි ටික ඒ වගේම තියනවා. මේක ගැන කෙටියෙන් කිව්වොත් …

Read More »