සොම්බි

Virus-32 (2022) Sinhala Subtitles | “සොම්බි” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Virus-32 (2022) Sinhala Subtitles

(Virus-32 (2022) Sinhala Subtitles) (Virus-32 (2022) Sinhala Sub) VIRUS:32 IMDb: 5.7/10 Rotten Tomatoes: 94% Release Date: April 21, 2022 Director: mr.Gustavo Hernandes Language: Argentinaඔන්න මේ අවුරුද්දෙ අලුතින්ම රිලීස් වුන සුපිරි සොම්බි ෆිල්ම් එකක සින්හල උපසිරසය අරගෙන මම ආවා😉.මේක මගේ දෙවනි උපසිරසය . ඒ නිසා මොනවා හරි අඩුපාඩු තිබුනොත් ඒවා පහලින් …

Read More »

Wyrmwood: Apocalypse (2022) Sinhala Subtitles | “ඖෂධයක් සොයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Wyrmwood: Apocalypse (2022) Sinhala Subtitles) (Wyrmwood: Apocalypse 2021 Sinhala Subtitle) (Wyrmwood Apocalypse Sinhala Subtitle) Wyrmwood: Apocalypse (2022) [‧ Action ‧ 1h 28m] කාලෙකට පස්සේ සොම්බි වගේ සින් එකක් ඔයාලට අරන් ආවා👍 මේක ඇත්තටම සොම්බි වගේ තමා,නමුත් මේ සොම්බින්ගේ කටින් වහනය වන දුමෙන් තමා ඉතිරි වෙලා ඉන්න අය විදුලිය සපය ගන්නේ,වාහනේට …

Read More »

Fear the Walking Dead (2019) S05E16 [END] Sinhala Subtitles |”පෙරමුණේ අවසානය”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Fear the Walking Dead (2019) S05E16 Sinhala Subtitles) (Fear the Walking Dead S05 Sinhala Subtitles) Fear The Walking Dead කතා මාළාවේ පස්වෙනි කතා සමය විකාශය වුණේ 2019 ජුනි 2 වෙනිදා ඉඳලා 2019 සැප්තැම්බර් 29 දක්වා තමයි.සුපුරුදු විදිහට කොටස් 16 කින් සමන්විත වෙලා තියෙනවා වගේම එන්න එන්න කතාව රසවත් වෙනවා කියලා …

Read More »

Fear the Walking Dead (2019) S05E15 Sinhala Subtitles |”මාර්ගයේ අවසානය”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Fear the Walking Dead (2019) S05E15 Sinhala Subtitles) (Fear the Walking Dead S05 Sinhala Subtitles) Fear The Walking Dead කතා මාළාවේ පස්වෙනි කතා සමය විකාශය වුණේ 2019 ජුනි 2 වෙනිදා ඉඳලා 2019 සැප්තැම්බර් 29 දක්වා තමයි.සුපුරුදු විදිහට කොටස් 16 කින් සමන්විත වෙලා තියෙනවා වගේම එන්න එන්න කතාව රසවත් වෙනවා කියලා …

Read More »

Fear the Walking Dead (2019) S05E14 Sinhala Subtitles |”අද සහ හෙට..”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Fear the Walking Dead (2019) S05E14 Sinhala Subtitles) (Fear the Walking Dead S05 Sinhala Subtitles) Fear The Walking Dead කතා මාළාවේ පස්වෙනි කතා සමය විකාශය වුණේ 2019 ජුනි 2 වෙනිදා ඉඳලා 2019 සැප්තැම්බර් 29 දක්වා තමයි.සුපුරුදු විදිහට කොටස් 16 කින් සමන්විත වෙලා තියෙනවා වගේම එන්න එන්න කතාව රසවත් වෙනවා කියලා …

Read More »

All of Us Are Dead (2022) E12 [END] Sinhala Subtitles | “සියල්ලම අවසන්ද?”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Drama: All of Us Are Dead Native Title: 지금 우리 학교는 Also Known As: Our School Now , Now at Our School , School Attack , Jigeum Uri Hakgyoneun , Jigeum Uli Haggyoneun Screenwriter: Chun Sung Il Director: Lee Jae Gyoo Country: South Korea Episodes: 12 Airs: Jan 28, 2022 Airs On: Friday Original Network: Netflix Duration: 59 min. Genres: Action, Thriller, Horror, Zombi Main Cast :-  Yoon Chan-young as Chung-san Park Ji-hoo as …

Read More »

All of Us Are Dead (2022) E11 Sinhala Subtitles | “පළිගැනීම”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Drama: All of Us Are Dead Native Title: 지금 우리 학교는 Also Known As: Our School Now , Now at Our School , School Attack , Jigeum Uri Hakgyoneun , Jigeum Uli Haggyoneun Screenwriter: Chun Sung Il Director: Lee Jae Gyoo Country: South Korea Episodes: 12 Airs: Jan 28, 2022 Airs On: Friday Original Network: Netflix Duration: 59 min. Genres: Action, Thriller, Horror, Zombi Main Cast :-  Yoon Chan-young as Chung-san Park Ji-hoo as …

Read More »

All of Us Are Dead (2022) E10 Sinhala Subtitles | “අවසානයක් පෙනෙන මානයට..”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Drama: All of Us Are Dead Native Title: 지금 우리 학교는 Also Known As: Our School Now , Now at Our School , School Attack , Jigeum Uri Hakgyoneun , Jigeum Uli Haggyoneun Screenwriter: Chun Sung Il Director: Lee Jae Gyoo Country: South Korea Episodes: 12 Airs: Jan 28, 2022 Airs On: Friday Original Network: Netflix Duration: 59 min. Genres: Action, Thriller, Horror, Zombi Main Cast :-  Yoon Chan-young as Chung-san Park Ji-hoo as …

Read More »

All of Us Are Dead (2022) E09 Sinhala Subtitles | “පලායාම”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Drama: All of Us Are Dead Native Title: 지금 우리 학교는 Also Known As: Our School Now , Now at Our School , School Attack , Jigeum Uri Hakgyoneun , Jigeum Uli Haggyoneun Screenwriter: Chun Sung Il Director: Lee Jae Gyoo Country: South Korea Episodes: 12 Airs: Jan 28, 2022 Airs On: Friday Original Network: Netflix Duration: 59 min. Genres: Action, Thriller, Horror, Zombi Main Cast :-  Yoon Chan-young as Chung-san Park Ji-hoo as …

Read More »

All of Us Are Dead (2022) E08 Sinhala Subtitles | “නා-යොන්ගේ පසුතැවීම”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Drama: All of Us Are Dead Native Title: 지금 우리 학교는 Also Known As: Our School Now , Now at Our School , School Attack , Jigeum Uri Hakgyoneun , Jigeum Uli Haggyoneun Screenwriter: Chun Sung Il Director: Lee Jae Gyoo Country: South Korea Episodes: 12 Airs: Jan 28, 2022 Airs On: Friday Original Network: Netflix Duration: 59 min. Genres: Action, Thriller, Horror, Zombi Main Cast :-  Yoon Chan-young as Chung-san Park Ji-hoo as …

Read More »