සුලක්ශන

Hidden Strike (2023) Sinhala Subtitles | විශාලතම ඉන්ධන කොල්ලය | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Hidden Strike (2023) Sinhala Subtitles

(Hidden Strike (2023) Sinhala Subtitles) (Hidden Strike (2023) Sinhala Sub) (Hidden Strike Sinhala Subtitles) ඔන්න අදත් උණු උණුවෙ අලුත්ම ෆිල්ම් එකක් අරගෙන තමා ආවෙ. ගොඩක් අය බලාගෙන හිටපු කතාවක් කිව්වොත් මම වැරදි නෑ. මොකද මේකෙ රගපාන්නෙ Action Legend කෙනෙක් වෙන ජැකී එක්ක ජෝන් සීනා. මේ ෆිල්ම් එක Thriller / Mystery …

Read More »

Sweet Tooth (2023) Complete S02 Sinhala Subtitles | “ගස්ගේ වික්‍රමයන් ඉදිරියටත්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Sweet Tooth S02 Sinhala Subtitles

(Sweet Tooth (2023) Complete S02 Sinhala Subtitles) (Sweet Tooth (2023) Complete S02 Sinhala Subtitle) (Sweet Tooth S02 Sinhala Subtitles) (Sweet Tooth S02 Sinhala Subtitle) (Sweet Tooth Sinhala Subtitles) 21 වෙනි ශතවර්ෂයේ ඇති වුන දරුණුතම වෛරසය. වැළඳුණු කවුරුත් ජීවත් නොවුණු අතර වෛරසයේ බලපෑම හේතුවෙන් සත්ව හා මිනිස් ලක්ෂණ සහිත දරුවන් උපත …

Read More »

Warhorse One (2023) Sinhala Subtitles | සුරදූතයා | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Warhorse One (2023) Sinhala Subtitles

(Warhorse One (2023) Sinhala Subtitles) (Warhorse One (2023) Sinhala Sub) ඔයා The Covenant 2023 ,Kandahar 2023 එහෙම බලපු කෙනෙක්නම් මේ Film එක නොබලා ඉන්න එපා. Warhorse One කියන්නෙ ඒ වගේම Mission එකක් මත පදනම් උන චිත්‍රපටයක්. Adventure / War ගණයට අයත් වෙන මේ චිත්‍රපටය imdb 4.8/10 කුණු තක්කාලි 78% ලබාගෙන …

Read More »

Knights of the Zodiac (2023) Sinhala Subtitles | ඇතීනාගේ පුනරුප්පත්තිය | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Knights of the Zodiac (2023) Sinhala Subtitles

(Knights of the Zodiac (2023) Sinhala Subtitles) (Knights of the Zodiac (2023) Sinhala Sub) Knights of the zodiac නම ඇහුනම මන්ගා , ඇනිමේ බලන කෙනෙක්නම් මේ නම ඇහිලවත් තියෙන්න ඕන. මොකද Saint Seiya: Knights of the Zodiac කියන්නෙ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ මන්ගා එකක්. Masami Kurumada ලියපු මේ මන්ගා එක 1986 ජනවාරි …

Read More »

From (2023) S02E10 (END) Sinhala Subtitles | “එකමත් එක කාලෙක” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From (2023) S02E10 (END) Sinhala Subtitles

“ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද කියලා..?? එහෙනම් ඔයත් From කතා මාලාවට ඇබ්බැහි වුණ කෙනෙක් වෙන්න ඕන..ඔන්න ඉතින් අද අරගෙන ආවේ ඒ විදියට …

Read More »

From (2023) S02E09 Sinhala Subtitles | අන්තරාදායක රැයවල් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From (2023) S02E09 Sinhala Subtitles

“ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද කියලා..?? එහෙනම් ඔයත් From කතා මාලාවට ඇබ්බැහි වුණ කෙනෙක් වෙන්න ඕන..ඔන්න ඉතින් අද අරගෙන ආවේ ඒ විදියට …

Read More »

From (2023) S02E08 Sinhala Subtitles | “ගස් වලින් පිරුණු වනාන්තරය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala Subtitles

(From (2023) S02E08 Sinhala Subtitles) (From (2023) S02E08 Sinhala Subtitle) (From S02 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) “ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද …

Read More »

From (2023) S02E07 Sinhala Subtitles | “මෘගයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala Subtitles

(From (2023) S02E07 Sinhala Subtitles) (From (2023) S02E07 Sinhala Subtitle) (From S02 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) “ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද …

Read More »

From (2023) S02E06 Sinhala Subtitles | “භයානක රාත්‍රිය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala Subtitles

(From (2023) S02E06 Sinhala Subtitles) (From (2023) S02E06 Sinhala Subtitle) (From S02 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) “ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද …

Read More »

From (2023) S02E05 Sinhala Subtitles | “ගායනාව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala Subtitles

(From (2023) S02E05 Sinhala Subtitles) (From (2023) S02E05 Sinhala Subtitle) (From S02 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) “ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද …

Read More »