සඳුන් තිලින

The Water Man (2020) Sinhala Subtitles | ජල මානවකයා | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Water Man 2020 Sinhala Sub

( The Water Man (2020) Sinhala Sub )  ජල මානවකයා  ගනර් බූන්ව අරගෙන යන්න  ජෝ පොරොන්දු උනාට පස්සේ ඒ  දෙදෙනාම කුළු අශ්වයා වනාන්තරයට ඇතුල් වෙනවා එයින් ඔවුන්ව ගලවා ගැනීමේ එකම බලාපොරොත්තුව වන ගනර්ගේ පියාට ඔවුන්ව බේරා ගැනීමට හැකි වෙයිද ? අමරණීය බෙහෙත සොයාගෙන මව සනීප කර ගැනීමට ගනර් බූන්ට පුළුවන් …

Read More »