රවිඳු විභූෂිත

Blood in the Water (2022) Sinhala Subtitles | “විනාඩි 3” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Blood in the Water (2022) Sinhala Subtitles

(Blood in the Water (2022) Sinhala Subtitles)  (Blood in the Water (2022) Sinhala Sub)  වැරදි කරපු අය බේරගන්න ලෝයකෙනෙක් ඉන්නවා. එයා බේරගත්ත වැරදිකාරයන්ගේන් අසාදාරනේ උන අය එකතු වෙලා වැරදිකාරයන්ගෙනුයි ලොයර්ගෙනුයි පලි ගන්න හැටි තියෙන්නෙ. කතාව පොඩ්ඩක් බොරින් මටත් එපා උනා මුලින්ම හැබැයි පස්සේ යන්න යන්න කතාව මරු. ඉතින් මේක මගේ …

Read More »