චමොද් දිල්ශක

Magadheera (2009) Sinhala Subtitles | ආදරය ජයගනීද? | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Magadheera (2009) Sinhala Subtitles

(Magadheera (2009) Sinhala Subtitles) (Magadheera (2009) Sinhala Sub) (Magadheera Sinhala Subtitles) (Magadheera Sinhala Sub) මේකෙ ප්‍රධාන චරිතය Mega Power Strar Ram Charan විසින් ප්‍රධාන නිලිය විදියට Kajol Agrawal සිටිනවා Dev Gill විසින් විශිෂ්ට දුෂ්ට චරිතය නිරුපනය කරනවා මෙම චිතරපටිය අධ්‍යක්ෂනය කරලා තියෙන්නෙ S.S.Rajmouli විසින් ඉන්දියන් කොටි 150 පමන box office …

Read More »