උචිනි පෙරේරා

Blue Birthday (2021) E03-04 Sinhala Subtitle | ඛේදනීය උපන්දිනය | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

2021 නිකුත් වුන කොටස් 16කින් සමන්විත කතාවක් තමයි  blue birthday කියන්නෙ. එක් කොටසක් විනාඩි 20කට පමණ සීමා වෙනවා. වැඩිය ඇසට හුරු නැති නවක නළු නිලි දෙපලක් මේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිත නිරූපනය කරනවා. ඕ හා රින් ගේ චරිතයෙන් Yeriත් ජි සියෝ ජුන් ගේ චරිතයෙන් yang Hong Seok රංඟනයෙන් දායකත්වය ලබාදෙනවා. ඔයාලා …

Read More »

Blue Birthday (2021) E01-02 Sinhala Subtitle | ඛේදනීය උපන්දිනය | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

2021 නිකුත් වුන කොටස් 16කින් සමන්විත කතාවක් තමයි  blue birthday කියන්නෙ. එක් කොටසක් විනාඩි 20කට පමණ සීමා වෙනවා. වැඩිය ඇසට හුරු නැති නවක නළු නිලි දෙපලක් මේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිත නිරූපනය කරනවා. ඕ හා රින් ගේ චරිතයෙන් Yeriත් ජි සියෝ ජුන් ගේ චරිතයෙන් yang Hong Seok රංඟනයෙන් දායකත්වය ලබාදෙනවා. ඔයාලා …

Read More »

The Box (2021) Sinhala Subtitles | සංගීත පෙට්ටිය | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Box (2021) Sinhala Subtitles) ‘සංගීතය කියන්නෙ “සතුට” දෙන දෙයක් – මිනිස්සුන්ගෙ හිත්වලට කාවද්දන්න පුලුවන් දෙයක්’ මේ චිත්‍රපටය 2021 වසරේ ඒ කියන්නෙ මේ අවුරුද්දෙ මුල් කාර්තුවෙ තමයි Release වුනේ. සංගීතයට ගොඩාක් නැඹුරු මේ චිත්‍රපටයට IMDb 8.1ක අගයක් හිමිවෙලා තියෙනවා. ආසාවෙන් බලාගෙන යන්න පුලුවන් කතාවක් වගේම ලස්ස්න සින්දු කිහිපයකුත් ඔයාලට බලාගන්න …

Read More »

D.P. (2021) E06 [END] Sinhala Subtitles | පලායන්නන් පසුපස | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(D.P. (2021) E06 Sinhala Sub) D.P  – Deserter Pursuit –   2021 අගෝස්තු 27 Netflix හරහා විකාශනය වුන කොටස් හයකින් සමන්විත කතාමාලවක් තමයි D.P කියන්නෙ. කොරියාවේ හැම පිරිමි කෙනෙක්ම අනිවාර්‍ය හමුදා සේවයට යන්න ඕනනෙ. මේ කතාවත් එහෙමයි. “අන් ජුන්” හෝ කියන්නෙත් අනිවාර්යය හමුදා සේවයට ගිය ආධුනික සෙබලෙක්. ඒ ඉන්න අතරතුර තමයි …

Read More »

D.P. (2021) E05 Sinhala Subtitle | පලායන්නන් පසුපස | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

D.P  – Deserter Pursuit –   2021 අගෝස්තු 27 Netflix හරහා විකාශනය වුන කොටස් හයකින් සමන්විත කතාමාලවක් තමයි D.P කියන්නෙ. කොරියාවේ හැම පිරිමි කෙනෙක්ම අනිවාර්‍ය හමුදා සේවයට යන්න ඕනනෙ. මේ කතාවත් එහෙමයි. “අන් ජුන්” හෝ කියන්නෙත් අනිවාර්යය හමුදා සේවයට ගිය ආධුනික සෙබලෙක්. ඒ ඉන්න අතරතුර තමයි D.P සොල්දාදුවෙක් විදිහට එයාට සේවය …

Read More »

D.P. (2021) E04 Sinhala Subtitle | පලායන්නන් පසුපස | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

D.P  – Deserter Pursuit –    2021 අගෝස්තු 27 Netflix හරහා විකාශනය වුන කොටස් හයකින් සමන්විත කතාමාලවක් තමයි D.P කියන්නෙ. කොරියාවේ හැම පිරිමි කෙනෙක්ම අනිවාර්‍ය හමුදා සේවයට යන්න ඕනනෙ. මේ කතාවත් එහෙමයි. “අන් ජුන්” හෝ කියන්නෙත් අනිවාර්යය හමුදා සේවයට ගිය ආධුනික සෙබලෙක්. ඒ ඉන්න අතරතුර තමයි D.P සොල්දාදුවෙක් විදිහට එයාට සේවය …

Read More »

D.P. (2021) E03 Sinhala Subtitles | පලායන්නන් පසුපස | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

D.P  – Deserter Pursuit –    2021 අගෝස්තු 27 Netflix හරහා විකාශනය වුන කොටස් හයකින් සමන්විත කතාමාලවක් තමයි D.P කියන්නෙ. කොරියාවේ හැම පිරිමි කෙනෙක්ම අනිවාර්‍ය හමුදා සේවයට යන්න ඕනනෙ. මේ කතාවත් එහෙමයි. “අන් ජුන්” හෝ කියන්නෙත් අනිවාර්යය හමුදා සේවයට ගිය ආධුනික සෙබලෙක්. ඒ ඉන්න අතරතුර තමයි D.P සොල්දාදුවෙක් විදිහට එයාට සේවය …

Read More »

D.P. (2021) E02 Sinhala Subtitle | පලායන්නන් පසුපස | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

D.P  – Deserter Pursuit –    2021 අගෝස්තු 27 Netflix හරහා විකාශනය වුන කොටස් හයකින් සමන්විත කතාමාලවක් තමයි D.P කියන්නෙ. කොරියාවේ හැම පිරිමි කෙනෙක්ම අනිවාර්‍ය හමුදා සේවයට යන්න ඕනනෙ. මේ කතාවත් එහෙමයි. “අන් ජුන්” හෝ කියන්නෙත් අනිවාර්යය හමුදා සේවයට ගිය ආධුනික සෙබලෙක්. ඒ ඉන්න අතරතුර තමයි D.P සොල්දාදුවෙක් විදිහට එයාට සේවය …

Read More »

D.P. (2021) E01 Sinhala Subtitle | පලායන්නන් පසුපස | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

D.P. 2021 E01 Sinhala Sub

D.P  – Deserter Pursuit –    2021 අගෝස්තු 27 Netflix හරහා විකාශනය වුන කොටස් හයකින් සමන්විත කතාමාලවක් තමයි D.P කියන්නෙ. කොරියාවේ හැම පිරිමි කෙනෙක්ම අනිවාර්‍ය හමුදා සේවයට යන්න ඕනනෙ. මේ කතාවත් එහෙමයි. “අන් ජුන්” හෝ කියන්නෙත් අනිවාර්යය හමුදා සේවයට ගිය ආධුනික සෙබලෙක්. ඒ ඉන්න අතරතුර තමයි D.P සොල්දාදුවෙක් විදිහට එයාට සේවය …

Read More »

Hard Hit (2021) Sinhala Subtitles | ” පළිගැනීම ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Hard Hit (2021) Sinhala Subtitles

(Hard Hit (2021) Sinhala Subtitles) කාර් එකේ සීට් එක යට බෝම්බයක් තියෙනවනම්.. නැඟිටගන්නවත් හෙල්ලෙන්නවත් බැරිනම්… ළමයි දෙන්නත් ඉන්නෙ ඒ කාර් එක ඇතුලෙමනම්.. මේ අවුරුද්දෙ ජුනි මාසෙ 23 වෙන්දා තමයි මේ චිත්‍රපට Release කලේ. Joo woo Jin, Jin kyung, Lee Jea in මෙම චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිත රඟපානවා. ඒ වගේම ඔයාලා කොයි …

Read More »