අංජුල උමේෂ්

Avatar: The Last Airbender (2024) S01E07 Sinhala Subtitles | “උතුරු ජල ගෝත්‍රය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Avatar: The Last Airbender Sinhala Subtitles

(Avatar: The Last Airbender (2024) S01E07 Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender S01 Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender (2024) S01 Sinhala Subtitles) සුබ දවසක් හැමෝමට.. ඔන්න අදත් තවත් අලුත් Tv Series එකක් පටන්ගන්න තමයි මේ හදන්නේ..ඒ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි..අපි පොඩි කාලේ ආසාවෙන් නරඹපු …

Read More »

Avatar: The Last Airbender (2024) S01E06 Sinhala Subtitles | “වෙස්මුහුණු” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Avatar: The Last Airbender Sinhala Subtitles

(Avatar: The Last Airbender (2024) S01E06 Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender S01 Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender (2024) S01 Sinhala Subtitles) සුබ දවසක් හැමෝමට.. ඔන්න අදත් තවත් අලුත් Tv Series එකක් පටන්ගන්න තමයි මේ හදන්නේ..ඒ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි..අපි පොඩි කාලේ ආසාවෙන් නරඹපු …

Read More »

Avatar: The Last Airbender (2024) S01E05 Sinhala Subtitles | “ආත්මයෙන් ඉවතට” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Avatar: The Last Airbender Sinhala Subtitles

(Avatar: The Last Airbender (2024) S01E05 Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender S01 Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender (2024) S01 Sinhala Subtitles) සුබ දවසක් හැමෝමට.. ඔන්න අදත් තවත් අලුත් Tv Series එකක් පටන්ගන්න තමයි මේ හදන්නේ..ඒ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි..අපි පොඩි කාලේ ආසාවෙන් නරඹපු …

Read More »

Avatar: The Last Airbender (2024) S01E04 Sinhala Subtitles | “අන්ධකාරය තුළට” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Avatar: The Last Airbender Sinhala Subtitles

(Avatar: The Last Airbender (2024) S01E01 Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender S01 Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender (2024) S01 Sinhala Subtitles) සුබ දවසක් හැමෝමට.. ඔන්න අදත් තවත් අලුත් Tv Series එකක් පටන්ගන්න තමයි මේ හදන්නේ..ඒ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි..අපි පොඩි කාලේ ආසාවෙන් නරඹපු …

Read More »

Avatar: The Last Airbender (2024) S01E01 Sinhala Subtitles | “ඈන්ග්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Avatar: The Last Airbender (2024) Sinhala Subtitles

(Avatar: The Last Airbender (2024) S01E01 Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender S01 Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender (2024) S01 Sinhala Subtitles) සුබ දවසක් හැමෝමට.. ඔන්න අදත් තවත් අලුත් Tv Series එකක් පටන්ගන්න තමයි මේ හදන්නේ..ඒ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි..අපි පොඩි කාලේ ආසාවෙන් නරඹපු …

Read More »

Land of Bad (2024) Sinhala Subtitles | “නපුරේ දේශයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු..!!” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Land of Bad Sinhala Subtitle

(Land of Bad (2024) Sinhala Subtitles) (Land of Bad Sinhala Subtitle) (Land of Bad (2024) Sinhala Sub) (Land of Bad Sinhala Sub) (Land of Bad 2024 Sinhala Subtitle) සුබ දවසක් හැමෝටම.. ඔන්න අදත් තවත් අලුත් උපසිරැසියක් එක්ක මේ පැත්තට එන්න හිතුවා…ඉතින් මේ වතාවේ ඉන්දියන් චිත්‍රපට වලින් ටිකක් ඈත් වෙලා හොලිවුඩ් …

Read More »

Kaatera (2023) Sinhala Subtitles | “භීමනහල්ලි වල වීරයා..!!” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Kaatera Sinhala Subtitle

(Kaatera (2023) Sinhala Subtitles) (Kaatera (2023) Sinhala Subtitle) (Kaatera (2023) Sinhala Sub) (Kaatera Sinhala Subtitle) (Kaatera Sinhala Sub) (Kaatera 2023 Sinhala Subtitle) (Kaatera Kannada Movie Sinhala Subtitle) (Katera Sinhala Subtitle) සුබ දවසක් හැමෝටම.. Captain Miller (2024) චිත්‍රපටයට උපසිරැසි අරගෙන ආවට පස්සේ ඔන්න මට සුපුරුදු කන්නඩ සිනමාවේ තවත් එක චිත්‍රපටයක උපසිරැසි …

Read More »

Captain Miller (2024) Sinhala Subtitles | “ඇත්තටම අපි නිදහස්ද?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Captain Miller Sinhala Subtitle

(Captain Miller (2024) Sinhala Subtitles) (Captain Miller (2024) Sinhala Subtitle) (Captain Miller (2024) Sinhala Sub) (Captain Miller Sinhala Subtitle) (Captain Miller Sinhala Sub) සුබ දවසක් හැමෝටම.. ඔන්න කාලෙකට පස්සේ ආයෙමත් ලැබණු විවේකයත් එක්ක උපසිරැසියක් අරගෙන එන්න හිතුණා..ඉතින් අද මම අරගෙන ආවේ OTT රිලීස් වෙලා ටික දවසක් වුණත් අපේ වෙබ් අඩවිය …

Read More »

Mangalavaaram (2023) Sinhala Subtitles | “මරණ වරෙන්තුව ලියවෙන අඟහරුවාදා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Mangalavaaram Sinhala Subtitle

(Mangalavaaram (2023) Sinhala Subtitles) (Mangalavaaram (2023) Sinhala Subtitle) (Mangalavaaram (2023) Sinhala Sub) (Mangalavaaram Sinhala Subtitle) (Mangalavaaram Sinhala Sub) (Mangalavaaram 2023 Sinhala Subtitle) (Mangalavaram Sinhala Subtitle) සුබ දවසක් හැමෝටම.. ඔන්න අදත් තවත් අලුත් ෆිල්ම් එකක් අරගෙන ආවේ..කලින් ආව Tantiram (2023) තෙළිඟු ෆිල්ම් එකට පස්සේ තවත් තෙළිඟු ෆිල්ම් එකක් තමයි අරගෙන ආවේ..ෆිල්ම් …

Read More »

Tantiram (2023) Sinhala Subtitles | “වේදනාවකින් කෙළවර වූ තණ්හාව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Tantiram Sinhala Subtitles

(Tantiram (2023) Sinhala Subtitles) (Tantiram Sinhala Subtitle) (Tantiram 2023 Sinhala Subtitle) (Tantiram (2023) Sinhala Subtitle) (Tantiram (2023) Sinhala Sub) (Tantiram 2023 Sinhala Subtitle) (Tantiram: Chapter 1: Tales of Shivakasi Sinhala Subtitle) සුබ දවසක් හැමෝටම.. ඔන්න අදත් තවත් අලුත් තෙළිඟු චිත්‍රපටයකට සිංහල උපසිරැසි අරගෙන ආවා..මේක නමින් Tantiram (2023)..Tantiram කියලා කිව්වට මේකේ …

Read More »

Login