කොරියානු

Sh**ting Stars (2022) E10 Sinhala Subtitles | “ ශුටින් ස්ටාර්ස්..” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

shooting stars S01 sinhala sub

  Information – විස්තර Native Title: 별똥별 Drama: Sh**ting Stars Country: South Korea Episodes: 16 Aired: Apr 22, 2022 – Jun 11, 2022 Aired On: Friday, Saturday Original Network: tvN Duration: 60 min. Content Rating: 15+ – Teens 15 or older Also Known As: Star Fall , Shooting Stars , …

Read More »

Alchemy of Souls (2022) E02 Sinhala Sinhala Subtitles | “”ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව”” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Alchemy of Souls 01 sinhala sub

“💫 Alchemy of Souls (2022) 💫 ” “ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව” Information – විස්තර Native Title: 환혼 Drama: Alchemy of Souls Country: South Korea Episodes: 20 Aired: Jun 18, 2022 – Aug 21, 2022 Aired On: Saturday, Sunday Original Network: Netflix, tvN Duration: 1 hr. 20 min. Content Rating: 15+ – Teens …

Read More »

Money Heist (2022) E01 Sinhala Subtitles | මුදල් මුද්‍රණාලය | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Money Heist (2022) E01 Sinhala Subtitles

මේ ටීවී සීරීස් එක නිර්මානය වෙලා තියෙන්නෙ ස්පාඤ්ඤ ටීවී සීරීස් එකක් වෙච්ච Money Heist  කියන ටීවී සීරීස් එකේ Re-Make එකක් විදියට.මේ ටීවී සීරීස් එක රිලීස් උනේ 2022.06.24 වෙනිදා. කතාංග 6ක් තියෙන මේ ටීවී සීරීස් එකට 1.5ක IMDB අගයක් හිමි වෙලා තියෙනවා. මේකේ ඉන්න ප්‍රධාන චරිතෙ වෙන්නෙ ප්‍රොපෙස,එහෙම නැත්නං මහචාර්යවරයා.මේ කතාවෙ …

Read More »

Why Her (2022) E02 Sinhala Subtitles | ”ප්‍රොෆෙසර් ඔහ් සූ ජේ ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Why Her (2022) E02 Sinhala Subtitles

Why her? පාර්ක් සූ-ජින් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද දකුණු කොරියානු රූපවාහිනී කතා මාලාවක්..  ඒ වගේම මේ කතා මාලාවේ පළමු කොටස 2022 ජූනි 3 වන දින SBS TV හි මංගල දර්ශනය වුණා.. ඒ වගේම කොටස් 16 කින් යුත් මේ කතා මාලාව ජූලි 23 වනතුරු තිරගත වීමට නියමිතයි මේ කතා මාලාවට ප්‍රධාන …

Read More »

Alchemy of Souls (2022) E01 Sinhala Sinhala Subtitles | “”ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව”” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Alchemy of Souls 01 sinhala sub

“💫 Alchemy of Souls (2022) 💫 ” “ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව” Information – විස්තර Native Title: 환혼 Drama: Alchemy of Souls Country: South Korea Episodes: 20 Aired: Jun 18, 2022 – Aug 21, 2022 Aired On: Saturday, Sunday Original Network: Netflix, tvN Duration: 1 hr. 20 min. Content Rating: 15+ – Teens …

Read More »

Sh**ting Stars (2022) E09 Sinhala Subtitles | “ ශුටින් ස්ටාර්ස්..” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

shooting stars S01 sinhala sub

  Information – විස්තර Native Title: 별똥별 Drama: Sh**ting Stars Country: South Korea Episodes: 16 Aired: Apr 22, 2022 – Jun 11, 2022 Aired On: Friday, Saturday Original Network: tvN Duration: 60 min. Content Rating: 15+ – Teens 15 or older Also Known As: Star Fall , Shooting Stars , …

Read More »

Hope Or Dope (2022) S01E06 Sinhala Subtitles | “ගංජා යායේ මිනිසා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (16+)

Hope Or Dope (2022) S01E06 Sinhala Subtitles

OVERVIEW My Drama List Rating : 7.9/10 Native Title: 소년비행 Episodes: 10 Also Known As: Juvenile Delinquency , Boys Flight , Sonyeonbihaeng Screenwriter: Jung Soo Yoon Director: Jo Yong Ik Genres: Romance, Youth, Drama Tags: Teenager, Countryside, Miniseries, Drugs, Web Series, Noir, Friendship Won Ji An – Kyung Da Jung …

Read More »

Why Her (2022) E01 Sinhala Subtitles | ”අලුත් CEO” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Why Her (2022) E01 Sinhala Subtitles

Why her? පාර්ක් සූ-ජින් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද දකුණු කොරියානු රූපවාහිනී කතා මාලාවක්..  ඒ වගේම මේ කතා මාලාවේ පළමු කොටස 2022 ජූනි 3 වන දින SBS TV හි මංගල දර්ශනය වුණා.. ඒ වගේම කොටස් 16 කින් යුත් මේ කතා මාලාව ජූලි 23 වනතුරු තිරගත වීමට නියමිතයි මේ කතා මාලාවට ප්‍රධාන …

Read More »

Link: Eat Love Kill (2022) E06 Sinhala Subtitles | “කලබලය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Link: Eat Love Kill (2022) E06 Sinhala Sub

Also Known As: Link: Eat and Love to Kill , You Are My Killer , Lingkeu: Meokgo Saranghara, Jukige , 유 아 킬러 , Link: Eat, Live, Die Screenwriter: Kwon Ki Young Director: No Sang Hoon Genres: Mystery, Romance, Drama, Fantasy Country: South Korea Episodes: 16 Aired: Jun 6, 2022 …

Read More »

Link: Eat Love Kill (2022) E05 Sinhala Subtitles | “දරුවා ආපසු එයි” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Link: Eat Love Kill (2022) E05 Sinhala Sub

Also Known As: Link: Eat and Love to Kill , You Are My Killer , Lingkeu: Meokgo Saranghara, Jukige , 유 아 킬러 , Link: Eat, Live, Die Screenwriter: Kwon Ki Young Director: No Sang Hoon Genres: Mystery, Romance, Drama, Fantasy Country: South Korea Episodes: 16 Aired: Jun 6, 2022 …

Read More »