හොල්මන්

Alchemy of Souls (2022) E02 Sinhala Sinhala Subtitles | “”ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව”” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Alchemy of Souls 01 sinhala sub

“💫 Alchemy of Souls (2022) 💫 ” “ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව” Information – විස්තර Native Title: 환혼 Drama: Alchemy of Souls Country: South Korea Episodes: 20 Aired: Jun 18, 2022 – Aug 21, 2022 Aired On: Saturday, Sunday Original Network: Netflix, tvN Duration: 1 hr. 20 min. Content Rating: 15+ – Teens …

Read More »

From (2022) S01E10 [END] Sinhala Subtitles | “අහෝ, අපිට යෑමට සිදුවෙන තැන්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From Sinhala Subtitles

(From (2022) S01E10 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) (From S01 Sinhala Subtitles) (From Tv Series Sinhala Subtitles) “ඇමෙරිකාවේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ එක් නගරයකි. ඇතුළුවෙන කිසිවෙකුටත් ඉන් පිටවීමට නොහැක. දිනපතා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කිරීමට වෙර දරන නගරවාසීන් නගරයෙන් පිටවීමට මගක් සොයමින් අරගල කරමින් සිටී. මේ අතර නගරය ආසන්නයේ කැලයක සිට පැමිණෙන අද්භූත …

Read More »

From (2022) S01E09 Sinhala Subtitles | “කැළය තුළට” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(From (2022) S01E09 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) (From S01 Sinhala Subtitles) (From Tv Series Sinhala Subtitles) “ඇමෙරිකාවේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ එක් නගරයකි. ඇතුළුවෙන කිසිවෙකුටත් ඉන් පිටවීමට නොහැක. දිනපතා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කිරීමට වෙර දරන නගරවාසීන් නගරයෙන් පිටවීමට මගක් සොයමින් අරගල කරමින් සිටී. මේ අතර නගරය ආසන්නයේ කැලයක සිට පැමිණෙන අද්භූත …

Read More »

Summer Ghost (2021) Sinhala Subtitles | “ගිම්හාන අවතාරය ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Summer Ghost (2021) Sinhala Subtitles

(Summer Ghost (2021) Sinhala Subtitles ) (Summer Ghost (2021) Sinhala Subtitles ) ඔන්න යාලුවෙනේ නැවත වරක් ජපන් සලරුවකට උපසිරැසි අරගෙන ආවා.. මෙක මගේ 49 වන උපසිරැසි ගැන්විම ඉතිං කියන්න ඔනි E sub නොමැති විම නිසා උපසිරැසි නිර්මාණය කිරිමෙදි විශාල අපදාවකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ උනා පරිවර්තනය කිරිමේදි…. ඉතිං මෙක අභිරහස් ෆැන්ටසි …

Read More »

From (2022) S01E08 Sinhala Subtitles | “කැඩුණු ජ⁣නේල සහ ඇරුණු දොරවල්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From Sinhala Subtitles

(From (2022) S01E08 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) (From S01 Sinhala Subtitles) (From Tv Series Sinhala Subtitles) “ඇමෙරිකාවේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ එක් නගරයකි. ඇතුළුවෙන කිසිවෙකුටත් ඉන් පිටවීමට නොහැක. දිනපතා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කිරීමට වෙර දරන නගරවාසීන් නගරයෙන් පිටවීමට මගක් සොයමින් අරගල කරමින් සිටී. මේ අතර නගරය ආසන්නයේ කැලයක සිට පැමිණෙන අද්භූත …

Read More »

From (2022) S01E07 Sinhala Subtitles | “හැම හොඳ දෙයක්ම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From Sinhala Subtitles

(From (2022) S01E07 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) (From S01 Sinhala Subtitles) (From Tv Series Sinhala Subtitles) “ඇමෙරිකාවේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ එක් නගරයකි. ඇතුළුවෙන කිසිවෙකුටත් ඉන් පිටවීමට නොහැක. දිනපතා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කිරීමට වෙර දරන නගරවාසීන් නගරයෙන් පිටවීමට මගක් සොයමින් අරගල කරමින් සිටී. මේ අතර නගරය ආසන්නයේ කැලයක සිට පැමිණෙන අද්භූත …

Read More »

From (2022) S01E06 Sinhala Subtitles | “74 වෙනි පොත” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(From (2022) S01E06 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) (From S01 Sinhala Subtitles) (From Tv Series Sinhala Subtitles) “ඇමෙරිකාවේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ එක් නගරයකි. ඇතුළුවෙන කිසිවෙකුටත් ඉන් පිටවීමට නොහැක. දිනපතා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කිරීමට වෙර දරන නගරවාසීන් නගරයෙන් පිටවීමට මගක් සොයමින් අරගල කරමින් සිටී. මේ අතර නගරය ආසන්නයේ කැලයක සිට පැමිණෙන අද්භූත …

Read More »

From (2022) S01E05 Sinhala Subtitles | “බිහිසුණු නගරය මැද” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(From (2022) S01E05 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) (From S01 Sinhala Subtitles) (From Tv Series Sinhala Subtitles) “ඇමෙරිකාවේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ එක් නගරයකි. ඇතුළුවෙන කිසිවෙකුටත් ඉන් පිටවීමට නොහැක. දිනපතා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කිරීමට වෙර දරන නගරවාසීන් නගරයෙන් පිටවීමට මගක් සොයමින් අරගල කරමින් සිටී. මේ අතර නගරය ආසන්නයේ කැලයක සිට පැමිණෙන අද්භූත …

Read More »

The Twin (2022) Sinhala Subtitles | නිවුන්නාගේ සත්‍ය..| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Twin (2022) Sinhala Subtitles

(The Twin (2022) Sinhala Subtitles) (The Twin (2022) Sinhala Subtitles) The Twin  යනු Taneli Mustonen විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද Horror | Mystery | Psychological යන කාණ්ඩ වලට අයත් චිත්‍රපටයක්.. මුල් තිර රචනය ලියා ඇත්තේ චිත්‍රපටිය නිෂ්පාදනය කළ Taneli Mustonen සහ Aleksi Hyvärinen විසින්. මෙය මුල් වරට තිරගතව ඇත්තේ මෙම වසරේ (2022) මාර්තු …

Read More »

From (2022) S01E04 Sinhala Subtitles | “ගෙවා ආ දුර” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(From (2022) S01E04 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) (From S01 Sinhala Subtitles) (From Tv Series Sinhala Subtitles) “ඇමෙරිකාවේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ එක් නගරයකි. ඇතුළුවෙන කිසිවෙකුටත් ඉන් පිටවීමට නොහැක. දිනපතා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කිරීමට වෙර දරන නගරවාසීන් නගරයෙන් පිටවීමට මගක් සොයමින් අරගල කරමින් සිටී. මේ අතර නගරය ආසන්නයේ කැලයක සිට පැමිණෙන අද්භූත …

Read More »