හාස්‍යජනක

Triangle of Sadness (2022) Sinhala Subtitles | “ධනපතියන්ගේ ඉරණම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Triangle of Sadness (2022) Sinhala Subtitles

(Triangle of Sadness (2022) Sinhala Sub) (Triangle of Sadness (2022) Sinhala Subtitles) 2022 සැප්තැම්බර් 23 Release කරපු මේ චිත්‍රපටය Drama , comedy කියන Category වලට තමා අයිති වෙන්නෙ. Imdb 7.7 වගේම කුනු තක්කාලි 69 •/• අරන් තියනවා. පැය 2 විනාඩි 20 දිවෙන මේ කතාව ආතල්නම් අඩුවක් නෑ. පවුලේ සැමට බලන්න …

Read More »

Wednesday (2022) S01E04 Sinhala Subtitles | “සාදය සහ දුක්ඛිත රාත්‍රිය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Wednesday Sinhala Subtitles

(Wednesday (2022) Sinhala Subtitles) Genre – Comedy horror , Supernatural Created by -Alfred Gough & Miles Millar Based on – Characters created by Charles Addams Theme music composer – Danny Elfman Composer, Danny Elfman & Chris Bacon Country of origin – United States Original language – English No. of seasons …

Read More »

Reborn Rich (2022) S01E08 Sinhala Subtitles | “ නව දත්ත තාක්ෂණය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Youngest Son of a Conglomerate කියන්නෙ Vincenzo එකට Song Joong Ki රංඟනයෙන් දායක වෙන අලුත්ම කතා මාලාව. Native Title: 재벌집 막내아들 Also Known As: The Youngest Son of Sunyang , The Youngest Son of the Chaebol House , Chaebol Family’s Youngest Son , The Chaebol’s Youngest Son , The …

Read More »

Under the Queen’s Umbrella (2022) E11-E12 Sinhala Subtitles | “නව ඔටුන්න හිමි කුමාරයා තේරීම…” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Under the Queen's Umbrella 2022 E11-E12 Sinhala Sub

Native Title: 슈룹 Also Known As: Shuroop , Syurub , Umbrella , The Queen’s Umbrella Director: Kim Hyung Shik Screenwriter: Park Ba Ra Genres: Historical, Comedy, Drama, Political Country: South Korea Type: Drama Episodes: 16| Aired: Oct 15, 2022 – Dec 4, 2022 Aired On: Saturday, Sunday Original Network: Netflix …

Read More »

Reborn Rich (2022) S01E07 Sinhala Subtitles | “නව සෝල් නගර ව්‍යාපෘතිය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Youngest Son of a Conglomerate කියන්නෙ Vincenzo එකට Song Joong Ki රංඟනයෙන් දායක වෙන අලුත්ම කතා මාලාව. Native Title: 재벌집 막내아들 Also Known As: The Youngest Son of Sunyang , The Youngest Son of the Chaebol House , Chaebol Family’s Youngest Son , The Chaebol’s Youngest Son , The …

Read More »

The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022) Sinhala Subtitles | “පීටර්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022) Sinhala Subtitles

(The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022) Sinhala Subtitles) (The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022) Sinhala Sub) IMDb: 7.1/10 Release Date:  November 25,2022 Director: mr.James Gunn Language:  English The Guardians of the Galaxy කිව්වම කවුද නොදන්නෙ.MARVEL කොමික් කියවන සහ ඒ ආශ්‍රයෙන් හැදෙන චිත්‍රපට, කතා මාලා බලන අයට නම් The …

Read More »

May I Help You? (2022) S010 Sinhala Subtitles | “ඔයාගෙ බොරුව මට පේනවා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

AAA: May I Help You Country: South KoreaA Native Title: 일당백집사 Also Known As: 100 Won Butler , Il Dang Baek Butler , IlAdangbaek Butler , Il Dang Baek Jibsa , One Hundred Won Butler Director: Shim So Yeon Genres: Romance, Drama, Fantasy Episodes: 16 Aired: Oct 19, 2022 – …

Read More »

Wednesday (2022) S01E03 Sinhala Subtitles | “ජෝසෆ් ක්‍රැක්ස්ටෝන්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Wednesday (2022) S01E03 Sinhala Subtitles

(Wednesday (2022) Sinhala Subtitles) Genre – Comedy horror , Supernatural Created by -Alfred Gough & Miles Millar Based on – Characters created by Charles Addams Theme music composer – Danny Elfman Composer, Danny Elfman & Chris Bacon Country of origin – United States Original language – English No. of seasons …

Read More »

May I Help You? (2022) S01E09 Sinhala Subtitles | “මට යවන්න බැරිවුන ලියුම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

AAA: May I Help You Country: South KoreaA Native Title: 일당백집사 Also Known As: 100 Won Butler , Il Dang Baek Butler , IlAdangbaek Butler , Il Dang Baek Jibsa , One Hundred Won Butler Director: Shim So Yeon Genres: Romance, Drama, Fantasy Episodes: 16 Aired: Oct 19, 2022 – …

Read More »

Under the Queen’s Umbrella (2022) E09-E10 Sinhala Subtitles | “නව ඔටුන්න හිමි කුමාරයා තෝරාගැනීමේ තරඟය…” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Under the Queen’s Umbrella (2022) E09-E10 Sinhala Subtitles

Native Title: 슈룹 Also Known As: Shuroop , Syurub , Umbrella , The Queen’s Umbrella Director: Kim Hyung Shik Screenwriter: Park Ba Ra Genres: Historical, Comedy, Drama, Political Country: South Korea Type: Drama Episodes: 16| Aired: Oct 15, 2022 – Dec 4, 2022 Aired On: Saturday, Sunday Original Network: Netflix …

Read More »