නාට්‍යමය

Classroom of the Elite (2024) S03 E07 Sinhala Subtitles | “කුමන්ත්‍රණය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Classroom of the Elite (2024) S03 E07 Sinhala Subtitles

2024 වසරේ Winter Season හි වඩාත් බලාපොරොත්තු සහගතම ඇනිමෙ සීරීස් එකක් වුනු Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e හෙවත් 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗿𝗼𝗼𝗺 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗘𝗹𝗶𝘁𝗲 Season 3 සමඟිනුයි ඇනිමෙ රසික ඔබ මේ එකතු වෙන්නේ. Drama, Suspense, Psychological, School යන Genre වලට අයත් වෙමින් මේ ඇනිමෙ එක Season 3 ට අදාළව කොටස 13 …

Read More »

Avatar: The Last Airbender (2024) S01E07 Sinhala Subtitles | “උතුරු ජල ගෝත්‍රය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Avatar: The Last Airbender Sinhala Subtitles

(Avatar: The Last Airbender (2024) S01E07 Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender S01 Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender (2024) S01 Sinhala Subtitles) සුබ දවසක් හැමෝමට.. ඔන්න අදත් තවත් අලුත් Tv Series එකක් පටන්ගන්න තමයි මේ හදන්නේ..ඒ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි..අපි පොඩි කාලේ ආසාවෙන් නරඹපු …

Read More »

Classroom of the Elite (2024) S03 E06 Sinhala Subtitles | “පාපොච්චාරණය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ —

Classroom of the Elite (2024) S03 E06 Sinhala Subtitles

2024 වසරේ Winter Season හි වඩාත් බලාපොරොත්තු සහගතම ඇනිමෙ සීරීස් එකක් වුනු Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e හෙවත් 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗿𝗼𝗼𝗺 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗘𝗹𝗶𝘁𝗲 Season 3 සමඟිනුයි ඇනිමෙ රසික ඔබ මේ එකතු වෙන්නේ. Drama, Suspense, Psychological, School යන Genre වලට අයත් වෙමින් මේ ඇනිමෙ එක Season 3 ට අදාළව කොටස …

Read More »

Classroom of the Elite (2024) S03 E05 Sinhala Subtitles | “පාපොච්චාරණය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ —

Classroom of the Elite (2024) S03 E05 Sinhala Subtitles

2024 වසරේ Winter Season හි වඩාත් බලාපොරොත්තු සහගතම ඇනිමෙ සීරීස් එකක් වුනු Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e හෙවත් 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗿𝗼𝗼𝗺 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗘𝗹𝗶𝘁𝗲 Season 3 සමඟිනුයි ඇනිමෙ රසික ඔබ මේ එකතු වෙන්නේ. Drama, Suspense, Psychological, School යන Genre වලට අයත් වෙමින් මේ ඇනිමෙ එක Season 3 ට අදාළව කොටස …

Read More »

Doctor Slump (2024) E08 Sinhala Subtitles | “ප්‍රතිවාදියාගෙ නැවත හමුවීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Doctor Slump (2024) E07 Sinhala Subtitles

D o c t o r S l u m p Native Title: 닥터슬럼프 Also Known As: Dr. Slump , Dakteoseulleompeu , Dr Slump Director: Oh Hyun Jong Screenwriter: Baek Sun Woo Genres: Comedy, Romance, Drama, Medical Country: South Korea Type: Drama Episodes: 16 Aired: Jan 27, 2024 – Mar …

Read More »

Doctor Slump (2024) E07 Sinhala Subtitles | “ප්‍රතිවාදියාගෙ නැවත හමුවීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Doctor Slump (2024) E07 Sinhala Subtitles

D o c t o r S l u m p Native Title: 닥터슬럼프 Also Known As: Dr. Slump , Dakteoseulleompeu , Dr Slump Director: Oh Hyun Jong Screenwriter: Baek Sun Woo Genres: Comedy, Romance, Drama, Medical Country: South Korea Type: Drama Episodes: 16 Aired: Jan 27, 2024 – Mar …

Read More »

Little Miss Rawther (2024) Sinhala Subtitles | උස ප්‍රශ්න | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Little Miss Rawther (2024) Sinhala Subtitles

(Little Miss Rawther(2024) Sinhala Subtitles) (Little Miss Rawther (2024) Sinhala Sub) (Little Miss Rawther Sinhala Subtitles) (Little Miss Rawther Sinhala Sub) (Little Miss Rawther Hindi movie (2024) Sinhala Subtitles) (Little Miss Rawther Hindi movie (2024) Sinhala Sub) (Little Miss Rawther Hindi movie Sinhala Subtitles) (Little Miss Rawther Hindi movie Sinhala …

Read More »

Fauji (1989) E07 Sinhala Subtitles | ඔට්ටුව | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.. ඉතින් මම හිතුවා ගොඩක් පරණ රූපවාහිනි කතාමාලාවකට උපසිරැසි අරගෙන එන්න..මොකද මේකට කිසිම වෙබ් සයිට් එකක සිංහල උපසිරැසි හොයාගන්න තිබුණෙත් නෑ.. ඉතින් ඒක නිසා හිතුවා මේකට උපසිරැසි අරගෙන එන්න ඕන කියලා මේකෙ නම තමයි fauji මේක 1989 දි තමයි විකාශනය වෙලා තියෙන්නෙ…ඒ වගේම ශාරුක් කාන් රංගනයෙන් දායක …

Read More »

Avatar: The Last Airbender (2024) S01E06 Sinhala Subtitles | “වෙස්මුහුණු” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Avatar: The Last Airbender Sinhala Subtitles

(Avatar: The Last Airbender (2024) S01E06 Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender S01 Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender (2024) S01 Sinhala Subtitles) සුබ දවසක් හැමෝමට.. ඔන්න අදත් තවත් අලුත් Tv Series එකක් පටන්ගන්න තමයි මේ හදන්නේ..ඒ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි..අපි පොඩි කාලේ ආසාවෙන් නරඹපු …

Read More »

Avatar: The Last Airbender (2024) S01E05 Sinhala Subtitles | “ආත්මයෙන් ඉවතට” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Avatar: The Last Airbender Sinhala Subtitles

(Avatar: The Last Airbender (2024) S01E05 Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender S01 Sinhala Subtitles) (Avatar: The Last Airbender (2024) S01 Sinhala Subtitles) සුබ දවසක් හැමෝමට.. ඔන්න අදත් තවත් අලුත් Tv Series එකක් පටන්ගන්න තමයි මේ හදන්නේ..ඒ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි..අපි පොඩි කාලේ ආසාවෙන් නරඹපු …

Read More »

Login