අභිරහස්

The Worst of Evil (2023) S01E03 Sinhala Subtitles | “ගංනම් ක්‍රිස්ටල්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Worst of Evil (2023) S01E03 Sinhala Subtitles

Disney + ලගෙ MOVING සීරීස් එකේ රස්නෙ යන්නත් කලින් ම ඔන්න ආපහු සුපිරි භාණ්ඩයක් Disney + ලා ගෙනල්ලා තියෙනවා. The Worst of Evil කියන්නෙ MOVING රිලීස් වෙන්න කලින් මේ අවුරුද්දේ වැඩිම Hype එකක් තිබ්බ Disney + Series එක. මොකද Disney + ලා ලොකු Budget එකක් දාලා කරත් කවුරුත් හිතුවෙ නෑ …

Read More »

The Worst of Evil (2023) S01E02 Sinhala Subtitles | “ටේ හෝ වෙනුවෙන් පළිගැනීම..” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Worst of Evil (2023) S01E02 Sinhala Subtitles

Disney + ලගෙ MOVING සීරීස් එකේ රස්නෙ යන්නත් කලින් ම ඔන්න ආපහු සුපිරි භාණ්ඩයක් Disney + ලා ගෙනල්ලා තියෙනවා. The Worst of Evil කියන්නෙ MOVING රිලීස් වෙන්න කලින් මේ අවුරුද්දේ වැඩිම Hype එකක් තිබ්බ Disney + Series එක. මොකද Disney + ලා ලොකු Budget එකක් දාලා කරත් කවුරුත් හිතුවෙ නෑ …

Read More »

Diary (2023) Sinhala Subtitles | “දිනපොතක පිටු අතරින්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Diary Sinhala Subtitle

(Diary (2023) Sinhala Subtitles) (Diary (2023) Sinhala Subtitles) (Diary (2023) Sinhala Sub) හලො කොහොමද ආයෙත් ආවේ ටැමිල් ෆිල්ම් එකකට සබ් එකක් අරගෙනම තමයි.. මම ඉස්සෙල්ලා සබ් කරපු ෆිල්ම් ටික බලන්න ඇති කියලා හිතනවා එහෙනම් අද අරගෙන ආව ෆිල්ම් එකේ නම තමයි Diary. මේ තමයි මගේ 40 වෙනි සබ් එක.. මේ …

Read More »

The Worst of Evil (2023) S01E01 Sinhala Subtitles | “ගංනම් සංවිධානය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Worst of Evil (2023) S01E01 Sinhala Subtitles

Disney + ලගෙ MOVING සීරීස් එකේ රස්නෙ යන්නත් කලින් ම ඔන්න ආපහු සුපිරි භාණ්ඩයක් Disney + ලා ගෙනල්ලා තියෙනවා. The Worst of Evil කියන්නෙ MOVING රිලීස් වෙන්න කලින් මේ අවුරුද්දේ වැඩිම Hype එකක් තිබ්බ Disney + Series එක. මොකද Disney + ලා ලොකු Budget එකක් දාලා කරත් කවුරුත් හිතුවෙ නෑ …

Read More »

The Killing Vote (2023) S01E07 Sinhala Subtitles | ‘ජාතික මරණ දඬුවම් ඡන්දය’ | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Killing Vote (2023) S01E07 Sinhala Subtitles

ඔන්න එහෙනම් අද මම අරගෙන ආවේ සුපිරිම 2023 වසරේ නිකුත් වුනු Korean Drama Series එකට සිංහල උපසිරැසි අරගෙන… මේ Korean Drama එකේ නම තමයි The Killing Vote.මේ The Killing Vote Korean Drama Series එකේ My Drama List දර්ශකයේ 8.2/10 අගයක්ද IMDB දර්ශකයේ 8.1/10 අගයක්ද Google පරිශීලකයන්ගේ අගය 95% ක අගයක් …

Read More »

Song of the Bandits (2023) S01E09 [END] Sinhala Subtitles | ”කොල්ලකාරයන්ගේ කඩුවේ සද්දය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Song of the Bandits (2023) S01E09 [END] Sinhala Subtitles

Drama: Song of the Bandits (English title) / Bandit: The Sound of the Knife (literal tilte) Revised romanization: Dojeok: Kalui Sori Hangul: 도적: 칼의 소리 Director: Hwang Joon-Hyeok Writer: Han Jung-Hoon Network: Netflix Episodes: 9 Release Date: September 22, 2023 Runtime: Language: Korean Country: South Korea   මේ අවුරුද්දේ Release වෙන / වුන Netflix Original Korean Series වලින් Most Anticipated …

Read More »

Song of the Bandits (2023) S01E08 Sinhala Subtitles | ” මිනීමරුවා ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Song of the Bandits (2023) S01E08 Sinhala Subtitles

Drama: Song of the Bandits (English title) / Bandit: The Sound of the Knife (literal tilte) Revised romanization: Dojeok: Kalui Sori Hangul: 도적: 칼의 소리 Director: Hwang Joon-Hyeok Writer: Han Jung-Hoon Network: Netflix Episodes: 9 Release Date: September 22, 2023 Runtime: Language: Korean Country: South Korea   මේ අවුරුද්දේ Release වෙන / වුන Netflix Original Korean Series වලින් Most Anticipated …

Read More »

Song of the Bandits (2023) S01E07 Sinhala Subtitles | ”මම ජීවත් වෙනකන් ඔයත් ජීවත් වෙන්න” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Song of the Bandits (2023) S01E07Sinhala Subtitles

Drama: Song of the Bandits (English title) / Bandit: The Sound of the Knife (literal tilte) Revised romanization: Dojeok: Kalui Sori Hangul: 도적: 칼의 소리 Director: Hwang Joon-Hyeok Writer: Han Jung-Hoon Network: Netflix Episodes: 9 Release Date: September 22, 2023 Runtime: Language: Korean Country: South Korea   මේ අවුරුද්දේ Release වෙන / වුන Netflix Original Korean Series වලින් Most Anticipated …

Read More »

Song of the Bandits (2023) S01E06 Sinhala Subtitles | ”ඉස්සර මගේ වහලෙක්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Song of the Bandits (2023) S01E06 Sinhala Subtitles

Drama: Song of the Bandits (English title) / Bandit: The Sound of the Knife (literal tilte) Revised romanization: Dojeok: Kalui Sori Hangul: 도적: 칼의 소리 Director: Hwang Joon-Hyeok Writer: Han Jung-Hoon Network: Netflix Episodes: 9 Release Date: September 22, 2023 Runtime: Language: Korean Country: South Korea   මේ අවුරුද්දේ Release වෙන / වුන Netflix Original Korean Series වලින් Most Anticipated …

Read More »

Song of the Bandits (2023) S01E05 Sinhala Subtitles | ”නිදහස වෙනුවෙන්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Song of the Bandits (2023) S01E05 Sinhala Subtitles

Drama: Song of the Bandits (English title) / Bandit: The Sound of the Knife (literal tilte) Revised romanization: Dojeok: Kalui Sori Hangul: 도적: 칼의 소리 Director: Hwang Joon-Hyeok Writer: Han Jung-Hoon Network: Netflix Episodes: 9 Release Date: September 22, 2023 Runtime: Language: Korean Country: South Korea   මේ අවුරුද්දේ Release වෙන / වුන Netflix Original Korean Series වලින් Most Anticipated …

Read More »