ඉතිහාස

The Northman (2022) Sinhala Subtitles | “තරුණයෙක්ගේ ඉරණම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Northman (2022) Sinhala Subtitles

(The Northman (2022) Sinhala Subtitles) (The Northman (2022) Sinhala Sub) The Northman කියන්නේ vikings ලා ගැන හැදෙන කතා බලන්න කැමති කෙනෙක්ට මේ අවුරුද්දෙදි ලැබුණු හොද තෑග්ගක්. මේ වගේ කතාවල සාමාන්‍යයෙන් යුද්ධය තමා කතාවස්තුව වෙන්නේ. ඒත් මේක ටිකක් ඊට වඩා වෙනස්. තමන්ට කුඩා කාලේදී ඇස් දෙකෙන් විදින්නට ලැබුණු තමාගේ පියාගේ මිනිමරුවා, තමන්ට උරුම …

Read More »

The Red Sleeve (2021) E17 Sinhala Subtitles | “රතු අත් සළුව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ [End]

The Red Sleeve E17 sinhala sub

“🐉 The Red Sleeve (2021) 🐉” “රතු අත් සළුව”     ! අවසාන කොටස ! ඔන්න මම The Red Sleeve (2021) කතා මාලාවේ අවසාන කොටසත් අරන් ආවා… ඉතින් අවසාන කොටසේ හැටියට අපේ යී සන් රජතුමාට ඩියොක් ඉම්ව අයිති වෙනවා හැමෝම දකින්න ඇතිනේ එතනින් එහාට වෙන දෙවල් තමා මේ පැයයි විනාඩි …

Read More »

The Red Sleeve (2021) E16 Sinhala Subtitles | “රතු අත් සළුව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Red Sleeve (2021) E16 Sinhala Sub

“🐉 The Red Sleeve (2021) 🐉” “රතු අත් සළුව” Information – විස්තර   Native Title: 옷소매 붉은 끝동 Drama: The Red Sleeve Country: South Korea Episodes: 16 Airs: Nov 5, 2021 – Dec 25, 2021 Airs On: Friday, Saturday Original Network: MBC, Viki Duration: 1 hr. 20 min. Content Rating: …

Read More »

Secret Royal Inspector & Joy (2021) E16 Sinhala Subtitles | රාජකීය රහස් පරීක්ෂක සහ ජෝයී | සිංහල උපසිරැසි සමඟ [End]

“👮 Secret Royal Inspector & Joy (2021) 👮” “රාජකීය රහස් පරීක්ෂක සහ ජෝයී” අවසාන කොටස කොහමද හැමෝටම, ඔන්න මම රාජකීය රහස් පරීක්ෂක සහ ජෝයීගේ කතාවෙ අන්තිම කොටසත් අරගෙන ආවා…, ඔන්න එහෙනම් අවසාන කොටසේ අපේ යි ඉයොන් සාමිවරයාගේ ආසාම ඉශ්ට වෙනවා, එයා ඩම්ප්ලිං කඩයක් දාගන්නවා… ඒ වගේම එයාටයි ජෝ යිටත් මොකද …

Read More »

The Red Sleeve (2021) E15 Sinhala Subtitles | “රතු අත් සළුව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Red Sleeve (2021) E15 Sinhala Sub

“🐉 The Red Sleeve (2021) 🐉” “රතු අත් සළුව” Information – විස්තර   Native Title: 옷소매 붉은 끝동 Drama: The Red Sleeve Country: South Korea Episodes: 16 Airs: Nov 5, 2021 – Dec 25, 2021 Airs On: Friday, Saturday Original Network: MBC, Viki Duration: 1 hr. 20 min. Content Rating: …

Read More »

Secret Royal Inspector & Joy (2021) E15 Sinhala Subtitles | රාජකීය රහස් පරීක්ෂක සහ ජෝයී | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Secret Royal Inspector & Joy 2021 15 Sinhala sub

(Secret Royal Inspector & Joy 2021 E15 Sinhala Subtitles)(Secret Royal Inspector & Joy  E15 Sinhala Subtitles)(Secret Royal Inspector & Joy S01 Sinhala Subtitles) “👮 Secret Royal Inspector & Joy (2021) 👮” “රාජකීය රහස් පරීක්ෂක සහ ජෝයී” Information – විස්තර Native Title: 어사와 조이 Drama: Royal Secret Inspector Joy Country: South …

Read More »

The Red Sleeve (2021) E14 Sinhala Subtitles | “රතු අත් සළුව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Red Sleeve 2021 E14 Sinhala Subtitles

“🐉 The Red Sleeve (2021) 🐉” “රතු අත් සළුව” Information – විස්තර   Native Title: 옷소매 붉은 끝동 Drama: The Red Sleeve Country: South Korea Episodes: 16 Airs: Nov 5, 2021 – Dec 25, 2021 Airs On: Friday, Saturday Original Network: MBC, Viki Duration: 1 hr. 20 min. Content Rating: …

Read More »

Secret Royal Inspector & Joy (2021) E14 Sinhala Subtitles | රාජකීය රහස් පරීක්ෂක සහ ජෝයී | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Secret Royal Inspector & Joy 2021 14 Sinhala sub

(Secret Royal Inspector & Joy 2021 E14 Sinhala Subtitles)(Secret Royal Inspector & Joy  E14 Sinhala Subtitles)(Secret Royal Inspector & Joy S01 Sinhala Subtitles) “👮 Secret Royal Inspector & Joy (2021) 👮” “රාජකීය රහස් පරීක්ෂක සහ ජෝයී” Information – විස්තර Native Title: 어사와 조이 Drama: Royal Secret Inspector Joy Country: South …

Read More »

The Red Sleeve (2021) E13 Sinhala Subtitles | “රතු අත් සළුව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Red Sleeve (2021) E13 Sinhala Sub

“🐉 The Red Sleeve (2021) 🐉” “රතු අත් සළුව” Information – විස්තර   Native Title: 옷소매 붉은 끝동 Drama: The Red Sleeve Country: South Korea Episodes: 16 Airs: Nov 5, 2021 – Dec 25, 2021 Airs On: Friday, Saturday Original Network: MBC, Viki Duration: 1 hr. 20 min. Content Rating: …

Read More »

The Red Sleeve (2021) E12 Sinhala Subtitles | “රතු අත් සළුව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Red Sleeve E12 Sinhala sub

“🐉 The Red Sleeve (2021) 🐉” “රතු අත් සළුව” Information – විස්තර   Native Title: 옷소매 붉은 끝동 Drama: The Red Sleeve Country: South Korea Episodes: 16 Airs: Nov 5, 2021 – Dec 25, 2021 Airs On: Friday, Saturday Original Network: MBC, Viki Duration: 1 hr. 20 min. Content Rating: …

Read More »